Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z usługi Office 365 w wolno działającej sieci

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Najlepiej byłoby, gdyby połączenie internetowe zawsze działało szybko i nigdy nie ulegało awariom. Być może kiedyś taki dzień nadejdzie. Obecnie jednak istnieją pewne praktyczne rozwiązania, które można zastosować w celu obejścia problemów związanych z wolno działającą siecią i wykonywania mimo to codziennej pracy. Mimo że Office 365 jest usługą opartą na chmurze, udostępnia ona również wiele metod pracy z zawartością w trybie offline i płynnego synchronizowania wprowadzonych zmian. Ponadto czasami bardziej efektywna jest praca z zawartością w trybie offline po prostu dlatego, że aplikacje działają szybciej, a interfejs użytkownika szybciej reaguje. Rzecz w tym, że: usługa Office 365 zapewnia to, co najlepsze z obu rozwiązań. Poniżej przedstawiono, jak to wykorzystać.

Porada: Chcesz zobaczyć, jak wolno (lub szybko) czy połączenie sieciowe jest? Spróbuj przetestować szybkość działa lub Aplikacji testowanie szybkości sieci.

W tym artykule

Dlaczego moja sieć działa tak wolno?

Masz pewność, że problem jest związany z siecią?

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z przeglądarki

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z programu Outlook i aplikacji Outlook Web App

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z programu OneNote

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z usługi Lync Online

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z list programu SharePoint

Najważniejsze wskazówki dotyczące dostosowywania stron sieci Web

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z usługi OneDrive dla Firm

Jaki jest najlepszy sposób zgłaszania problemów?

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z usługi Project Online

Dlaczego moja sieć działa tak wolno?

Mimo że nie masz kontroli nad samą wydajnością sieci, warto zrozumieć czynniki, które mają na nią wpływ. Internet jest niezwykle złożony, ale istnieje kilka pojęć, które mogą ułatwić znacznie lepsze zrozumienie problemów z wolno działającą siecią. Stosowanie się do najważniejszych wskazówek podanych w tym artykule może ułatwić obejście problemów z wydajnością i obniżyć poziom frustracji.

Czynniki wydajności sieci
Główne czynniki, które wpływają na wydajność sieci

Przepustowość i opóźnienie    Dwie najważniejsze miary wydajności sieci to przepustowość i opóźnienie:

 • Przepustowość to wskaźnik przepływności wyrażony w bitach na sekundę. Im większa przepustowość, tym lepiej. Przepustowość można porównać do rurociągu wodnego. Im szersza rura, tym więcej wody można przez nią przepuścić.

 • Opóźnienie to czas potrzebny na przesłanie zawartości z serwera lub usługi na Twoje urządzenie. Jest on mierzony w milisekundach. Im mniejsze opóźnienie, tym lepiej. Opóźnienie może być spowodowane szeregiem czynników, w tym niską przepustowością, słabym połączeniem lub czasem transmisji.

Typowe problemy    Oprócz przepustowości i opóźnienia wpływ na wydajność sieci mogą mieć inne problemy, które są często nieprzewidywalne. Wydajność sieci może się zmieniać w zależności od pory dnia lub Twojej fizycznej lokalizacji. Sieć może ulec przepełnieniu w przypadku pewnych wydarzeń powodujących nagły wzrost użycia Internetu, takich jak klęska żywiołowa lub ważne wydarzenie publiczne. Bezpośredni wpływ na wydajność sieci ma rozmiar i złożoność ładowanej strony oraz liczba i rozmiar przesyłanych plików. Wydajność połączenia Wi-Fi może ulec tymczasowemu obniżeniu, na przykład podczas organizowania dużego spotkania konferencyjnego z tysiącami uczestników, gdy wszyscy z nich muszą jednocześnie zamieścić wpisy w serwisie Twitter.

Zagadnienia dotyczące sieci satelitarnej   Sieć satelitarna przydaje się wtedy, gdy sieć naziemna jest niedostępna, na przykład na wsi, na statku wycieczkowym lub w odległej placówce badawczej. Tego rodzaju sieci bazują na satelitach umieszczonych na orbicie geosynchronicznej 35 000 km powyżej równika. Jednak transmisja faktycznie pokonuje około 145 000 km, dlatego sieć satelitarna ma większe opóźnienie (co najmniej 500 ms) niż sieć naziemna (od 20 do 50 ms). W najlepszych warunkach możesz nie zauważyć tego opóźnienia, ale w przypadku pobierania dużych plików, przesyłania strumieniowego wideo i grania w gry prawdopodobnie będzie ono odczuwalne. Innym problemem jest tzw. „zanik sygnału w czasie deszczu” — w przypadku złej pogody, na przykład burz i zamieci, mogą występować czasowe przerwy w transmisji satelitarnej.

Przycisk Początek strony Początek strony

Masz pewność, że problem jest związany z siecią?

Gdy występują problemy z wydajnością, najpierw upewnij się, że główna przyczyna problemu nie jest związana z używanym urządzeniem. Warto wykonać dwie czynności, które mogą znacznie poprawić sytuację:

 • Upewnij się, że Twoje urządzenie działa prawidłowo i że na komputerze nie ma żadnego złośliwego oprogramowania.

 • Jeśli to możliwe, zakup więcej pamięci. Dodanie pamięci jest najprostszym i często najbardziej efektywnym sposobem na zwiększenie wydajności urządzenia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku pracy z dużymi plikami i klipami wideo.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz wydajność systemu Windows i konserwacja i Windows Rozwiązywanie problemów z wydajnością systemu.

Przycisk Początek strony Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z przeglądarki

Przeglądarka, z której korzystasz, jest Twoją bramą do usługi Office 365, może więc mieć wpływ na wydajność, zwłaszcza w zakresie czasu potrzebnego na załadowanie strony oraz tego, jak często komunikujesz się z usługą Office 365.

Przeglądarki ogólnie   

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących przeglądarek ogólnie:

 • Wyłącz dodatki przeglądarki, które mogą mieć wpływ na wydajność lub których w rzeczywistości nie potrzebujesz.

 • Zwiększ rozmiar pamięci podręcznej tymczasowych plików internetowych.

 • Po zalogowaniu się do konta służbowego nie zamykaj okna przeglądarki w ciągu dnia. Możesz otwierać inne karty i okna bez ponownego logowania się. W razie potrzeby zalogowania się do innego konta skorzystaj z przeglądania prywatnego.

 • Po pobraniu i otwarciu każdej strony nie zamykaj ich, korzystając z kart. Łatwiej jest przechodzić między kartami, gdy korzysta się ze stron w późniejszym czasie w ciągu dnia. Odświeżaj strony tylko wtedy, gdy są potrzebne najnowsze dane na tych stronach.

 • Jeśli otwieranie strony trwa zbyt długo, zatrzymaj pobieranie strony (naciśnij klawisz ESC), a następnie odśwież stronę (naciśnij klawisz F5).

 • Gdy to możliwe, ogranicz liczbę odwołań do usługi Office 365. Na przykład zamiast przechodzenia między stronami list lub bibliotek wyszukuj pliki w dużych bibliotekach przy użyciu funkcji wyszukiwania, a w celu bezpośredniego przejścia do potrzebnych wyników na listach filtruj te listy. Możesz też utworzyć widoki, które pozwolą zminimalizować czasy ładowania stron. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zwiększanie wydajności stron.

 • Jeśli wydajność wideo jest niska, możesz pobrać klip wideo i obejrzeć go na urządzeniu. Być może jest dostępny link pobierania lub możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy link do klipu wideo i wybrać polecenie Zapisz element docelowy jako.

Specyficzne dla przeglądarki   

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących konkretnych przeglądarek:

Przycisk Początek strony Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z programu Outlook i aplikacji Outlook Web App

Czytanie, pisanie i porządkowanie wiadomości e-mail zajmuje wszystkim dużo czasu. Zarówno program Outlook, jak i aplikacja Outlook Web App (OWA), oferują obsługę trybu offline. Inną przydatną alternatywą jest korzystanie z aplikacji do obsługi poczty e-mail na smartfonie. Korzystaj z tych poniższych opcji, które są najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb:

Uwaga: Oto kilka wskazówek dotyczących tego, kiedy warto używać programu Outlook lub aplikacji OWA. Jeśli brak miejsca na dysku nie stanowi problemu w przypadku Twojego urządzenia, program Outlook oferuje pełny zestaw funkcji i może być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli na Twoim urządzeniu występuje problem dotyczący braku miejsca na dysku, rozważ korzystanie z aplikacji OWA, która zawiera podzbiór funkcji, ale również dobrze sprawdza się podczas pracy w trybie online. Oczywiście możesz korzystać z obu rozwiązań, ponieważ dobrze ze sobą współdziałają.

Przycisk Początek strony Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z usługi OneDrive dla Firm

Usługa OneDrive dla Firm jest zaprojektowana od podstaw pod kątem pracy z plikami w trybie online oraz w trybie offline. Po jej skonfigurowaniu synchronizacja zmian jest przeprowadzana automatycznie i niezawodnie, gdziekolwiek i kiedykolwiek wprowadzasz te zmiany. Jeśli sieć działa wolno, możesz pracować z wersjami offline plików.

Aplikacja OneDrive dla firm synchronizacji jest dostępne w pakiecie Office 2013 (Professional Plus lub wersje standardowe) lub subskrypcji usługi Office 365, która zawiera aplikacje pakietu Office 2013. Jeśli nie masz pakietu Office 2013, możesz pobrać aplikacji OneDrive dla firm synchronizacji bezpłatnie. Ta aplikacja jest również szybciej niż za pomocą polecenia Otwórz w Eksploratorze lub przekazać. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Synchronizowanie usługi OneDrive dla firm lub biblioteki programu SharePoint witryny z komputerem.

Poniżej podano pewne dodatkowe wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive dla Firm:

 • W przypadku przeprowadzania pierwszej synchronizacji dużej biblioteki rozpocznij synchronizację w godzinach wolnych od pracy, na przykład wieczorem.

 • Aby tymczasowo zatrzymać synchronizację aktualizacji, możesz użyć funkcji Wstrzymaj synchronizację. Korzystaj jednak z tej funkcji przez krótkie okresy, na przykład przez kilka godzin za jednym razem, aby uniknąć kolejkowania dużych liczb aktualizacji oraz aby zminimalizować ryzyko konfliktów scalania w sytuacji, gdy kilka osób pracuje nad tym samym dokumentem.

Przycisk Początek strony Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z programu OneNote

Każda witryna zespołu programu SharePoint ma wbudowany notes programu OneNote. Ponadto możesz łatwo utworzyć własny notes. Program OneNote to doskonały sposób na zbieranie aktualnych informacji, które są potrzebne do wykonywania codziennych zadań. Na przykład wiele zespołów używa programu OneNote jako punktu zbierania informacji z cotygodniowych spotkań, notatek dotyczących projektów, pomysłów, planów i raportów o stanie. Te niejednorodne informacje możesz przejrzyście porządkować przy użyciu stron, sekcji i kart.

Główną zaletą programu OneNote jest jednak możliwość uzyskania dostępu do zawartości z praktycznie dowolnego urządzenia, takiego jak komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet lub smartfon. Ponadto nie musisz się martwić o zapisywanie lub synchronizowanie tej zawartości, ponieważ program OneNote wykonuje te czynności dla Ciebie.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Program Microsoft OneNote.

Przycisk Początek strony Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z programu Lync Online

Poniżej przedstawiono ogólne wskazówki dotyczące korzystania z usługi Lync Online w sytuacji, gdy sieć działa wolno:

 • Korzystaj z wiadomości błyskawicznych zawsze, gdy to możliwe, ponieważ dobrze sprawdzają się one w przypadku wolno działającej sieci.

 • Unikaj nawiązywania połączeń telefonicznych przez połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub usługi dostępu zdalnego (RAS).

 • Upewnij się, że urządzenie audio jest zatwierdzony. Aby uzyskać więcej informacji zobacz telefony i urządzenia dla programu Microsoft Lync.

 • Podczas przedstawiania prezentacji w trybie online przy użyciu programu PowerPoint staraj się korzystać ze slajdów o ograniczonym rozmiarze i złożoności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porady dotyczące przyspieszania działania prezentacji.

 • Ilekroć jest to możliwe, udostępniaj monitor, a nie program lub pulpit. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie pulpitu lub programu w programie Lync.

 • Zamiast udostępniać slajdy programu PowerPoint, wyślij je wcześniej jako załącznik do zaproszenia na spotkanie, aby uczestnicy mogli wyświetlić je na swoich urządzeniach klienckich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Organizowanie spotkania programu Lync.

 • Wydajność wideo w znacznym stopniu zależy od wydajności sieci. Unikaj korzystania z klipów wideo, gdy Twoja sieć działa wolno.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Niska jakość audio lub wideo w usłudze Lync Online i wolne ekranu aktualizacji w programie Lync 2013.

Przycisk Początek strony Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z list programu SharePoint

Praca z danymi z list w trybie offline w celu „wyczyszczenia”, przeanalizowania danych lub użycia ich w raporcie to dobry sposób na zminimalizowanie negatywnego wpływu wolno działającej sieci. Większość list możesz odczytywać i zapisywać z poziomu programu Microsoft Access 2013, tworząc do nich linki. Możesz także wyeksportować listę do tabeli programu Excel, co spowoduje utworzenie jednokierunkowego połączenia danych między tabelą programu Excel i listą.

Ponadto, jeśli funkcja usług programu Access jest aktywna, możesz pracować z ilością danych znacznie przekraczającą próg widoku listy (wartość domyślna wynosi 50 000 elementów). Programy Access 2013 i Excel 2013 automatycznie przetwarzają dane z list małymi partiami, a następnie rekonstruują dane. Ta metoda umożliwia pracę z ilością danych znacznie przekraczającą próg widoku listy, bez negatywnego wpływu na wydajność usługi dla innych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Więcej informacji o zarządzaniu dużymi listami” w artykule Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w usłudze Office 365.

Przycisk Początek strony Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące dostosowywania stron sieci Web

Podczas dostosowywania strony sieci Web możesz w sposób niezamierzony spowodować niską wydajność tej strony. Negatywny wpływ na wydajność może być związany z szeregiem czynników, na przykład ze złożonością i rozmiarem strony, liczbą dodanych składników Web Part, liczbą wyświetlanych na początku elementów list lub bibliotek oraz sposobem kodowania strony.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie wydajności usługi SharePoint Online.

Przycisk Początek strony Początek strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z usługi Project Online

Poniższe wskazówki mogą pomóc w zwiększeniu wydajności sieci.

 • Usługi Project Online i SharePoint Online wymagają synchronizacji, która może zająć dużo czasu. Jeśli rotacja w zespołach projektów jest niewielka, wyłącz synchronizację witryny projektu, aby zwiększyć wydajność publikowania projektu i stron szczegółów projektu. Ogranicz synchronizację z usługą Active Directory do grup zasobów, które rzeczywiście potrzebują korzystać z systemu, i monitoruj potencjalne problemy z uprawnieniami po synchronizacji dużych grup.

 • Jeśli organizacja korzysta z witryn projektów, twórz je na żądanie, a nie automatycznie. Przyspieszy to pierwsze publikowanie i pozwoli uniknąć tworzenia niepotrzebnych witryn i zawartości.

 • Strony szczegółów projektu (PDP) mogą wyzwalać ponowne obliczanie całego projektu i rozpoczynać akcje przepływu pracy. Oba rodzaje operacji mogą wymagać dużej wydajności. Aby nie dopuścić do wyzwalania dwóch procesów aktualizacji jednocześnie na tej samej stronie szczegółów projektu, unikaj aktualizowania pól kalendarza (daty rozpoczęcia, daty zakończenia, daty stanu i daty bieżącej) oraz pól nienależących do harmonogramu (nazwy projektu, opisu i właściciela).

 • Zmniejsz liczbę składników Web Part i pól niestandardowych wyświetlanych na każdej stronie szczegółów projektu. Utwórz dedykowaną stronę szczegółów projektu zawierającą tylko pola, które wymagają aktualizacji, aby poprawić ładowanie i zaoszczędzić czas.

 • Gdy używasz danych OData na potrzeby raportowania, ogranicz ilość danych, o których wysyłasz zapytania w czasie wykonywania, używając filtrowania po stronie serwera.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie wydajności usługi Project Online.

Przycisk Początek strony Początek strony

Jaki jest najlepszy sposób zgłaszania problemów?

Microsoft stale zwiększa ogólną wydajność usługi Office 365 przez monitorowanie sieci, pomiaru przepustowość i opóźnienie poprawy projektować czas, zmniejszenie We/Wy dysku, ładowanie strony stron umożliwia strategia minimalnego pobierania, dodawanie centrach danych i Dodawanie więcej centrach danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania swój bieżący status i raportowanie błędów zobacz Wyświetlanie stanu usług.

Przycisk Początek strony Początek strony

Zobacz też

Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla usługi Office 365

Microsoft Virtual Academy kursu — zarządzanie wydajnością usługi Office 365

Punkty końcowe Zarządzanie usługi Office 365

Rozwiązywanie problemów z usługą Office 365 łączności

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×