Napotkania klasyczny, Nowoczesny składnika web part

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składniki Web Part w programie SharePoint zezwolono użytkownikom wszystkie poziomy obsługi dodanie funkcji zaawansowanych i dostosować do swoich stron.  Nowoczesna składników web Part mają jest łatwiejsze do zastosowania, gotowości mobile i profesjonalnych wyszukiwania.

Wiele składników nowoczesny web Part spełniają te same cele jak klasyczny składników web Part, ale będą widoczne różnice w wygląd i działanie.

Należy zauważyć, że nowoczesnej strony można używać tylko nowoczesny składników web Part i stron klasyczny można używać tylko klasyczny składników web Part. Wyjątkiem są niestandardowe składniki web Part przeznaczone do użycia na stronach nowoczesny. Dla deweloperów Programu SharePoint Framework pozwala na budynku niestandardowe nowoczesne sieci web części, które są wyświetlane bezpośrednio w przyborniku strony sieci web. Deweloperów można znaleźć w orientacji i narzędzi w modernizacji klasyczny witryn programu SharePoint.

Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa nowoczesny składników web Part nie jest możliwe do wstawiania kodu, takich jak JScript.

Porównanie nowoczesnej i klasyczny składników web Part

Nie jest mapowanie 1:1 klasyczny do nowoczesnego składników web Part, ale istnieją składników web Part, zawierających podobne celów.  Poniżej przedstawiono informacje o niektórych często używanych składników na podstawie ich celów i niektórych różnic w nowoczesnym składników web Part.

Uwaga: Nie jest pełna lista składników web Part. Jeśli zastanawiasz się o określonym składnika web part, kliknij przycisk Tak lub nie obok czy te informacje pomocne w dolnej części strony i pozostawić opinię, aby poinformować nas o tym. Ponadto można pozostawić opinii w sekcji składniki Web głosu użytkownika programu SharePoint.

Zastosowanie

Klasyczny

Nowoczesny

Dodawanie tekstu i innej zawartości

Składnik web part edytora zawartości
Dodawanie tekstu i innej zawartości bezpośrednio do strony typu Wiki

Tekst składnika web part

Składnik web part tekstu pozwala na łatwe dodawanie i formatowanie tekstu i tabel na stronie. Ma pasek narzędzi formatowania miejsce, w którym można formatować tekst, Zmień style i inne. W przeciwieństwie do składnika web part edytora zawartości, nie możesz edytować kod HTML w składniku web part. Tabele zagnieżdżone nie są jeszcze obsługiwane. Składnia typu wiki, takie jak używany do tworzenia łącza z i stron, nie jest obsługiwana na stronach lub w składniku web part tekstu, ale łatwo tworzyć łącza w składniku web part tekstu. Nie jest jeszcze można dodać obrazy w tekście w składniku web part tekstu, ale można dodać obrazy obok tekstu składnika web part przy użyciu składnika web part obrazu.

Wyświetlanie biblioteki dokumentów

Biblioteka

Biblioteka dokumentów

Po utworzeniu biblioteki w witrynie klasyczny składnikiem web part biblioteki jest tworzony automatycznie i mogą być wyświetlane go na stronie. Używając składnika web part biblioteki dokumentów nowoczesny, wybierz bibliotekę, aby pokazać, a widok określonej biblioteki lub nawet w folderze w bibliotece. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą dodawać, wyświetlać ani edytować pliki bezpośrednio w składniku web part. Użytkownicy mogą również przypiąć dokumentu na początek biblioteki, Pobierz, usuwanie i zmieniać nazwy plików. Ponadto pliki można wyświetlić w widoku Szczegóły lub Kafelki i formatowania kolumn i zagnieżdżonych foldery utworzone na liście źródłowej są wyświetlane.

Pokaż listę

Lista

Lista

Po utworzeniu listy w witrynie klasyczny składnika web part listy jest tworzona automatycznie dla tej listy, a mogą być wyświetlane go na stronie. Składnika web part listy nowoczesny umożliwia wybierz listę, a następnie dostosuj go, dodając własne tytuł, wyświetlanie i nawet rozmiar. Użytkownicy mogą wyświetlić, filtrowania, sortowania i grupowania listy. Ponadto sformatowany kolumn i zagnieżdżonej grupy utworzone na liście źródłowej są wyświetlane w składniku web part.

Wyświetlanie pliku

Podgląd strony

Przeglądarka plików

Nowoczesne pliku składnika web part Podgląd umożliwia osadzanie więcej niż 270 + typów plików w tym nie tylko znanych plików programu Word, Excel i PowerPoint, ale również zaawansowane typy przykład modeli 3D i medycznych obrazów.

Osadzanie składnika web part

Osadzanie składnik web part umożliwia wyświetlanie zawartości na stronie z witryn, które zezwalają na osadzanie (na przykład YouTube, na przykład). W zależności od witryny sieci Web możesz użyć adres witryny sieci web lub Osadź kod, która zapewnia witryny.

Dodawanie kontaktów

Dane kontaktowe składnik web part

Osoby składnik web part

Klasyczny składnik web part szczegóły kontaktu pozwala na ręczne dodawanie kontaktów naraz. Nowoczesne osób składnika web part umożliwia dodawanie wielu kontaktów z profilami użytkowników wraz z informacjami wizualne i organizacji. Wygląd szczegóły kontaktów może zostać zmieniony z niewielkie opisowe, co oznacza więcej szczegółowych informacji o kontakcie może wykazać bezpośrednio na stronie.

Dodawanie obrazów

Składnik web part obrazu
składnika web part edytora zawartości
biblioteki obrazów

Składnik web part obrazu

Składnik web part obrazu dodaje dodatkowe źródła obrazu: ostatnio używane, wyszukiwanie w sieci web i usługi OneDrive. Zmiana rozmiaru obrazu można zmodyfikować w taki sposób, aby współczynniki standardowych i niestandardowych.

Obraz galerii składnika web part

Składnik web part obrazu galerii umożliwia dodawanie obrazów w układzie sąsiadująco lub karuzeli.  Gdy w układzie karuzeli obrazy można ustawić rozmiary znanych współczynnik. Mniejsze obrazy będą wymiarach w górę do wypełnienia stosunek, ale nie zmieni się większe obrazy.

Główny składnik web part

Główny składnik web part można ustawić wyświetlanie elementów maksymalnie 5 w kafelku lub warstwa rozmieszczenia pobraniem fokusu do poszczególnych elementów, stosownie do potrzeb. Poszczególne elementy mogą być tytuły, wybrane obrazy i tekst alternatywny.  Możesz także rozmieścić elementy, stosownie do potrzeb.

Przeglądarka plików

Używanie podglądu plików do pokazywania modeli 3D. To jest szczególnie przydatne w przypadku modeli medycznych.

Wyświetlanie klipów wideo na stronie

Składnik web part multimediów

Przeglądarka plików

Składnik web part podglądu pliku umożliwia pokazywanie lokalne klipów wideo z witryny programu SharePoint (na przykład. MOV. MP4, i. WMV).

Osadzanie składnika web part

Ze składnikiem web part osadzania można wyświetlić klipy wideo (lub inną zawartość) na stronie z witryn, które zezwalają na osadzanie (na przykład YouTube, na przykład). W zależności od witryny internetowej, z której osadzanego możesz za pomocą adres witryny sieci web lub Osadź kod, która zapewnia witryny. SharePoint Online tylko.

Przesyłanie strumieniowe wideo

Strumień wideo składnika web part odtwarzania klipów wideo z usługi Microsoft strumienia albo w formacie wielu wideo o nazwie kanał lub jako pojedynczy klip wideo. Dodawane aktualne odtwarzania społecznościowych i zaawansowanych ustawień, takich jak potrzeb, zmieniając szybkości powtarzania oglądanie z wygenerowanym napisy (angielski i hiszpański tylko) i tworzenia list odtwarzania. Nie wtyczki przeglądarki dodatkowe są wymagane. Uprawnienia i metadanych określonych wideo są ustawiane w usłudze Microsoft Stream.

Wideo w usłudze Office 365

Umożliwia wyświetlenie klipu wideo bezpośrednio na stronie z Twojej organizacji usługi Office 365 wideo portaluusługi Office 365 wideo składnik web part.

Wyświetlanie daty i godziny zbliżających się spotkań i zdarzeń

Kalendarz

Zdarzenia

Składnik web part zdarzeń wyświetla zdarzenia w formacie karty lub demonstracja pakietu Office można dostosować zakres dat. Dane rozszerzone zdarzeń można także używać obrazów zdarzenia, mapy Bing i danych o spotkaniu. Możesz pobrać spotkania z. ICS format, ale zdarzeń składnika web part nie można połączyć lub odczyt usługę kalendarza programu Exchange. Składnik web part zdarzeń używa tej samej listy jako składnika web part kalendarza, ale kolumn nie są wyświetlane w składniku web part zdarzeń.

Kalendarz grupy

Składnika web part kalendarza grupy używa aplikacji kalendarz grupy usługi Office 365 dla zdarzenia miejsca do magazynowania. Nie można dodać nowego zdarzenia grupy przy użyciu składnika web part kalendarza grupy. Zdarzenia są wyświetlane w formacie listy maksymalizować szczegóły rozwiniętej każde zdarzenie. Liczba wyświetlana zdarzeń można określić na każdej stronie i na stronach przewijania. SharePoint Online tylko.

Pokazywanie łączy do innej zawartości

Wyróżnione łącza,
łącza
składnika web part edytora zawartości
ogłoszenia,
Łączy podsumowania

Szybkie linki

Składnik web part szybkie łącza można ustawić ma być wyświetlany jako karuzeli formacie o nazwie demonstracja pakietu Office lub mniejszych Kompaktuj. Łącza w formacie kompaktowym mogą być rozmieszczone a wyświetlane z lub bez obrazów. Nie jest możliwe jeszcze do zapełnienia szybkie łącza opartej na liście.

Łącze

Składnik web part łącze wyświetlenie jednego kompletne łącze adresu URL i dodanie funkcji, aby pokazać lub ukryć okienko podglądu z miejscem docelowym łącza. SharePoint Online tylko.

Tekst składnika web part

W składniku web part tekst możesz dodać łącza w treści przy użyciu paska narzędzi.

Wyszukiwanie i wyświetlanie zawartości

Kwerendy zawartości
przeszukiwania zawartości

Wyróżnione zawartości

Wyróżnione zawartości web Part wiele opcji Zaawansowane i mylące-wyszukiwania zostały zastąpione opcje usprawniony kwerendy. Jednak w odróżnieniu od swoich odpowiedników klasyczny, nie można używać szablonów niestandardowych wyświetlania.

Zawiadomienie o wiadomości do zespołu

Anonsy

Wiadomości

Składnika web part anonsów klasyczny korzysta z listy, aby wyświetlić ogłoszenia na stronie. Składnika web part wiadomości to system szerokiej dystrybucji zawartości, który używa sformatowany stron lub łącza do wiadomości, a na stronę główną programu SharePoint, witryn oraz witryn Centrum z rozwiniętymi informacjami wpisów w wiadomości. Składnik web part można dostosować w taki sposób, aby wyświetlić wyniki na wiele różnych sposobów. Dzięki temu bardziej dynamiczne i bardziej rozbudowane środowisko na liście Anonsy statyczne.

Śledzenie projektów

Tasklist

Planner

Nowoczesna terminarz składnika web part współdziała z grup usługi Office 365 i usługi Office 365 plan. Plany są przechowywane w usłudze Office 365 terminarz umożliwiających większe możliwości dostosowania. Oś czasu domyślny zostanie usunięte z bardziej elastyczne opcje przeglądania, zawierających pulpit nawigacyjny przeglądu tylko do odczytu o nazwie tablicy lub układ Kanban o nazwie kolorem. Przy użyciu układu kolorem umożliwia grupowanie na podstawie pakiety przypisane do, postępu, daty ukończenia i etykiety kategorii. Ponadto układu kolorem umożliwia bezpośrednio Dodawanie i modyfikowanie zadań w ramach planu, który jest przechowywany w usłudze Office 365 plan. Ten składnik web part jest dostępna na SharePoint Online witryna połączony grupy tylko.

Wyświetlanie witryn i łącza na stronie

Agregator witryn

Witryny

Klasyczny składnik web part dla witryny agregator ograniczony do widoku wizualnie uproszczone witryn. Przy użyciu składnika web part witryny dużej liczbie pliki są zastępowane przez wyświetlanie ostatnio wyświetlane karty informacyjne ostatniej modyfikacji i najpopularniejszych pliki. Witryny mogą być wyświetlane jako kart lub w układzie demonstracja pakietu Office, aby przewinąć wybranych witryn przy użyciu mechanizmu karuzeli. SharePoint Online tylko.

Wyświetlanie konwersacji na stronie

Kanału witryny

Składniki web Part usługi Yammer

Dostępne są dwa składniki web Part usługi Yammer:

  • Składnik web part konwersacje usługi Yammer umożliwia użytkownikom uczestniczenie w konwersacjach usługi Yammer dla konkretnej grupy lub tematu bez opuszczania strony programu SharePoint.

  • Składnik web part usługi Yammer są wyróżniane Wyświetla określone, górnym lub najnowszych konwersacje.

Yammer zastąpiła funkcję aktualności programu SharePoint, Nowoczesny składników web Part dla usługi Yammer zastąpić klasycznego witryny źródło strumieniowe składnika web part.

Pokazywanie zawartości z innej strony

Podgląd strony

Osadź

Zarówno w składniku web part Podgląd strony, jak i osadzania składnika web part umożliwiają wyświetlanie zawartości z innych witryn, które zezwalają na osadzanie. Kod osadzania musi być oparte na iframe, a kod, który używa tagów < script > nie jest obsługiwane. Ponadto można osadzić tylko bezpiecznych witryn sieci web.

Gromadzenie i wyświetlanie danych z formularzy

Formularze programu InfoPath

PowerApps

Przy użyciu PowerApps można tworzyć zaawansowane formularzy w celu zbierania, przechowywania i wyświetlania danych bez użycia kodu. Można również użyć PowerApps do Dostosowywanie formularza dla listy programu SharePoint.SharePoint Online tylko.

Microsoft Forms

Ze składnikiem web part programu Microsoft Forms możesz dodać do swojej strony formularza lub wyniki formularza. Można także wyświetlić podsumowanie wyników na wykresach bezpośrednio na stronie. SharePoint Online tylko.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×