Modyfikowanie opublikowanego szablonu formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby wprowadzić zmiany w opublikowanym szablonie formularza, należy zmodyfikować kopię roboczą szablonu formularza, a następnie ponownie opublikować kopię roboczą w pierwotnej lokalizacji, w której został opublikowany szablon formularza.

W tym artykule

Omówienie

Pobieranie kopii roboczej szablonu formularza

Ponowne publikowanie zmodyfikowanego szablonu formularza w bibliotece dokumentów

Ponowne publikowanie zmodyfikowanego szablonu formularza w udostępnionym folderze sieciowym

Omówienie

Przed zmodyfikowaniem opublikowanego szablonu formularza należy rozważyć wpływ dokonanych zmian na istniejące formularze utworzone a podstawie szablonu formularza. Jeśli w formularzu zmieniono na przykład źródło danych, zmiany mogą spowodować trwałe usunięcie danych w istniejących formularzach utworzonych na podstawie tego szablonu formularza.

Następujące zmiany w szablonie formularza mogą spowodować utratę danych:

 • zmiana pola powtarzanego lub grupy powtarzanej na niepowtarzaną;

 • zmiana typu danych pole tekstu sformatowanego;

 • zmiana nazwy, przeniesienie lub usunięcie pola albo grupy ze źródła danych.

  Uwaga: Podczas usuwania formantu z szablonu formularza powiązane z formantem pole lub grupa oraz zawarte w nich dane pozostają w źródle danych. Jednak dane w polu lub grupie nie będą widoczne w formularzu z powodu usunięcia powiązanego z tym polem lub grupą formantu. Jeśli z szablonu formularza zostanie usunięty formant, a użytkownicy mają widzieć dane w polu lub grupie powiązanej z usuniętym formantem, należy dodać inny formant do szablonu formularza, a następnie powiązać nowy formant z istniejącym polem lub istniejącą grupą.

Aby zmodyfikować opublikowany szablon formularza, najpierw należy zmodyfikować kopię roboczą szablonu formularza. Kopia robocza jest wersją przechowywaną na komputerze użytkownika lub w programie do kontroli wersji, takim jak Microsoft Visual SourceSafe. Po zmodyfikowaniu kopii roboczej można ją opublikować w lokalizacji publikowania. Jeśli użytkownik nie ma kopii roboczej szablonu formularza, a szablon formularza został opublikowany w bibliotece dokumentów na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services lub w udostępnionym folderze sieciowym, można zapisać na komputerze użytkownika kopię formularza z lokalizacji, w której został opublikowany. Zapisana wersja stanie się kopią roboczą. Następnie można zmodyfikować kopię roboczą i opublikować ją ponownie w pierwotnej lokalizacji publikowania. Po opublikowaniu zmodyfikowanego szablonu formularza w pierwotnej lokalizacji publikowania pierwotnie opublikowany szablon formularza zostanie zastąpiony przez zmodyfikowaną wersję.

Publikowanie szablonu formularza nie jest taki sam, jak zapisywanie szablonu formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza Publishing Wizard dodaje lokalizacji publikowania i przetwarzanie instrukcje do szablonu formularza, dzięki czemu użytkownicy mogą otwierać formularzy opartych na tym szablonie formularza. Po zapisaniu szablonu formularza, tak samo jak podczas zapisywania pliku na komputerze są zapisanie kopii szablonu formularza. Zawsze należy użyć Kreatora publikowania, gdy użytkownik chce udostępnić użytkownikom wypełnianie szablonu formularza.

Początek strony

Pobieranie kopii roboczej szablonu formularza

Jeżeli zmodyfikowany ma być szablon formularza opublikowany w bibliotece dokumentów lub w udostępnionej lokalizacji sieciowej, a użytkownik nie ma kopii roboczej tego szablonu, może zapisać na komputerze lokalnym kopię roboczą formularza z lokalizacji, w której został opublikowany.

Porada: Do zarządzania kopiami roboczymi szablonów formularzy warto użyć programu do kontroli wersji, takiego jak program Microsoft Visual SourceSafe.

Zapisywanie na komputerze użytkownika kopii szablonu formularza z biblioteki dokumentów

 1. W przeglądarce sieci Web otwórz bibliotekę dokumentów, w której został opublikowany szablon formularza.

 2. W menu Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia biblioteki formularzy.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

 4. W sekcji Szablon dokumentu kliknij przycisk Edytuj szablon.

  Szablon formularza zostanie otwarty w programie Microsoft Office InfoPath.

 5. W oknie dialogowym Microsoft Office InfoPath kliknij przycisk Tak.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 7. W oknie dialogowym Programu Microsoft Office InfoPath kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać kopię szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie na komputerze użytkownika kopii szablonu formularza z udostępnionego folderu sieciowego

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Otwórz szablon formularza kliknij opcję Na moim komputerze.

 3. Przejdź do folderu udostępnionego sieci opublikowany szablon formularza, kliknij szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 5. W oknie dialogowym Programu Microsoft Office InfoPath kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację innych niż oryginał Publikowanie lokalizacji, w której chcesz zapisać jego kopię roboczą szablonu formularza i kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Nie należy zapisywać szablonu formularza w udostępnionym folderze sieciowym, w którym był pierwotnie opublikowany. Zapisanie szablonu formularza w udostępnionym folderze sieciowym spowoduje zastąpienie istniejącego szablonu formularza. Po zastąpieniu istniejącego szablonu formularza użytkownicy mogą nie być w stanie otworzyć istniejących formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu.

Początek strony

Ponowne publikowanie zmodyfikowanego szablonu formularza w bibliotece dokumentów

Jeśli użytkownik pracuje z szablonem formularza pierwotnie opublikowanym w bibliotece dokumentów, po wprowadzeniu w kopii roboczej szablonu formularza niezbędnych zmian można go ponownie opublikować w bibliotece dokumentów.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 2. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do serwera programu SharePoint z usługami formularzy programu InfoPath lub bez nich, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację witryny SharePoint, w której był pierwotnie opublikowany szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Biblioteka dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij polecenie Zaktualizuj szablon formularza w istniejącej bibliotece dokumentów, kliknij bibliotekę dokumentów, w której został pierwotnie opublikowany szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz pola w szablonie formularza, które mają się pojawić jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dalszych informacji o wyświetlaniu danych w kolumnach w bibliotece dokumentów można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 7. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Opublikuj.

  Jeżeli szablon formularza zostanie opublikowany, na ostatniej stronie kreatora zostanie wyświetlone potwierdzenie.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby otworzyć bibliotekę dokumentów i przetestować proces wypełniania formularza opartego na tym szablonie formularza, zaznacz pole wyboru Otwórz tę bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Biblioteka dokumentów zostanie otwarta w przeglądarce sieci Web. Kliknięcie przycisku Nowy na pasku narzędzi listy spowoduje otwarcie w programie InfoPath formularza utworzonego na podstawie tego szablonu formularza.

   Porada: Jeżeli użytkownicy mają wiedzieć, że formularz jest dostępny do wypełnienia, należy wysłać im wiadomość e-mail z łączem do biblioteki dokumentów, w której został opublikowany szablon formularza.

  2. Aby wysłać wiadomość e-mail z formularzy i szablonów formularzy użytkowników, zaznacz pole wyboru Wyślij formularz do adresatów poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

   Wiadomość e-mail z formularza w treści wiadomości zostanie otwarty Wypełnij i Wyślij do użytkowników. Jeśli użytkownicy mają Microsoft Office Outlook 2007, można wypełniania formularza po otwarciu wiadomości e-mail. Użytkownicy z wcześniejszymi wersjami programu Outlook lub innych programów poczty e-mail będą otrzymywać wiadomości e-mail z formularza i dołączone szablonu formularza. Użytkownicy mogą otworzyć załącznik szablon formularza, aby zainstalować szablon formularza na komputerze. Następnie użytkownicy mogą otworzyć załącznik formularza i wypełnianie formularzy w programie InfoPath.

   Porada: W polu wprowadzenie w wiadomości e-mail wpisz przypomnienia użytkownikom otwieranie tylko załączników do wiadomości e-mail od zaufanego nadawcy.

Początek strony

Ponowne publikowanie zmodyfikowanego szablonu formularza w udostępnionym folderze sieciowym

Jeśli użytkownik pracuje z szablonem formularza pierwotnie opublikowanym w udostępnionym folderze sieciowym, po wprowadzeniu niezbędnych zmian w kopii roboczej szablonu formularza można go ponownie opublikować w udostępnionym folderze sieciowym.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 2. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do lokalizacji sieciowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. Przejdź do udostępnionego folderu sieciowego, w którym został opublikowany pierwotny szablon formularza, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy ścieżka i nazwa szablonu formularza w polu Nazwa szablonu formularza są poprawne, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na następnej stronie kreatora Jeśli masz alternatywną ścieżkę do tego udostępnionego folderu sieciowego, takich jak publiczne URL Uniform Resource Locator (), wpisz ścieżkę w polu.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Opublikuj.

  Jeżeli szablon formularza zostanie opublikowany, na ostatniej stronie kreatora zostanie wyświetlone potwierdzenie.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć bibliotekę dokumentów i przetestować proces wypełniania formularza opartego na tym szablonie formularza, zaznacz pole wyboru Otwórz tę bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Biblioteka dokumentów zostanie otwarta w przeglądarce sieci Web. Kliknięcie przycisku Nowy w menu Ustawienia spowoduje otwarcie w programie InfoPath formularza utworzonego na podstawie tego szablonu formularza.

   Porada: Jeżeli użytkownicy mają wiedzieć, że formularz jest dostępny do wypełnienia, należy wysłać im wiadomość e-mail z łączem do biblioteki dokumentów, w której został opublikowany szablon formularza.

  • Aby wysłać wiadomość e-mail z formularzy i szablonów formularzy użytkowników, zaznacz pole wyboru Wyślij formularz do adresatów poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

   Wiadomość e-mail z formularza w treści wiadomości zostanie otwarty Wypełnij i Wyślij do użytkowników. Jeśli użytkownicy mają Microsoft Office Outlook 2007, można wypełniania formularza po otwarciu wiadomości e-mail. Użytkownicy z wcześniejszymi wersjami programu Outlook lub innych programów poczty e-mail będą otrzymywać wiadomości e-mail z formularza i dołączone szablonu formularza. Użytkownicy mogą otworzyć załącznik szablon formularza, aby zainstalować szablon formularza na komputerze. Następnie użytkownicy mogą otworzyć załącznik formularza i wypełnianie formularzy w programie InfoPath.

   Porada: W polu wprowadzenie w wiadomości e-mail wpisz przypomnienia użytkownikom otwieranie tylko załączników do wiadomości e-mail od zaufanego nadawcy.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×