Moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki w programie Word 2016 dla komputerów Mac oznacza tekst niezgodnie z moimi oczekiwaniami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W niektórych sytuacjach może być konieczne, aby moduł sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Word 2016 dla komputerów Mac ignorował niektóre błędy w tekście. Mogą też istnieć sytuacje, w których moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki oznaczy tekst zawierający jeden wyraz lub cały dokument niezgodnie z oczekiwaniami.

Gdy używasz modułu sprawdzania pisowni porównuje wyrazy w dokumencie z tymi w słowniku głównym. Główny słownik zawiera najczęściej używane wyrazy, ale nie może zawierać nazwy własne, terminy techniczne, skrótów i tak dalej. Ponadto niektóre wyrazy może Zmienia litery w słowniku głównym niż w dokumencie. Dodanie takich słów wielkości liter do słownika niestandardowego zapobiega oznaczaniu tych moduł sprawdzania pisowni.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze słowników niestandardowych i zarządzania nimi, zobacz Dodawanie wyrazów do słownika używanego podczas sprawdzania pisowni.

Istnieje możliwość sprawdzania pisowni i gramatyki ignorowanie tekstu. Załóżmy na przykład, że wstawić tekst z wiadomości e-mail nieformalnej, która zawiera fragmenty zdań i żargon terminów, a chcesz sprawdzania pisowni i gramatyki aby zignorować wszystkie błędy w tym bloku tekstu.

Możesz dodatkowo utworzyć specjalny styl, jeśli występuje konkretny styl zawartości, który nie ma być sprawdzany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki. Może to być przydatne na przykład wtedy, gdy dokument zawiera treści techniczne, takie jak wiele bloków kodu komputerowego.

Uwaga: Jeśli moduł sprawdzania pisowni i gramatyki skonfigurowano do ignorowania niektórych tekstów, błędy pisowni lub gramatyczne występujące w tym tekście nie są oflagowane. Należy poinformować o włączeniu tej opcji wszystkie osoby pracujące nad tym dokumentem.

 1. Zaznacz tekst, który ma być ignorowany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Język.

  Na karcie Recenzja kliknij pozycję Język, aby ustawić język zaznaczonego tekstu.

  Program Word wyświetli okno dialogowe Język.

 3. Wybierz pozycję Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

  Wybieranie pozycji Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki w celu uniemożliwienia programowi Word sprawdzania wybranego tekstu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Jeśli dokument zawiera tekst, który nie jest przeznaczony do sprawdzania pisowni lub gramatyki, możesz wyczyścić takie przeznaczenie, aby umożliwić programowi Word sprawdzenie go.

 1. Zaznacz cały dokument.

  Jednym ze sposobów na zrobienie tego jest naciśnięcie klawiszy POLECENIE +A.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Język.

  Program Word wyświetli okno dialogowe Język.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

 4. Kliknij przycisk OK.

Po kliknięciu pozycji Pisownia i gramatyka na karcie Recenzja w celu sprawdzenia pisowni i gramatyki w bieżącym dokumencie program Word wyświetli błędy gramatyczne, oprócz błędów pisowni, jeśli wybrano pozycję Sprawdź gramatykę. W górnej części okna Pisownia i gramatyka program Word opisuje typ błędu, który jest obecnie wyświetlany.

Jeśli moduł sprawdzania gramatyki oznaczy błędy, których nie chcesz usuwać, możesz dostosować reguły gramatyki i stylu pisania, aby były mniej restrykcyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania reguł dla konkretnych stylów pisania lub gramatyki, zobacz Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w programie Word 2016 dla komputerów Mac.

Program Word jest wyposażony w moduł sprawdzania gramatyki języka naturalnego, który oznacza flagami błędy wykryte w rezultacie przeprowadzenia kompleksowej analizy tekstu. Jeśli moduł sprawdzania poprawności gramatycznej nie może ustalić poprawnej struktury językowej danego zdania lub jeśli napotka kwestionowane użycie wielkich liter, może źle zaznaczyć błędy w tekście lub zgłosić niewłaściwe sugestie poprawek.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac

Wybierz pozycję gramatycznych i stylistycznych opcje stylu w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Dodawanie wyrazów do słownika wyboru pisowni

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×