Naliczanie, pole zasobu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych     Wyliczane

Typ wpisu     Wprowadzona

Opis     Pole Naliczanie umożliwia wybranie sposobu i czasu koszty zasobów oraz pracy w nadgodzinach mają być naliczane koszt zadania. Dostępne są następujące opcje:

  • Rozpoczęcie

  • Zakończenie

  • Proporcjonalnie (domyślnie)

Zalecane zastosowania     Dodanie pola Naliczanie do widoku zasobów umożliwia wyświetlanie, filtrowanie i edytowanie sposobu oraz czasu naliczania kosztów zasobu do kosztów zadania. W przypadku wybrania opcji Rozpoczęcie koszty będą naliczane zaraz po uruchomieniu zadania, zgodnie z datą wprowadzoną w polu Rozpoczęcie rzeczywiste. Jeśli wybrana zostanie opcja Zakończenie, koszty będą naliczane dopóki praca pozostała nie będzie miała wartości zero. W przypadku wybrania opcji Proporcjonalnie koszty będą naliczane zgodnie z planem pracy i zgodnie ze zgłaszaniem pracy. Koszty będą obliczane przez mnożenie kosztów jednostkowych przez wartość pracy.

Przykład     Jednym z zasobów pracujących nad projektem jest konsultant, którego stawki godzinowe są wypłacane po zakończeniu przydzielonych zadań. W polu Przydział, w widoku Arkusz zasobów, należy wybrać opcję Zakończenie. W miarę, jak zadania przydzielone konsultantowi będą oznaczane jako ukończone, stawki konsultanta będą naliczane do zadania.

Uwagi     Pole Naliczanie jest dostępne domyślnie na arkuszu Arkusz zasobów. Naliczanie kosztów można także ustawić w oknie dialogowym Informacje o zasobie na karcie Koszty. Niezależnie od ustawienia w polu Naliczanie wszystkie koszty dotyczące użycia zasobu są zawsze naliczane na początku zadania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×