Naprawianie plików danych programu Outlook (pst i ost)

Jeśli nie możesz otworzyć pliku danych programu Outlook (pst) lub podejrzewasz, że plik danych jest uszkodzony, możesz za pomocą narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej (scanpst.exe) zdiagnozować i naprawić błędy występujące w pliku. Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej skanuje tylko pliki danych programu Outlook (pst lub ost) na komputerze i analizuje integralność ich struktury.

Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange, a plik danych programu Outlook trybu offline (ost) jest niekompletny lub niezsynchronizowany ze skrzynką pocztową programu Exchange, możesz ponownie utworzyć ten plik.

Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej (scanpst.exe)

Program Scanpst.exe jest instalowany na komputerze podczas instalacji programu Microsoft Outlook 2010. Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej próbuje rozwiązać wszystkie problemy przez zresetowanie struktury pliku danych i odtworzenie nagłówków elementów programu Outlook. Jeśli korzystasz z konta serwera Exchange, narzędzie nie łączy się z serwerem programu Exchange ani nie analizuje zapisanych na nim danych.

Ważne    Przed użyciem narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej zakończ działanie programu Outlook. Narzędzie nie jest dostępne w programie Outlook.

 1. Uruchom Eksploratora Windows i wybierz folder dysk:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE14.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Scanpst.exe.

 3. W polu Wprowadź nazwę pliku, który chcesz przeskanować wpisz nazwę pliku pst lub ost do sprawdzenia lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik.

 4. Aby określić opcje dziennika skanowania, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

 5. Kliknij przycisk Start.

 6. Jeśli zostaną wykryte błędy, narzędzie wyświetli monit o uruchomienie procesu naprawy błędów.

  W trakcie procesu naprawy tworzona jest kopia zapasowa pliku. Aby zmienić domyślną nazwę lub lokalizację pliku kopii zapasowej, należy wpisać nową nazwę w polu Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej lub kliknąć przycisk Przeglądaj w celu wybrania odpowiedniego pliku.

 7. Kliknij przycisk Napraw.

 8. Uruchom program Outlook, używając profilu zawierającego plik pst, który był naprawiany.

 9. Kliknij pozycję Lista folderów, którą zawiera okienko nawigacji.

  Skrót klawiaturowy  Aby otworzyć listę folderów lub przejść do niej, naciśnij klawisze CTRL+6.

  W obszarze Lista folderów może być widoczny folder o nazwie Odzyskane foldery osobiste zawierający domyślne foldery programu Outlook lub folder Utracone i odnalezione. Odzyskane foldery są zazwyczaj puste, ponieważ pochodzą ze zrekonstruowanego pliku pst. Folder Utracone i odnalezione zawiera foldery i elementy odzyskane przez narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej.

  Możesz utworzyć plik danych programu Outlook (pst) i przeciągnąć elementy z folderu Utracone i odnalezione do nowego pliku danych. Po zakończeniu przenoszenia wszystkich elementów możesz usunąć plik pst Odzyskane foldery osobiste, obejmujący także folder Utracone i odnalezione, ze swojego profilu.

Uwaga   

 • Jeśli można otworzyć oryginalny plik danych programu Outlook (pst), może się udać odzyskanie dodatkowych elementów z uszkodzonego pliku pst. Domyślnie narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej tworzy plik o tej samej nazwie, ale z rozszerzeniem bak. Plik bak znajduje się w tym samym folderze co oryginalny plik pst. Z pliku bak może się udać odzyskać elementy, których narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej nie odzyskało. W tym celu utwórz kopię pliku bak i nadaj mu nową nazwę z rozszerzeniem pst, na przykład bak.pst. Następnie zaimportuj plik bak.pst i przenieś dodatkowe odzyskane elementy do nowo utworzonego pliku pst.

 • Kopia pliku dziennika jest zapisywana w tym samym folderze co plik pst.

Początek strony

Ponowne tworzenie pliku danych programu Outlook trybu offline (ost)

Pliki danych programu Outlook trybu offline (ost) zawierają kopię informacji programu Exchange. Wykonywanie kopii zapasowej tego pliku nie jest konieczne. Nową kopię można utworzyć w dowolnym momencie.

 1. Zakończ działanie programu Outlook.

 2. W Panelu sterowania kliknij lub kliknij dwukrotnie pozycję Poczta.

  Gdzie jest aplet Poczta w Panelu sterowania?

  Aplet Poczta jest wyświetlany w różnych miejscach Panelu sterowania zależnie od wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows, wybranego widoku Panelu sterowania oraz tego, czy zainstalowana wersja systemu operacyjnego lub programu Outlook 2010 jest 32-, czy 64-bitowa.

  Najłatwiejszym sposobem odnalezienia elementu Poczta jest otwarcie Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wpisanie tekstu Poczta w polu Szukaj u góry okna. W przypadku Panelu sterowania systemu Windows XP tekst Poczta należy wpisać w polu Adres.

  Uwaga   Ikona Poczta jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu programu Outlook.

  Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny istniejący profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 3. Na karcie Poczta e-mail zaznacz konto serwera Exchange, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 4. Wyczyść pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany

 5. Kliknij pozycję Więcej ustawień.

 6. Na karcie Zaawansowane kliknij pozycję Ustawienia pliku folderów trybu offline.

 7. Kliknij pozycję Wyłącz tryb offline, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Tak.

  Uwaga    Jeśli nie możesz kliknąć pozycji Wyłącz tryb offline, oznacza to, że w kroku nr 4 pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany nie zostało wyczyszczone. Należy wyczyścić to pole wyboru.

 8. Ponownie kliknij pozycję Ustawienia pliku folderów trybu offline.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Tak.

 11. W obszarze Ustawienia trybu buforowanej wymiany zaznacz pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany.

 12. Kliknij pozycję OK, kliknij pozycję Dalej, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

 13. W oknach dialogowych Ustawienia kont i Konfiguracja poczty kliknij pozycję Zamknij.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język