Modyfikowanie legendy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sposób wyświetlania informacji w kształcie Legenda można konfigurować dwojako. Można edytować i formatować tekst w kształcie Legenda, a także określać za pomocą okna dialogowego Konfigurowanie legendy, które symbole i informacje będą wyświetlane w kształcie Legenda.

Uwaga : Kształt Legenda jest wyświetlany w szablonach Diagram burzy mózgów, Diagram sieciowy oraz Plan budynku, ale można go używać w dowolnym rysunku programu Microsoft Office Visio.

Modyfikowanie tekstu bezpośrednio w legendzie

 1. Dodaj tytuł i podtytuł.

  jak

  • W kształcie Legenda kliknij dwukrotnie pole Tytuł lub Podtytuł, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

   Uwaga : Jeśli kształt Legenda jest już zaznaczony, kliknij tylko raz i wpisz tekst.

 2. Edytuj i sformatuj tekst.

  • Aby edytować tekst, zaznacz go, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

  • Aby sformatować tekst, zaznacz go, a następnie w menu Format kliknij polecenie Tekst. W oknie dialogowym Tekst wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie wyglądu legendy za pomocą okna dialogowego Konfigurowanie legendy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Legenda, a następnie kliknij polecenie Konfigurowanie legendy.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie legendy wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Pokaż lub ukryj określone symbole legendy w kształcie Legenda za pomocą pól wyboru w obszarze Widoczne.

  • Pokaż lub ukryj podtytuł, nazwy kolumn lub liczbę za pomocą pól wyboru w dolnej części okna dialogowego.

  • Zmień kolejność symboli legendy za pomocą przycisków Przenieś w górę oraz Przenieś w dół.

   Uwaga : Symbole legendy należy ustawić jako Widoczne w oknie dialogowym Konfigurowanie legendy, aby zmiany wprowadzone za pomocą przycisków Przenieś w górę lub Przenieś w dół były trwałe.

 3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Możesz poziomie Zmień rozmiar kształtu legendy, przeciągając uchwyt zaznaczenia po stronie Obraz uchwytu zaznaczenia .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×