Modyfikowanie właściwości kolumny widoku w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby zmodyfikować właściwości kolumn widoku:

 1. Otwórz Projektanta.

 2. Kliknij widok listy, który chcesz zaktualizować.

 3. Kliknij kartę Kolumny.

 4. Zaznacz pola, które mają zostać uwzględnione w widoku.

 5. Kliknij pole kolumny, które chcesz zaktualizować.

 6. Ustaw właściwości, korzystając z opisów w poniższych sekcjach.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie etykiet nagłówków kolumn

Ustawianie szerokości kolumny

Sumowanie wartości w kolumnach liczbowych

Pokazywanie symbolu zwijania w kolumnie, kiedy można rozwinąć wiersze

Zmienianie położenia kolumny w widoku

Dodawanie lub usuwanie kolumn pól

Ustawianie opcji stylu

Zmienianie etykiet nagłówków kolumn

Na początku nagłówek kolumny nosi nazwę pola formularza, do którego się odwołuje. Jeśli nazwa pola jest długa, można wprowadzić krótszą etykietę kolumny.

 1. Kliknij pole, w którego przypadku chcesz dokonać edycji etykiety kolumny.

 2. Wpisz nową nazwę w polu tekstowym Etykieta nagłówka.

Początek strony

Ustawianie szerokości kolumn

Narzędzie Listy umożliwia ustawianie szerokości standardowej, automatycznej. Można też ręcznie ustawić niestandardową szerokość kolumn, określając ją jako wartość procentową całkowitej szerokości widoku albo podając wartość w pikselach lub punktach.

Jeśli dla wszystkich kolumn ustawiono wartość Automatyczna, szerokość każdej kolumny jest równa całkowitej szerokości widoku podzielonej przez liczbę kolumn. Jeśli jedna lub więcej kolumn ma ustawioną określoną szerokość, wówczas szerokość kolumny, dla której wybrano ustawienie Automatyczna, jest równa pozostałej szerokości widoku (po zsumowaniu kolumn o szerokości niestandardowej) podzielonej przez liczbę pozostałych kolumn.

 1. Kliknij pole, w którego przypadku chcesz ustawić szerokość kolumny.

 2. Kliknij menu rozwijane Szerokość kolumny, a następnie kliknij odpowiednie ustawienie.

 3. Jeśli wybierzesz ustawienie Stałe, wybierz z menu rozwijanego typ niestandardowej jednostki miary, a następnie wprowadź odpowiednią niestandardową jednostkę miary.

Początek strony

Sumowanie wartości w kolumnach liczbowych

W przypadku każdego typu pola, w którym są używane wartości liczbowe (np. liczba lub liczba całkowita), można włączyć właściwość kolumny powodującą sumowanie wartości w kolumnie i wyświetlanie sumy w widoku danych.

 1. Kliknij pole, w którym chcesz zsumować wartości.

 2. Zaznacz pozycję Suma wartości w tej kolumnie (tylko kolumny liczbowe).

  Poniższy przykład przedstawia kolumnę sumującą wartości:

  Kolumna widoku sumująca wartości

Ustawianie pokazywania sum częściowych w kolumnie

Sortowanie zgrupowane umożliwia konfigurowanie kolumna widoku do wyświetlania sum częściowych i podsumowanie sumy. W poniższym przykładzie pokazano widok, w którym grupy wszystkie elementy według pola "Żywność grupy", sumowania wartości dla każdej grupy poszczególnych i oblicza podsumowania Suma wszystkich grup.

Widok z sortowaniem według grup i zsumowanymi wartościami

Początek strony

Pokazywanie symbolu zwijania w kolumnie, kiedy można rozwinąć wiersze

To ustawienie jest stosowane do widoków, które zawierają hierachies odpowiedzi. Widok musi zawierać co najmniej jeden formularz, który jest skonfigurowana w celu tworzenia odpowiedzi do wybranego elementu.

 1. Kliknij pole, w którego przypadku ma być pokazywany symbol zwijania, kiedy można rozwinąć wiersze.

 2. Zaznacz pozycję Pokaż symbol zwijania w tej kolumnie, gdy będzie możliwe rozwinięcie wiersza.

Początek strony

Zmienianie położenia kolumn w widoku

Klikając przyciski nawigacyjne w oknie projektu widoku, można zmienić kolejność kolumn pól w widoku.

 • Aby przenieść kolumnę pola do pierwszej, skrajnie, kliknij przycisk Przenosi kolumnę pola na początek (skrajnie z lewej strony)

 • Aby przenieść kolumnę pola do ostatniej, skrajnie, kliknij przycisk Przenosi kolumnę pola na koniec (skrajnie z prawej strony)

 • Aby przenieść kolumnę pola do góry (po lewej), kliknij przycisk Przenosi kolumnę pola do góry (w lewo)

 • Aby przenieść kolumnę pola w dół (w prawo), kliknij przycisk Przenosi kolumnę pola w dół (w prawo)

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie kolumn pól

Kolumny pól można dodawać i usuwać na liście, zaznaczając je lub usuwając ich zaznaczenie na liście pól.

 • Aby zaznaczyć wszystkie pola na liście, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie pola

 • Aby usunąć zaznaczenie wszystkich pól na liście, kliknij przycisk Usuń zaznaczenie wszystkich pól

Uwaga: Na tej liście nie są wyświetlane pola załączników. Można jednak zaznaczyć opcję Pokaż kolumnę załączników na karcie Właściwości, aby do widoku listy dodać kolumnę, w której będzie wyświetlana ikona pliku załącznika w przypadku, gdy element będzie zawierał plik załącznika.

Początek strony

Ustawianie opcji stylu

Można ustawić opcje stylu tekstu wyświetlanego w kolumnie widoku lub we wszystkich kolumnach widoku.

 1. Kliknij pole, w którego przypadku chcesz ustawić opcje stylu.

 2. Kliknij pozycję Wybierz obok pola Czcionka.

 3. Ustaw odpowiednie opcje stylu w oknie dialogowym Czcionka i kliknij przycisk OK.

  W oknie dialogowym Czcionka jest wyświetlona próbka wybranych opcji stylu, a na liście pól w kolumnie Czcionka są pokazane wybrane opcje stylu.

  Uwaga: Narzędzie Listy nie obsługuje stosowania efektu przekreślenia w kolumnie.

 4. Aby te opcje stylu zostały zastosowane we wszystkich kolumnach, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich kolumn.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×