Mimo używania dat na wykresie nie widać skali czasu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

  • Upewnij się, że opcja Skala czasu jest zaznaczona na karcie Osie (menu Wykres, polecenie Opcje wykresu). Jeśli opcja jest niedostępna, to oznacza, że używany jest niepoprawny typ wykresu albo na osi kategorii wykresu nie ma dat.

  • Oś skali czasu jest dostępna wyłącznie w przypadku liniowego, kolumnowego, słupkowego, warstwowego lub giełdowego typu wykresu 2-W lub 3-W.

  • Upewnij się, że daty są na osi kategorii na wykresie. Jeśli nie są one, możesz zmienić sposób kreślenia danych na wykresie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×