Nagrywanie dźwięku do prezentacji programu PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można zarejestrować narrację dla uprawnienie prezentacji w programie PowerPoint.

Rejestrowanie i odtwarzanie dźwięku, komputer musi być wyposażony kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki. Upewnij się, czy wszystkie inne aplikacje nagrywanie dźwięku, takie jak rozpoznawania mowy nie uruchomiony podczas rejestrowania.

Nagrywanie dźwięku i dodać go do slajdu

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Dźwięk.

 2. Wybierz pozycję Nagraj dźwięk.

 3. Wpisz nazwę swojego części audio, wybierz rekord Przycisk Rejestruj i zacznij mówić.

  Uwaga: Urządzenie musi być mikrofonu w celu nagrywania dźwięku.

 4. Aby przejrzeć nagrania, wybierz pozycję Zatrzymaj Przycisk Zatrzymaj , a następnie wybierz pozycję Odtwarzanie Przycisk Odtwórz .

 5. Wybierz pozycję Nagraj, aby nagrać ponownie klip, lub wybierz pozycję OK, jeśli nagranie jest już odpowiednie.

 6. Aby przenieść klip, zaznacz i przeciągnij ikonę dźwięku w miejsce, gdzie ma się znajdować na slajdzie.

  Jeśli używasz więcej niż jednego pliku dźwiękowego na slajd, zalecamy umieszczanie ikony dźwięku w tym samym miejscu na slajdzie, aby ułatwić jej znajdowanie.

 7. Wybierz pozycję Odtwórz.

Ustawianie opcji odtwarzania

Zaznacz ikonę dźwięku, a następnie wybierz kartę Narzędzia audio > Odtwarzanie. Następnie wybierz opcje, których chcesz użyć:

 • Aby przyciąć dźwięk, wybierz pozycję Przytnij, a następnie odpowiednio przytnij plik dźwiękowy za pomocą czerwonego i zielonego suwaka.

 • Aby stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku, zmień liczbę w polach Czas trwania stopniowej zmiany.

 • Aby dopasować głośność, wybierz pozycję Głośność i wybierz odpowiednie ustawienie.

 • Aby wybrać sposób uruchamiania pliku audio, wybierz strzałkę listy rozwijanej Start i wybierz odpowiednią opcję:

  Opcja

  Opis

  Sekwencja klikania

  Odtwarzany plik audio automatycznie za pomocą kliknięcia.

  (Ta opcja jest dostępna w PowerPoint dla usługi Office 365 i PowerPoint 2019. Jest również dostępne w wersji PowerPoint 2016 1709 lub nowszej.)

  Sekwencja klikania

  Po przejściu do slajdu, który znajduje się plik audio jest odtwarzany automatycznie.

  Po kliknięciu

  Tylko po kliknięciu na ikonie jest odtwarzany audio.

 • Aby wybrać sposób odtwarzania dźwięku w prezentacji, wybierz opcję:

  • Odtwórz na wielu slajdach: odtwarza jeden plik dźwiękowy na wszystkich slajdach.

  • W pętli do zatrzymania: odtwarza plik audio wielokrotnie, aż zostanie zatrzymany ręcznie, klikając przycisk Odtwórz i Wstrzymaj.

 • Aby dźwięk był odtwarzany ciągle na wszystkich slajdach w tle, wybierz pozycję Odtwórz w tle.

Nagrywanie dźwięku i dodać go do slajdu

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. W menu Wstaw wskaż Audio, a następnie wybierz pozycję Nagrywanie dźwięku.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nagrywanie dźwięku.

 3. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij rekord   Przycisk Rejestruj .

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj   Przycisk Zatrzymaj .

 5. Aby odsłuchać dźwięk, który właśnie został zapisany, kliknij przycisk Odtwórz   Przycisk Odtwórz nagrany dźwięk .

 6. W polu Nazwa wpisz nazwę dźwięku, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku.

Ustawianie opcji odtwarzania

 1. Wybierz ikonę klipu audio Ikona dźwięku wskazuje obecność klipu audio na slajdzie w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac na slajdzie.

 2. Na wstążce PowerPoint na karcie Odtwarzanie wykonaj poniższe czynności, zależnie od potrzeb:

  • Określanie, kiedy klip audio należy rozpocząć odtwarzanie: na liście Rozpoczynanie wybierz automatycznie lub Po kliknięciu.

  • Aby odtwarzanie klipu audio stale do zatrzymania (a nie tylko odtwarzania raz), zaznacz Pętli do zatrzymania. (Używana pojedynczo, tej opcji oznacza, że pętli okresu dźwięku podczas przedstawiono slajd, na którym się znajduje. Gdy w pętli do zatrzymania jest używana w połączeniu z Odtwórz na wielu slajdach, pętli dźwięk nadal w całej prezentacji.)

  • Aby odtworzyć klip audio, kliknij między slajdami w prezentacji, wybierz pozycję Odtwarzanie wielu slajdów.

  • Wybierz pozycję Ukryj podczas pokazu, jeśli chcesz ikonę dźwięku, który ma być niewidoczna podczas pokazu slajdów.

Podgląd Audio

 • Wybierz ikonę dźwięku na slajdzie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz/wstrzymaj wyświetlany pod ikoną dźwięku.

  Ikona dźwięku i kontrolki odtwarzania w programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Ukrywanie ikony dźwięku

 1. Kliknij ikonę klipu audio. Ikona dźwięku wskazuje obecność klipu audio na slajdzie w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

 2. Na wstążce programu PowerPoint na karcie Odtwarzanie zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

  Ważne: Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ustawiasz automatyczne odtwarzanie klipu audio. Pamiętaj o tym, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

Nagrywanie dźwięku i dodać go do slajdu

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy , a następnie kliknij odpowiedni slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt  lub karty z ikonami Slajdy Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt .

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję Multimedia, a następnie kliknij pozycję Nagraj dźwięk.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij rekord   Przycisk Rejestruj .

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj   Przycisk Zatrzymaj .

 5. Aby odsłuchać dźwięk, który właśnie został zapisany, kliknij przycisk Odtwórz   Przycisk Odtwórz nagrany dźwięk .

 6. W polu Nazwa wpisz nazwę dźwięku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku Ikona dźwięku na slajdzie .

Ustawianie opcji odtwarzania

 1. Wybierz ikonę klipu audio Ikona dźwięku na slajdzie na slajdzie.

 2. Na wstążce PowerPoint na karcie Formatowanie dźwięku wybierz jedną z trzech opcji Uruchom:

  • Automatycznie: podczas prezentacji, dźwięk rozpocznie się natychmiast po wyświetleniu na ekranie znajduje się na slajdzie. (To ustawienie można łączyć się z Opcji odtwarzania = Ukryj podczas pokazu, tak aby ikonę dźwięku nie jest widoczna dla odbiorców prezentacji.)

  • Polecenie: podczas prezentacji, dźwięk rozpocznie się po kliknięciu ikonę dźwięku.

  • Odtwórz na wielu slajdach: domyślnie audio przechowywanych na slajdzie przestaje kiedy przejście do następnego slajdu, ale to ustawienie pozwala audio kontynuować odtwarzania. (To ustawienie można łączyć się z Opcji odtwarzania w razie potrzeby = Pętli do zatrzymania.

  • Wybierz pozycję Ukryj podczas pokazu, jeśli chcesz ikonę dźwięku, który ma być niewidoczna podczas pokazu slajdów.

 3. Na wstążce PowerPoint, na karcie Formatowanie dźwięku wybierz jedną lub więcej Opcji odtwarzania:

  • Aby odtwarzanie klipu audio stale do zatrzymania (a nie tylko odtwarzania raz), zaznacz Pętli do zatrzymania. (Używana pojedynczo, tej opcji oznacza, że pętli okresu dźwięku podczas przedstawiono slajd, na którym się znajduje. Gdy w pętli do zatrzymania jest używana w połączeniu z Odtwórz na wielu slajdach, pętli dźwięk nadal w całej prezentacji.)

  • Aby odtworzyć klip audio, kliknij między slajdami w prezentacji, wybierz pozycję Odtwarzanie wielu slajdów.

  • Przewijanie do tyłu po odtworzeniu

Podgląd Audio

 • Wybierz ikonę dźwięku na slajdzie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz/wstrzymaj wyświetlany pod ikoną dźwięku.

  Odtwarzanie klipu audio

Ukrywanie ikony dźwięku

 1. Kliknij ikonę klipu audio. Ikona dźwięku na slajdzie

 2. Na wstążce PowerPoint na karcie Formatowanie dźwięku Otwórz listę Opcji odtwarzania, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj ikonę podczas pokazu.

  Ważne: Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ustawiasz automatyczne odtwarzanie klipu audio. Pamiętaj o tym, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

Dodawanie dźwięku do slajdu nie jest obsługiwane w aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

Jeśli chcesz, aby ta funkcja została dodana do aplikacji PowerPoint dla sieci Web, przejdź do naszej skrzynki z sugestiami i zagłosuj na nią.

Zobacz też

Rejestrowanie pokazu slajdów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×