Mnożenie liczb

Załóżmy, że trzeba policzyć, ile butelek wody będzie potrzebnych na konferencję z klientami (łączna liczba uczestników × 4 dni × 3 butelki na dzień) albo ile wyniesie zwrot kosztów podróży służbowej (łączna liczba kilometrów × 0.46). Liczby można mnożyć na kilka sposobów.

Mnożenie liczb w komórce

Do wykonywania tego zadania służy operator arytmetyczny * (gwiazdka).

Na przykład po wpisaniu w komórce formuły =5*10 zostanie w niej wyświetlony wynik 50.

Mnożenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że każdą komórkę w kolumnie zawierającej siedem liczb należy pomnożyć przez liczbę zawartą w innej komórce. W tym przykładzie mnożnik znajduje się w komórce C2 i ma wartość 3.

Mnożenie liczb z zastosowaniem stałej
  1. W nowej kolumnie w arkuszu kalkulacyjnym (w przykładzie powyżej jest używana kolumna D) wpisz =A2*$B$2. Upewnij się, że przed literą B i cyfrą 2 w formule znajduje się symbol $, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Uwaga : Ponieważ został użyty symbol $, program Excel traktuje odwołanie do komórki B2 jako „bezwzględne”, co oznacza, że będzie ono zawsze dotyczyć komórki B2 w przypadku skopiowania formuły do innej komórki. Gdyby formuła nie zawierała symboli $, przeciągnięcie jej w dół do komórki B3 spowodowałoby zmianę formuły na =A3*C3. Zmieniona formuła nie mogłaby działać prawidłowo, ponieważ komórka B3 nie zawiera żadnej wartości.

  2. Przeciągnij formułę w dół do innych komórek w kolumnie.

    Uwaga : W programie Excel 2016 komórki zostaną wypełnione automatycznie.

Mnożenie liczb w różnych komórkach przy użyciu formuły

Za pomocą funkcji ILOCZYN można mnożyć liczby, komórki i zakresy.

Mnożenie liczb za pomocą funkcji ILOCZYN

W funkcji ILOCZYN można użyć dowolnej kombinacji uwzględniającej maksymalnie 255 liczb lub odwołań do komórek. Na przykład formuła =ILOCZYN(A2;A4:A15;12;E3:E5;150;G4;H4:J6) mnoży dwie pojedyncze komórki (A2 i G4), dwie liczby (12 i 150) oraz trzy zakresy (A4:A15, E3:E5 i H4:J6).

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×