Naprawianie przerwanych łączy do danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli skoroszyt zawiera łącza do danych w skoroszycie lub inny plik, który został przeniesiony do innej lokalizacji, można usunąć łącze, aktualizując ścieżkę tego plik źródłowy. Jeśli nie możesz znaleźć lub nie mają dostępu do dokumentu, który pierwotnie powiązany, możesz zapobiec programu Excel próba aktualizacji łącze wyłączenie funkcji Aktualizacje automatyczne i usuwając łącze.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Ważne : obiekt połączony nie są takie same jako hiperłącza. Poniższa procedura nie rozwiąże problemu przerwane hiperłącza. Aby dowiedzieć się więcej na temat hiperłączy, zobacz Tworzenie lub Edytowanie hiperłącza.

Naprawianie przerwanych łączy

Przestroga : Ta akcja nie można cofnąć. Warto zapisać kopię zapasową skoroszytu, przed rozpoczęciem tej procedury.

 1. Otwórz skoroszyt, który zawiera przerwane łącze.

 2. Na karcie dane kliknij pozycję Edytuj łącza.

  Polecenie Edytuj łącza jest niedostępne, jeśli skoroszyt nie zawiera łącza.

 3. W polu plik źródłowy wybierz przerwane łącze, który chcesz naprawić.

  Uwaga : Aby rozwiązać problem wiele łączy, naciśnij i przytrzymaj klawisz POLECENIE , a następnie kliknij każdą parą łączy.

 4. Kliknij pozycję Zmień źródło.

 5. Przejdź do lokalizacji pliku zawierającego połączone dane.

 6. Wybierz nowy plik źródłowy, a następnie kliknij przycisk Zmień źródło.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Usuwanie przerwanego łącza

Przerwane łącze wszystkich formuł, które odwołują się do pliku źródłowego są konwertowane na ich bieżące wartości. Na przykład jeśli formuły = Suma([Budget.xls]Annual! C10: C25) wyników w 45, formuła zostanie przekonwertowana na 45 po łącze zostało przerwane.

 1. Otwórz skoroszyt, który zawiera przerwane łącze.

 2. Na karcie dane kliknij pozycję Edytuj łącza.

  Polecenie Edytuj łącza jest niedostępne, jeśli skoroszyt nie zawiera łącza.

 3. W polu plik źródłowy wybierz przerwane łącze, które chcesz usunąć.

  Uwaga : Aby usunąć wiele łączy, naciśnij i przytrzymaj klawisz POLECENIE , a następnie kliknij każdą parą łączy.

 4. Kliknij pozycję Przerwij łącze.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Ważne : obiekt połączony nie są takie same jako hiperłącza. Poniższa procedura nie rozwiąże problemu przerwane hiperłącza. Aby dowiedzieć się więcej na temat hiperłączy, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperłącza

Naprawianie przerwanych łączy

Przestroga : Ta akcja nie można cofnąć. Warto zapisać kopię zapasową skoroszytu, przed rozpoczęciem tej procedury.

 1. Otwórz skoroszyt, który zawiera przerwane łącze.

 2. W menu Edycja kliknij polecenie Łącza.

  Polecenie łącza jest niedostępne, jeśli skoroszyt nie zawiera łącza.

 3. W polu plik źródłowy kliknij przerwane łącze, który chcesz naprawić.

  Uwaga : Aby rozwiązać problem wiele łączy, naciśnij i przytrzymaj klawisz POLECENIE , a następnie kliknij każdą parą łączy.

 4. Kliknij pozycję Zmień źródło.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Naprawianie przerwanych łączy do arkusza w innym skoroszycie

  W oknie dialogowym Otwieranie Znajdź skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Naprawianie przerwanych łączy do skoroszytu lub innym dokumencie pakietu Office

  Wpisz nową nazwę lub lokalizację dla dokumentu w polu tekst łącza Zmień do, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyłącz automatyczne aktualizacje dla połączonych danych

 1. Otwórz skoroszyt, który zawiera przerwane łącze.

 2. W menu Edycja kliknij polecenie Łącza.

  Polecenie łącza jest niedostępne, jeśli skoroszyt nie zawiera łącza.

 3. W polu plik źródłowy kliknij przerwane łącze, który chcesz naprawić.

  Uwaga : Aby rozwiązać problem wiele łączy, naciśnij i przytrzymaj klawisz POLECENIE , a następnie kliknij każdą parą łączy.

 4. Kliknij przycisk Ręczne.

Usuwanie przerwanego łącza

Przerwane łącze wszystkich formuł, które odwołują się do pliku źródłowego są konwertowane na ich bieżące wartości. Na przykład jeśli formuły = Suma([Budget.xls]Annual! C10: C25) wyników w 45, formuła zostanie przekonwertowana na 45 po łącze zostało przerwane.

 1. Otwórz skoroszyt, który zawiera przerwane łącze.

 2. W menu Edycja kliknij polecenie Łącza.

  Polecenie łącza jest niedostępne, jeśli skoroszyt nie zawiera łącza.

 3. W polu plik źródłowy kliknij przerwane łącze, które chcesz usunąć.

  Uwaga : Aby usunąć wiele łączy, naciśnij i przytrzymaj klawisz POLECENIE i kliknij każdą parą łączy.

 4. Kliknij pozycję Przerwij łącze.

Zobacz też

Importowanie danych z pliku w formacie CSV, HTML lub pliku tekstowego

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×