Naprawianie błędu #ZERO!

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten błąd występuje wówczas, gdy określono przecięcie dwóch obszarów, które się nie przecinają. Operator przecięcia to znak spacji między odwołaniami.

Objawy

Program Excel wyświetla błąd #ZERO! w jednej lub większej liczbie komórek arkusza.

Przyczyny

 • Użyto niepoprawnego operatora zakresu.

 • Zakresy nie przecinają się.

Rozwiązanie

 • Opcjonalnie, jeśli w programie Excel jest włączone sprawdzanie błędów, kliknij przycisk Obraz przycisku obok komórki z wyświetlonym błędem, kliknij polecenie Pokaż kroki obliczania, jeśli jest wyświetlane, a następnie kliknij rozwiązanie odpowiednie w przypadku używanych danych.

  Porada: Przejrzyj następujące rozwiązania, aby ustalić, którą opcję należy kliknąć.

 • Sprawdź, czy korzystasz z poprawnego operatora zakresu, wykonując następujące czynności:

  • Aby odwołać się do ciągłego zakresu komórek, użyj dwukropka (:) do oddzielenia odwołania do pierwszej komórki zakresu od odwołania do ostatniej komórki zakresu. Na przykład formuła SUMA(A1:A10) odwołuje się do zakresu od komórki A1 do komórki A10 włącznie.

  • Aby odwołać się do dwóch obszarów, które się nie przecinają, użyj operatora połączenia: średnika (;). Jeśli na przykład formuła sumuje dwa zakresy, upewnij się, że te dwa zakresy są oddzielone średnikiem (SUMA(A1:A10;C1:C10)).

 • Zmień odwołanie tak, aby dotyczyło zakresów przecinających się. Przecięcie to punkt w arkuszu, gdzie krzyżują się lub przecinają dane z dwóch lub większej liczby zakresów. Przykładowa formuła, która zawiera przecinające się zakresy, to: =KOMÓRKA("adres",(A1:A5 A3:C3)). W tym przykładzie funkcja KOMÓRKA zwraca adres komórki, w której przecinają się dwa zakresy — A3.

  Gdy formuła jest wprowadzana lub edytowana, odwołania do komórek i obramowania wokół stosownych komórek są kodowane kolorami.

  Odwołania do komórek kodowane kolorami

  Wyszukiwacz zakresów oznacza odpowiednimi kodami kolorów komórki poprzedniki

  1. Pierwsze odwołanie do komórki to B3, kolor jest niebieski i zakres komórek ma niebieskie obramowanie z kwadratowymi rogami.

  2. Drugie odwołanie do komórki to C3, kolor jest zielony i zakres komórek ma zielone obramowanie z kwadratowymi rogami.

  • W przypadku ma kwadratów w każdym z rogów obramowania kolorami, odwołanie dotyczy nazwanego zakresu.

  • Jeśli w każdym z rogów obramowania kodowanego kolorami znajdują się kwadraty, to nie jest to odwołanie do nazwanego zakresu.

   Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Zmień odwołania, które nie dotyczą nazwanego zakresu, wykonując następujące czynności:

   1. Kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą formułę, która ma zostać zmieniona. Każda z komórek lub każdy z zakresów komórek zostanie wyróżniony innym kolorem.

   2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby przenieść odwołanie do komórki lub zakresu do innej komórki bądź zakresu, przeciągnij kodowane kolorem obramowanie komórki lub zakresu do nowej komórki lub zakresu.

    • Aby objąć odwołaniem większą albo mniejszą liczbę komórek, przeciągnij róg obramowania.

    • Zaznacz odwołanie w formule i wpisz nowe.

   3. Naciśnij klawisz ENTER.

  • Zmień odwołanie do nazwanego zakresu, wykonując następujące czynności:

   1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Zaznacz zakres komórek zawierający formuły, w których chcesz zamienić odwołania na nazwy.

    • Zaznacz jedną komórkę, aby zmienić odwołania do nazw we wszystkich formułach w arkuszu.

   2. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij strzałkę obok przycisku Definiuj nazwę, a następnie kliknij polecenie Zastosuj nazwy.

   3. W polu Zastosuj nazwy kliknij jedną lub więcej nazw.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×