Naprawianie plików danych programu Outlook (pst i ost)

Jeśli nie możesz otworzyć pliku danych programu Microsoft Outlook (pst i ost) lub podejrzewasz, że plik danych jest uszkodzony, użyj narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej (Scanpst.exe), aby zdiagnozować i naprawić błędy występujące w pliku. Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej sprawdza, czy pliki danych programu Outlook na komputerze są w dobrym stanie.

Naprawianie pliku pst

 1. Wyjdź z programu Outlook i przejdź do lokalizacji <dysk>: \Program Files lub, jeśli na tym samym dysku znajduje się folder Program Files (x86), przejdź do tego folderu. Na przykład C:\Program Files lub C:\Program Files (x86).

 2. W polu Wyszukaj wpisz ciąg Scanpst.exe.

Jeśli wyszukiwanie nie zwróci wyniku Scanpst.exe, spróbuj wyszukać w folderze alternatywnym wymienionym powyżej w kroku 2 — Program Files lub Program Files (x86).

 1. Kliknij dwukrotnie pozycję Scanpst.exe.

 2. W polu Wprowadź nazwę pliku, który chcesz przeskanować wpisz nazwę pliku pst, który ma zostać sprawdzony za pomocą narzędzia, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik.

 3. Domyślnie podczas skanowania jest tworzony nowy plik dziennika. Możesz też kliknąć pozycję Opcje i wybrać opcję nie tworzenia dziennika lub dołączenia wyników do istniejącego pliku dziennika.

 4. Kliknij przycisk Start.

Jeśli podczas skanowania zostaną wykryte błędy, narzędzie wyświetli monit o uruchomienie procesu ich naprawy.

W trakcie procesu naprawy skan tworzy kopię zapasową pliku. Aby zmienić domyślną nazwę lub lokalizację pliku kopii zapasowej, wpisz nową nazwę w polu Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik, którego chcesz użyć.

 1. Kliknij pozycję Napraw.

  Kopia pliku dziennika jest zapisywana w tym samym folderze co plik pst.

 2. Uruchom program Outlook, używając profilu zawierającego plik danych programu Outlook, który był naprawiany.

 3. Przejdź do widoku Lista folderów w okienko folderów, naciskając klawisze Ctrl+6.

W obszarze okienko folderów może być widoczny folder o nazwie Odzyskane foldery osobiste zawierający domyślne foldery programu Outlook lub folder Utracone i odnalezione. Mimo że podczas procesu naprawy niektóre foldery mogły zostać utworzone ponownie, mogą być one puste. Folder Utracone i odnalezione zawiera wszelkie foldery i elementy odzyskane przez narzędzie do naprawy, których program Outlook nie może umieścić w ich oryginalnej strukturze.

Możesz utworzyć plik danych programu Outlook i przeciągnąć elementy z folderu Utracone i odnalezione do nowego pliku danych. Po przeniesieniu wszystkich elementów możesz usunąć plik Odzyskane foldery osobiste (pst). Dotyczy to także folderu Utracone i odnalezione.

Jeśli możesz otworzyć oryginalny plik danych programu Outlook, być może uda się odzyskać dodatkowe elementy. Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej tworzy plik kopii zapasowej o takiej samej nazwie, jak plik oryginalny, ale z rozszerzeniem bak, i zapisuje go w tym samym folderze. Być może z pliku kopii zapasowej uda się odzyskać elementy, których nie może odzyskać narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej.

Aby odzyskać elementy z pliku kopii zapasowej (bak), skopiuj go i nadaj tej kopii nową nazwę z rozszerzeniem pst, na przykład bak.pst. Zaimportuj plik bak.pst do programu Outlook, a następnie przy użyciu Kreatora importu i eksportu zaimportuj wszystkie dodatkowe elementy odzyskane do nowo utworzonego pliku pst.

Dowiedz się, jak zaimportować plik pst, z artykułu Importowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook.

Ponowne tworzenie pliku danych programu Outlook trybu offline (ost)

Niektóre typy kont, takie jak konto programu Microsoft Exchange Server, korzystają z plik danych programu Outlook trybu offline (ost). Ten typ pliku danych jest kopią informacji zapisanych na serwerze poczty. Jeśli wystąpią problemy z plikiem danych programu Outlook trybu offline (ost), można go odtworzyć przez ponowne pobranie kopii elementów. Nie zalecamy naprawy pliku danych programu Outlook trybu offline, więc jeśli plik danych trybu offline nie nadaje się do użytku, należy go utworzyć ponownie, wykonując następujące czynności:

 1. Zakończ działanie programu Outlook.

 2. W Panelu sterowania kliknij lub kliknij dwukrotnie pozycję Poczta.

Gdzie jest aplet Poczta w Panelu sterowania?

Aplet Poczta jest wyświetlany w różnych lokalizacjach Panelu sterowania zależnie od wersji systemu operacyjnego Windows, wybranego widoku Panelu sterowania oraz tego, czy zainstalowana wersja systemu operacyjnego lub programu Outlook jest 32-, czy 64-bitowa.


Najłatwiejszym sposobem odnalezienia apletu
Poczta jest otwarcie Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wpisanie tekstu Poczta w polu Wyszukaj w górnej części okna.

Uwaga : Ikona Poczta jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu programu Outlook.

Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny istniejący profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 1. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty kliknij pozycję Konta e-mail.

 2. Kliknij kartę Pliki danych, zaznacz konto serwera Exchange, a następnie kliknij pozycję Otwórz lokalizację pliku.

  Zostanie otworzone okno Eksploratora plików dla lokalizacji pliku danych konta serwera Exchange. Okna dialogowe Ustawienia konta i Konfiguracja poczty pozostaną otwarte za oknem Eksploratora plików.

 3. Zamknij okna dialogowe Ustawienia konta i Konfiguracja poczty, a następnie powróć do okna Eksploratora plików.

  Ważne : Pamiętaj, aby zamknąć te dwa okna dialogowe przed usunięciem pliku. Jeśli nie będą one zamknięte, system Windows może wyświetlić komunikat o błędzie dotyczący konfliktu.

 4. W oknie Eksploratora plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik danych serwera Exchange, a następnie kliknij polecenie Usuń. Przy następnym uruchomieniu programu Outlook zostanie utworzony nowy plik ost dla konta.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×