Mnożenie przez wartość procentową

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możliwe, że już nie pamiętasz, jak pracuje się z procentami. Możesz też, tak jak ja, nie przepadać akurat za takimi działaniami matematycznymi. Lepiej po prostu pozwolić, aby aplikacja Excel Online sama wszystko policzyła.

A jeśli musisz zrobić coś takie jak znaleźć procent sumy, pomożemy Ci tego w artykule Obliczanie procentów.

Mnożenie całej kolumny liczb przez wartość procentową

W tym przykładzie znajduje się tylko kilka liczb, które trzeba pomnożyć przez 15 procent. Nawet gdy kolumna ma 100 lub 1000 komórek danych, w aplikacji Excel Online można nadal wykonać tę operację w kilku krokach. Oto jak:

Mnożenie liczb przez procent

  1. Typ = A2 * $C$ 2 w komórce B2. (Pamiętaj uwzględnić w formule symbol $ przed C i przed 2.)

Wskutek użycia symbolu $ odwołanie do komórki C2 staje się „bezwzględne”, co oznacza, że będzie ono zawsze dotyczyć komórki C2 w przypadku skopiowania formuły do innej komórki. Gdyby formuła nie zawierała symboli $, przeciągnięcie jej w dół do komórki B3 spowodowałoby zmianę przez aplikację Excel Online formuły na =A3*C3, a ta formuła nie działałaby prawidłowo, ponieważ komórka C3 nie zawiera żadnej wartości.

  1. Przeciągnij formułę z komórki B2 w dół do innych komórek w kolumnie B.

Porada : Można również mnożenie kolumny, aby odjąć wartość procentową. Aby odjąć 15%, Dodaj znak minus przed wartość procentową, a następnie Odejmij wartość procentową od 1, za pomocą formuły = 1 - %n, gdzie n jest wartość procentową. Tak, aby odjąć 15% użyj = 1-15% jako formułę.

Zmniejszanie lub zwiększanie liczby o wartość procentową

Możliwe, że chcesz zmniejszyć lub zwiększyć tygodniowe wydatki na żywność o 25%. Aby znaleźć tę kwotę, użyj formuły w celu uzyskania sumy pomniejszonej lub powiększonej o wartość procentową.

W naszym przykładzie dotyczącym żywności, jeśli w komórce B2 znajduje się wydawana kwota, a w komórce C2 znajduje się wartość procentowa, o którą chcesz pomniejszyć tę kwotę, w komórce D2 wprowadź następującą formułę:

  • =B2*(1-C2)

Przykład pokazujący, zmniejszenie ilości o procent

W formule liczba 1 reprezentuje 100%. Liczby ujęte w nawias są obliczane w pierwszej kolejności, dlatego wartość komórki C2 jest odejmowana od 1, dając w rezultacie 75%, a ten wynik jest następnie mnożony przez wartość komórki B2. Wynik formuły wynosi 56,25 dla tygodnia 1.

Aby skopiować formułę z komórki D2 do komórek znajdujących się pod nią w kolumnie, kliknij dwukrotnie mały zielony kwadrat w prawym dolnym rogu komórki D2. Uzyskasz wyniki bez konieczności przepisywania formuły.

Jeśli chcesz zwiększyć kwotę o 25%, wprowadź tę samą formułę w komórce D2, ale zmień znak minus na znak plus. Formuła wygląda następująco:

  • =B2*(1+C2)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×