Mnożenie liczb

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że trzeba policzyć, ile butelek wody będzie potrzebnych na konferencję z klientami (łączna liczba uczestników × 4 dni × 3 butelki na dzień) albo ile wyniesie zwrot kosztów podróży służbowej (łączna liczba kilometrów × 0.46). Liczby można mnożyć na kilka sposobów.

Co chcesz zrobić?

Mnożenie liczb w komórce

Mnożenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Mnożenie liczb w różnych komórkach przy użyciu formuły

Mnożenie liczb w komórce

Aby wykonać to zadanie, użyj operator arytmetyczny * (gwiazdka).

Na przykład po wpisaniu w komórce formuły =5*10 zostanie w niej wyświetlony wynik 50.

Początek strony

Mnożenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że każdą komórkę w kolumnie zawierającej siedem liczb należy pomnożyć przez liczbę zawartą w innej komórce. W tym przykładzie mnożnik znajduje się w komórce C2 i ma wartość 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dane

Formuła

Stała

15000

=A2*$C$2

3

12

=A3*$C$2

48

=A4*$C$2

729

=A5*$C$2

1534

=A6*$C$2

288

=A7*$C$2

4306

=A8*$C$2

 1. Typ = A2 * $C$ 2 w komórce B2. Pamiętaj uwzględnić symbol $ przed C i przed 2 w formule.

 2. Przeciągnij formułę z komórki B2 w dół do innych komórek w kolumnie B.

Uwaga : Ponieważ został użyty symbol $, program Excel traktuje odwołanie do komórki C2 jako „bezwzględne”, co oznacza, że będzie ono zawsze dotyczyć komórki C2 w przypadku skopiowania formuły do innej komórki. Gdyby formuła nie zawierała symboli $, przeciągnięcie jej w dół do komórki B3 spowodowałoby zmianę formuły na =A3*C3. Zmieniona formuła nie mogłaby działać prawidłowo, ponieważ komórka C3 nie zawiera żadnej wartości.

Początek strony

Mnożenie liczb w różnych komórkach przy użyciu formuły

Aby wykonać to zadanie, użyj operator gwiazdki (*) lub funkcji iloczyn .

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

A

Dane

5

15

30

Formuła

Opis (wynik)

=A2*A3

Mnoży liczby znajdujące się w pierwszych dwóch komórkach (75)

=ILOCZYN(A2:A4)

Mnoży wszystkie liczby w zakresie (2250)

=ILOCZYN(A2:A4;2)

Mnoży wszystkie liczby w zakresie, a następnie mnoży wynik przez 2 (4500)

W funkcji ILOCZYN można użyć dowolnej kombinacji uwzględniającej maksymalnie 255 liczb lub odwołań do komórek. Na przykład formuła =ILOCZYN(A2;A4:A15;12;E3:E5;150;G4;H4:J6) mnoży dwie pojedyncze komórki (A2 i G4), dwie liczby (12 i 150) oraz trzy zakresy (A4:A15, E3:E5 i H4:J6).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×