Naprawianie plików danych programu Outlook (pst i ost)

Naprawianie plików danych programu Outlook (pst i ost)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli nie możesz otworzyć pliku danych programu Microsoft Outlook (pst i ost) lub podejrzewasz, że plik jest uszkodzony, użyj narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej (SCANPST.EXE), aby zdiagnozować i naprawić błędy występujące w pliku danych. Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej sprawdza, czy pliki danych programu Outlook na komputerze są w dobrym stanie.

Jeśli korzystasz z konta programu Microsoft Exchange i plik danych programu Outlook trybu offline (ost) nie zawiera wszystkich elementów, możesz bezpiecznie usunąć ten plik. Program Outlook utworzy go ponownie przy następnym uruchomieniu programu.

Uwaga : Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej nie łączy się ze skrzynką pocztową programu Exchange ani nie analizuje żadnych przechowywanych w niej danych. To narzędzie tylko wyszukuje błędy (uszkodzenia) i w przypadku ich znalezienia wyświetla monit umożliwiający naprawienie problemów.

Naprawianie pliku pst

 1. Zamknij program Outlook, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do lokalizacji C:\Program Files.

   lub

  • Przejdź do lokalizacji C:\Program Files (x86).

 2. W polu Wyszukaj wpisz ciąg SCANPST.EXE.

  Uwagi : Jeśli wyszukiwanie nie zwróci wyniku SCANPST. EXE, spróbuj wyszukać w drugim folderze wymienionym w kroku 1. Przejdź do lokalizacji odpowiadającej wersji programu Outlook, której używasz.

  • Outlook 2016: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16

  • Outlook 2013: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15

  • Outlook 2010: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14

  • Outlook 2007: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12

 3. Otwórz plik SCANPST.EXE.

 4. W polu Wprowadź nazwę pliku, który chcesz przeskanować wpisz nazwę pliku pst, który ma zostać sprawdzony za pomocą narzędzia, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik.

  Uwaga : Domyślnie podczas skanowania jest tworzony nowy plik dziennika. Możesz też wybrać pozycję Opcje i zrezygnować z tworzenia dziennika lub dołączyć wyniki do istniejącego pliku dziennika.

 5. Wybierz pozycję Rozpocznij, aby rozpocząć skanowanie.

 6. Jeśli podczas skanowania zostaną wykryte błędy, wybierz pozycję Napraw, aby rozpocząć proces ich naprawy.

  Wyświetla wyniki skanowania pliku danych pst programu Outlook przez narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej firmy Microsoft (SCANPST. EXE).

  Uwaga : W trakcie procesu naprawy skan tworzy kopię zapasową pliku. Aby zmienić domyślną nazwę lub lokalizację pliku kopii zapasowej, wpisz nową nazwę w polu Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu wybrania pliku, którego chcesz użyć.

 7. Po zakończeniu naprawy uruchom program Outlook z profilem skojarzonym z plikiem danych programu Outlook, który właśnie został naprawiony.

Inne foldery programu Outlook

W obszarze okienko folderów może być widoczny folder o nazwie Odzyskane foldery osobiste zawierający domyślne foldery programu Outlook lub folder Utracone i odnalezione. Mimo że podczas procesu naprawy niektóre foldery mogły zostać utworzone ponownie, mogą być one puste. Folder Utracone i odnalezione zawiera wszelkie foldery i elementy odzyskane przez narzędzie do naprawy, których program Outlook nie może umieścić w ich oryginalnej strukturze.

Tworzenie nowego pliku danych

Możesz utworzyć nowy plik danych programu Outlook i przeciągnąć elementy z folderu Utracone i odnalezione do nowego pliku danych. Po przeniesieniu wszystkich elementów możesz usunąć plik Odzyskane foldery osobiste (pst). Dotyczy to także folderu Utracone i odnalezione.

Odzyskiwanie elementów z pliku kopii zapasowej (bak)

Jeśli możesz otworzyć oryginalny plik danych programu Outlook, być może uda się odzyskać dodatkowe elementy. Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej tworzy plik kopii zapasowej o takiej samej nazwie jak plik oryginalny, ale z rozszerzeniem bak, i zapisuje go w tym samym folderze. Być może z pliku kopii zapasowej uda się odzyskać elementy, których nie może odzyskać narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej.

 1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się plik pst, i znajdź plik bak (na przykład klaranowicka01@outlook.com.bak) utworzony przez narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej.

 2. Utwórz kopię pliku bak i nadaj jej nową nazwę z rozszerzeniem bak.pst, na przykład klaranowicka01@outlook.com.bak.pst.

 3. Zaimportuj plik bak.pst do programu Outlook, a następnie przy użyciu Kreatora importu i eksportu zaimportuj wszystkie dodatkowe odzyskane elementy do nowo utworzonego pliku pst.

  Uwaga : Dowiedz się, jak zaimportować plik pst, z artykułu Importowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook.

Początek strony

Ponowne tworzenie pliku danych programu Outlook trybu offline (ost)

W niektórych typach kont, takich jak konto programu Microsoft Exchange Server, jest używany plik danych programu Outlook trybu offline (ost). Ten typ pliku danych jest kopią informacji zapisanych na serwerze poczty. Jeśli wystąpią problemy z plikiem danych programu Outlook trybu offline (ost), można go usunąć i odtworzyć przez ponowne pobranie kopii elementów. Nie zalecamy naprawy pliku danych programu Outlook trybu offline, więc jeśli plik danych trybu offline nie nadaje się do użytku, należy utworzyć go ponownie.

 1. Zamknij program Outlook.

 2. Otwórz Panel sterowania i w polu Szukaj w Panelu sterowania wpisz ciąg Poczta, a następnie wybierz pozycję Poczta.

 3. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty wybierz pozycję Konta e-mail.

  Uwaga : Na pasku tytułu okna dialogowego Konfiguracja poczty może być wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny istniejący profil, wybierz pozycję Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

 4. Wybierz kartę Pliki danych, zaznacz konto serwera Exchange, a następnie wybierz pozycję Otwórz lokalizację pliku na minipasku narzędzi.

  Uwaga : Zostanie otworzone okno Eksploratora plików z wybraną lokalizacją pliku danych konta serwera Exchange. Okna dialogowe Ustawienia konta i Konfiguracja poczty pozostaną otwarte za oknem Eksploratora plików.

 5. Zamknij okna dialogowe Ustawienia konta i Konfiguracja poczty, a następnie powróć do okna Eksploratora plików.

  Ważne : Pamiętaj, aby zamknąć te dwa okna dialogowe przed usunięciem pliku. Jeśli nie będą one zamknięte, system Windows może wyświetlić komunikat o błędzie dotyczący konfliktu.

 6. W oknie Eksploratora plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik danych serwera Exchange, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Uwaga : Przy następnym uruchomieniu programu Outlook dla konta zostanie utworzony nowy plik ost.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×