Nadmierna alokacja, pole

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nadmierna alokacja pole okresowe zawiera ilość praca z nadmierną alokacją dla wszystkich zasobów przydzielonych danego zadania, łącznej ilości pracy, czy dany zasób pochodzi z nadmierną alokacją na wszystkich przydzielonych zadań lub ilości pracy wykonywanej przez zasób ma nadmierną alokację na przydział. Pola okresowe umożliwiają wyświetlanie wartości rozłożonych w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Nadmierna alokacja.

Typ danych    Czas trwania

Nadmierna alokacja, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W polu Nadmierna alokacja zadania jest obliczana jako suma nadmiernych alokacji dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadania. To jest oparty na ilości pracy przydzielonej i potencjał pracy na podstawie informacji w kalendarz zasobu i dostępności zasobów (daty i jednostki) wyświetlane w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Nadmierna alokacja do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami, aby zobaczyć, ile pracy jest przydziałów z nadmierną alokacją zadania dla każdego okresu.

Przykład    Jesteś dane, że mogą z alokacją zasobów przydzielonych do zadania "Pisanie oferty". Dodanie pola Nadmierna alokacja do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami. Informuje, że przydzielone zasoby z nadmierną alokacją nad tym zadaniem do czterech godzin dziennie przez następne cztery dni.

Nadmierna alokacja, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project określa pola Nadmierna alokacja na łącznej ilości pracy przypisanej do zasobu i potencjał pracy jest tworzony na podstawie informacji kalendarza zasobu oraz dostępność zasobu (daty i jednostki) wyświetlane w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Nadmierna alokacja do części okresowej widoku użycie zasobu, aby wyświetlić ilość pracy z nadmierną alokacją dla zasobu ogólnego, a następnie dla każdego zasobu poszczególne przydziały w każdym przedziale czasu.

Przykład    Piotr informacją, że jest zbyt dużej ilości pracy w zaplanowanym terminie. Aby sprawdzić szczegóły i rozwiązania, możesz dodać pola Nadmierna alokacja do części okresowej widoku użycie zasobu. Widać, że Piotr faktycznie nadmierną alokację o dwie godziny na dobę dla najbliższych dwóch tygodni.

Nadmierna alokacja, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project określa pola Nadmierna alokacja od ilości pracy przydzielonej i potencjał pracy jest tworzony na podstawie informacji kalendarza zasobu oraz dostępności zasobów (daty i jednostki) wyświetlane w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Nadmierna alokacja do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, aby zobaczyć, ile pracy z nadmierną alokacją dla danego przydziału dla każdego okresu.

Przykład    Marcin zaplanowano 10 godzin dziennie dla zadania "Ocena rozwoju" pracy. W zależności od kalendarza zasobu, Szymon w zwykły potencjał pracy jest osiem godzin dziennie. Dodanie pola Nadmierna alokacja do części okresowej widoku użycie zasobu. Informuje, że w następnym pięć dni, Szymon z nadmierną alokacją nad tym zadaniem o dwie godziny na dobę.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×