Modyfikowanie stylu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz edytować właściwości stylu w zewnętrzne, w tekście lub wewnętrzny kaskadowego arkusza stylów (CSS), można uruchomić za pomocą okienka zadań Właściwości arkusza CSS lub okienka zadań Stosowanie stylów. Okienko zadań Stosowanie stylów umożliwia edycję dowolny styl zawarte w arkusze stylów na bieżącej stronie sieci Web, nawet stylów, które nie używa strony sieci Web. Okienko zadań Właściwości arkusza CSS umożliwia edytować style, które korzysta z bieżącej strony sieci Web, stylów, które można wybrać w widoku Kod lub dowolny styl w pliku CSS zewnętrznych otwarte.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić styl opartych na klasach i jednocześnie zaktualizować wszystkie odwołania, styl, użyj polecenia Zmień nazwę klasy w okienku zadań Zastosuj style, Zarządzanie stylami lub Właściwości arkusza CSS. Jeśli zmienisz styl opartych na klasach przy użyciu okna dialogowego Modyfikowanie stylu zamiast tego odwołania do tego stylu nie są zaktualizowane. Niezależnie od wybranej metody zmiana nazwy stylów opartych na identyfikatorach lub typ selektora dowolnego typu Styl odwołania do tego stylu nie została zaktualizowana; Musisz zaktualizować je ręcznie.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie nazwy stylu opartych na klasach

Modyfikowanie stylu przy użyciu okienka zadań właściwości arkusza CSS

Modyfikowanie stylu przy użyciu okna dialogowego modyfikowanie stylu

Zmienianie nazwy stylu opartych na klasach

 1. Otwórz stronę sieci Web, która zawiera kod CSS, który zawiera opartych na klasach styl, który chcesz zmodyfikować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań Zastosuj style wskaż styl, opartych na klasach, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę klasy.

  • W okienku zadań Zarządzanie stylami lub okienko zadań Właściwości arkusza CSS kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl opartych na klasach, a następnie kliknij Zmień nazwę klasy.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy klasy, w oknie dialogowym Nowa nazwa wprowadź nową nazwę dla klasy. Nie trzeba wpisywać kropki (.) przed nową nazwę klasy.

 4. Aby zaktualizować nazwę klasy w wszystkie istniejące odwołania do klasy, kliknij polecenie Zmień nazwę odwołań do klas w plikach (#), które korzystają z tego arkusza stylów.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Modyfikowanie stylu przy użyciu okienka zadań właściwości arkusza CSS

 1. Otwórz stronę sieci Web, która używa styl, który chcesz zmodyfikować.

 2. W okienku zadań Właściwości arkusza CSS Jeśli styl, który chcesz zmodyfikować nie jest wyświetlany na liście Zastosowane reguły, umieść kursor w zawartości lub wybierz zawartość, która używa stylu, który chcesz zmodyfikować.

 3. Na liście Zastosowane reguły kliknij nazwę stylu, który chcesz zmodyfikować.

 4. W sekcji Właściwości arkusza CSS okienka zadań Właściwości arkusza CSS ustaw żądane właściwości.

Początek strony

Modyfikowanie stylu przy użyciu okna dialogowego modyfikowanie stylu

 1. Otwórz dowolnej strony sieci Web, która zawiera kod CSS, który zawiera styl, który chcesz zmodyfikować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmodyfikować styl opartych na klasach, opartych na elementach lub opartych na identyfikatorach, wskaż styl, w okienku zadań Zastosuj style, kliknij strzałkę w dół i kliknij pozycję Modyfikuj styl.

  • Aby zmodyfikować styl wbudowany, umieść kursor w zawartości lub wybierz zawartość, która używa stylu, wskaż styl, w okienku zadań Zastosuj style, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Modyfikowanie stylu.

  • Na liście Zastosowane reguły w okienku zadań Właściwości arkusza CSS kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl, a następnie kliknij Modyfikowanie stylu. Jeśli nie jest wyświetlany na liście Zastosowane reguły w okienku zadań styl, który chcesz zmodyfikować, umieść kursor w zawartości lub wybierz zawartość, która używa stylu, który chcesz zmodyfikować.

 3. Aby zmienić nazwę stylu i typ selektora w polu selektor okna dialogowego Modyfikowanie stylu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Uwaga: Nazwy selektor klasy i identyfikator nie może zawierać spacji, chyba że tworzysz złożonych selektor.

  • Aby użyć selektora elementów, kliknij nazwę elementu na liście rozwijanej selektor.

  • Aby użyć selektor identyfikatora, wpisz znak numeru (#), a po nim unikatową nazwę.

  • Aby użyć selektor w tekście, kliknij styl wbudowany w menu Okno selektor.

  • Aby użyć selektor klasy, wpisz kropki (.), a po nim unikatową nazwę.

   Uwaga: Aby zmienić nazwę istniejącego stylu opartych na klasach i automatycznie zaktualizować wszelkie istniejące odwołania, styl, przy użyciu procedury w sekcji wcześniejszych zmienić styl opartych na klasach.

 4. W polu Kategoria kliknij jedną z następujących czynności i ustawić właściwości, które chcesz sformatować:

  • Właściwości czcionek, na przykład rozmiar, grubość, ozdobny i zestawy czcionek.

  • Blokowanie Ustawia wysokość wiersza, wyrównanie tekstu, tekst wcięcia i odstępy w tekście.

  • Tło ustawia tła, kolorów i tła właściwości obrazu.

  • Obramowanie ustawia obramowania i jego właściwości.

  • Pole ustawia właściwości dopełnienia i marginesów pola i elementy blokowe.

  • Położenie ustawia rozmiar i położenie pola i elementy blokowe.

  • Układ ustawia widoczność, przestawne i zawijanie zachowanie, przycinania i inne właściwości układu pola i elementy blokowe.

  • Lista ustawia właściwości elementów listy, w tym typ, położenie i obrazu.

  • Tabela ustawia właściwości elementów związanych z tabeli, w tym odstępy, układ i właściwości obramowania.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×