Modyfikowanie kolumn w widoku danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu widoku danych można dodawać, usuwać oraz rozmieszczać kolumny w istniejącym widoku danych, aby wyświetlać różne pola ze źródła danych.

Dodawanie, usuwanie i rozmieszczanie kolumn w widoku danych wiąże się z dodawaniem, usuwaniem i rozmieszczaniem pól wyświetlanych w widoku danych. Jeżeli widok danych zawiera kilka pól, a każde z nich znajduje się w innej kolumnie, kolumny można dodawać, usuwać lub przenosić za pomocą opcji w oknie dialogowym Edytowanie kolumn. Jeżeli pola w widoku danych są wyświetlane w wierszach, opcje w oknie dialogowym Edytowanie kolumn umożliwiają dodawanie, usuwanie lub przenoszenie wierszy.

Uwaga : Polecenie Edytuj kolumny jest dostępne tylko podczas pracy w widoku danych, w którym dane są wyświetlane w tabeli HTML.

Kolumny w widoku danych można modyfikować za pomocą poleceń edycji dostępnych w menu Tabela.

W poniższym przykładzie firma Northwind Traders tworzy widok danych, który obejmuje nazwę produktu, stan magazynu, ilość zamówioną oraz poziom ponownego zamówienia. Aby ułatwić tej firmie śledzenie kosztów magazynu, można zaproponować, aby widok danych obejmował także cenę jednostkową. Aby wyświetlić pole CenaJednostkowa, wystarczy dodać kolumnę. Kolumny można również usuwać lub zmieniać kolejność ich wyświetlania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz Tworzenie widoku danych.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie kolumn

Usuwanie kolumn

Rozmieszczanie kolumn


Dodawanie kolumn

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, do którego chcesz dodać kolumnę.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok danych, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterownia.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Edytuj kolumny.

  Uwaga : Polecenie Edytuj kolumny nie jest dostępna, jeśli widok danych znajduje się w tabeli HTML, która używa rowspan lub colspan atrybutów o wartości większej niż 1.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie kolumn w obszarze Dostępne pola kliknij pole, które chcesz dołączyć do widoku danych, a następnie kliknij przycisk Dodaj. W ten sam sposób należy postąpić z pozostałymi polami, które mają zostać dodane.

  Aby jednocześnie zaznaczyć wiele pól, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie pola.

  Firma Northwind Traders chce na przykład dodać do widoku danych pole CenaJednostkowa. W oknie dialogowym Edytowanie kolumn w obszarze Dostępne pola kliknij pozycję CenaJednostkowa, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Okno dialogowe Edytowanie kolumn

  Uwagi : 

  • Jeżeli w widoku danych zmieniono nagłówki kolumn, na liście Wyświetlane kolumny zamiast nazw pól będą wyświetlane nagłówki kolumn.

  • Aby dodać kolumnę, na której są wyświetlane wyniki wyrażenia, zobacz temat Tworzenie formuły kolumny w widoku danych.

Początek strony


Usuwanie kolumn

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, z którego chcesz usunąć kolumnę.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Edytuj kolumny.

  Uwaga : Polecenie Edytuj kolumny jest niedostępne, jeżeli widok danych znajduje się w tabeli HTML, w której użyto atrybutu rowspan lub colspan o wartości większej niż 1.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie kolumn w obszarze Wyświetlane kolumny kliknij pole, które chcesz usunąć z widoku danych, a następnie kliknij przycisk Usuń. W ten sam sposób należy postąpić z pozostałymi polami, które mają zostać usunięte.

  Aby jednocześnie zaznaczyć wiele pól, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie pola.

Początek strony


Rozmieszczanie kolumn

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, który chcesz ponownie rozmieścić.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Edytuj kolumny.

  Uwaga : Polecenie Edytuj kolumny jest niedostępne, jeżeli widok danych znajduje się w tabeli HTML, w której użyto atrybutu rowspan lub colspan o wartości większej niż 1.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie kolumn w obszarze Wyświetlane kolumny kliknij pole, które chcesz przenieść w widoku danych, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół. W ten sam sposób należy postąpić z pozostałymi polami, które mają zostać przeniesione.

  Przeniesienie pola w górę na liście powoduje przeniesienie kolumny w lewo w widoku danych, natomiast przeniesienie w kolumny pola w dół powoduje przeniesienie kolumny w prawo.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×