Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia faz i etapów

Fazy i etapy stanowią ważną część korzystania z przepływu pracy w aplikacji Project Web App. W tym artykule przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia faz i etapów. Jeśli właśnie zaczynasz pracę z przepływem pracy w aplikacji Project Web App, najpierw zobacz Zarządzanie potrzebami za pomocą przepływu pracy w usłudze Project Online.

Fazy i etapy zarządzania potrzebami możesz nazwać w dowolny sposób, jednak zastosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli Ci oszczędzić czas na wykonywanie zadań administracyjnych i ułatwi znajdowanie elementów.

Zalecamy korzystanie z konkretnych konwencji nazewnictwa dla każdej fazy lub etapu tworzonych w aplikacji Project Web App. Zalecamy również utworzenie unikatowych faz i etapów dla każdego typu projektu w przedsiębiorstwie. Te konwencje mogą ułatwić obsługę w miarę korzystania z funkcji zarządzania potrzebami w coraz szerszym zakresie.

Fazy:

  • Utwórz unikatowe fazy dla każdego przepływu pracy oraz na początku każdej nazwy dodaj akronim, który przydziela dany przepływ pracy do określonej kategorii (na przykład IT).

  • Po akronimie dodaj numer, aby fazy były wyświetlane w porządku chronologicznym.

Poniższa tabela zawiera przykłady nazw, jakie możesz nadać fazom projektów IT.

Nazwa fazy

Opis

IT-1 Tworzenie

Faza tworzenia w projektach IT.

IT-2 Wybieranie

Faza wybierania w projektach IT.

IT-3 Planowanie

Faza planowania w projektach IT.

IT-4 Zarządzanie

Faza zarządzania w projektach IT.

IT-5 Kończenie

Faza kończenia w projektach IT.

Etapy:

  • Poprzedź tytuł etapu odpowiednim akronimem oraz numerem, aby etapy były wyświetlane w porządku chronologicznym.

  • Utwórz unikatowe etapy dla każdego przepływu pracy. Dzięki temu będzie można wprowadzać zmiany w etapie w jednym przepływie pracy bez wywierania wpływu na inne przepływy pracy.

Poniższa tabela zawiera przykłady nazw, jakie możesz nadać etapom projektów IT.

Nazwa etapu

Opis

IT-1 Proponowanie pomysłu

Etap proponowania pomysłu w projektach IT.

IT-2 Przegląd wstępny

Etap przeglądu wstępnego w projektach IT.

IT-3 Kończenie żądania

Etap kończenia żądania w projektach IT.

IT-4 Przegląd żądania

Etap przeglądu żądania w projektach IT.

IT-5 Wybór portfela

Etap wyboru portfela w projektach IT.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×