Nakładanie lub odstępy między znacznikami danych na wykresie słupkowym i kolumnowym

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zmienić nakładanie się lub odstępy wszystkich seria danych na wykresach tego samego typu, wystarczy zaznaczyć tylko jedną serię danych.

  1. Kliknij serie danych na wykresie, który chcesz zmienić.

  2. W menu Format kliknij polecenie Zaznaczone serie danych, a następnie kliknij kartę Opcje.

  3. Aby zmienić nakładanie się znaczników danych w każdej kategorii, w polu Zakładka wprowadź wartość między -100 i 100. Im wyższa wartość, tym większe nakładanie się w obrębie kategorii.

  4. Aby zmienić odstępy między kategoriami znaczników danych, w polu Szerokość przerwy wprowadź wartość między 0 (zero) a 500. Im większa wartość, tym większe odległości między kategoriami.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×