Nagrywanie powitań poczty głosowej funkcji Unified Messaging

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2007. Większość osobistych kont nie należy używać programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont programu Microsoft Exchange i jak ustalić, która wersja programu Exchange łączy konta zobacz Co to jest konto programu Microsoft Exchange?Exchange 2007 administrator należy włączyć funkcję Unified Messaging dla tych poleceń był dostępny.

Można skonfigurować kilka opcji poczty głosowej. Te opcje obejmują resetowanie numeru PIN dostępu głosowego programu Microsoft Office Outlook, powitanie poczty głosowej oraz powiadomienie o nieodebranych połączeniach.

Powitania poczty głosowej to powitania, które osoby dzwoniące słyszą przed pozostawieniem wiadomości w skrzynce poczcie głosowej. Jeśli użytkownik jest obecny w biurze, osoby dzwoniące usłyszą powitanie poczty głosowej. Jeśli ma stan ustawiony na Poza biurem, osoby dzwoniące usłyszą powitanie podczas nieobecności. Domyślnie osobom dzwoniącym jest odtwarzane powitanie standardowe. Można jednak nagrać własne powitania poczty głosowej oraz powitania podczas nieobecności.

Uwaga : Opcje poczty głosowej dostępne w programie Microsoft Office Outlook 2007 są także dostępne w programie Microsoft Office Outlook Web Access.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Poczta głosowa.

 3. W sekcji Poczta głosowa w obszarze Wybierz powitanie odtwarzane osobom dzwoniącym wybierz odpowiednie powitanie poczty głosowej.

  Aby spersonalizować powitanie poczty głosowej odtwarzane, gdy użytkownik jest w biurze, kliknij opcję Powitanie poczty głosowej. Aby spersonalizować powitanie odtwarzane, gdy użytkownik jest poza biurem, kliknij opcję Powitanie poczty głosowej podczas nieobecności.

 4. Kliknij przycisk Zadzwoń.

 5. W oknie dialogowym Odtwarzanie w telefonie wprowadź numer w polu Wybierz numer lub kliknij numer na liście najczęściej używanych numerów telefonów.

  Numery funkcji „Odtwarzanie w telefonie”

  Wpisz numer dokładnie w taki sposób, w jaki byłby wybierany za pomocą telefonu w biurze, uwzględniając wszelkie prefiksy. Można na przykład wpisać 12345 jako numer wewnętrzny, lub 9 (425) 555-0183, aby wybrać numer linii zewnętrznej w biurowym systemie telefonicznym. Nawiasy, myślniki i spacje nie są potrzebne, ale poprawiają czytelność numeru.

 6. Kliknij przycisk Zadzwoń.

  Połączenie telefoniczne jest nawiązywane z numerem telefonu określonym w polu Wybierz numer.

 7. Aby nagrać bardziej osobiste powitanie poczty głosowej, po odebraniu rozmowy z systemu Unified Message postępuj zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi przez operatora funkcji Unified Messaging w programie Exchange 2007.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×