Mnożenie przez wartość procentową

Możliwe, że już nie pamiętasz, jak pracuje się z procentami w programie Excel. Możesz też, tak jak ja, nie przepadać akurat za takimi działaniami matematycznymi. Lepiej po prostu pozwolić, aby program Excel sam wszystko policzył.

Jeśli potrzebujesz na przykład znaleźć procentową wartość udziału w całości, możesz skorzystać z pomocy dostępnej w artykule Obliczanie procentów.

Mnożenie całej kolumny liczb przez wartość procentową

W tej przykładowej tabeli znajduje się tylko kilka liczb, które trzeba pomnożyć przez 15 procent. Nawet gdy kolumna ma 100 lub 1000 komórek danych, w programie Excel można nadal wykonać tę operację w kilku krokach. Poniżej opisano, jak to zrobić:

Liczby w kolumnie A w komórkach od A1 do A5, wartość 15% w komórce B1

 1. W pustej kolumnie wprowadź liczby, które chcesz pomnożyć przez 15%.

 2. W pustej komórce wprowadź wartość procentową, która w tym przykładzie wynosi 15%, a następnie skopiuj tę liczbę, naciskając klawisze Ctrl+C.

 3. Zaznacz zakres komórek A1:A5, przeciągając wskaźnik myszy w dół kolumny.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki, a następnie kliknij pozycję Wklej specjalnie (nie klikaj strzałki obok pozycji Wklej specjalnie).

  Polecenie Wklej specjalnie wyświetlone po skopiowaniu komórki, zaznaczeniu kolumny lub wiersza i kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

 5. Kliknij pozycję Wartości > Mnożenie. Kliknij przycisk OK.

  Wynik jest następujący: wszystkie liczby pomnożone przez 15%.

  Liczby w kolumnie A pomnożone przez 15%

Porada :  Możesz również pomnożyć kolumnę, aby odjąć określoną wartość procentową. Aby odjąć 15%, dodaj znak minus przed wartością procentową i odejmij procent od wartości 1, używając formuły =1-n%, gdzie n oznacza wartość procentową. Dlatego aby odjąć 15%, skorzystaj z formuły =1-15%. Na koniec wykonaj kroki przedstawione powyżej.

Zmniejszanie lub zwiększanie liczby o wartość procentową

Możliwe, że chcesz zmniejszyć lub zwiększyć tygodniowe wydatki na żywność o 25%. Aby znaleźć tę kwotę, użyj formuły w celu uzyskania sumy pomniejszonej lub powiększonej o wartość procentową.

W naszym przykładzie dotyczącym żywności, jeśli w komórce B2 znajduje się wydawana kwota, a w komórce C2 znajduje się wartość procentowa, o którą chcesz pomniejszyć tę kwotę, w komórce D2 wprowadź następującą formułę:

 • =B2*(1-C2)

Wynik mnożenia przez wartość procentową w kolumnie D

W formule liczba 1 reprezentuje 100%. Liczby ujęte w nawias są obliczane w pierwszej kolejności, dlatego wartość komórki C2 jest odejmowana od 1, dając w rezultacie 75%, a ten wynik jest następnie mnożony przez wartość komórki B2. Wynik formuły wynosi 56,25 dla tygodnia 1.

Aby skopiować formułę z komórki D2 do komórek znajdujących się pod nią w kolumnie, kliknij dwukrotnie mały zielony kwadrat w prawym dolnym rogu komórki D2. Uzyskasz wyniki bez konieczności przepisywania formuły.

Jeśli chcesz zwiększyć kwotę o 25%, wprowadź tę samą formułę w komórce D2, ale zmień znak minus na znak plus. Formuła wygląda następująco:

 • =B2*(1+C2)

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×