Migrowanie zawartości organizacji z witryny Docs.com

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów usługi Office 365. Jeśli jesteś użytkownikiem indywidualnym i masz dokumenty lub pliki osobiste opublikowane w witrynie Docs.com, zobacz artykuł Tworzenie kopii zapasowej zawartości osobistej w witrynie Docs.com lub zacznij od artykułu Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com.


Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany 25 lipca 2017 r.

Usługa Docs.com firmy Microsoft zostanie wycofana

Firma Microsoft zamierza wycofać usługę Docs.com w piątek 15 grudnia 2017 r., dlatego niniejszym prosimy wszystkich użytkowników, aby jak najszybciej przenieśli swoją istniejącą zawartość z usługi Docs.com na inne platformy do przechowywania i udostępniania plików, ponieważ po tym dniu witryna Docs.com nie będzie już dostępna.

Mimo że witryna Docs.com nie zostanie całkowicie wyłączona do grudnia, możliwości korzystania z pewnych funkcji będą stopniowo ograniczane w ciągu najbliższych tygodni. Zobacz Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com w celu zapoznania się z osią czasu, zgodnie z którą usługa będzie stopniowo ograniczana pod względem zakresu i funkcji.

Poniżej przedstawiono procedurę automatycznego migrowania zawartości organizacji w witrynie Docs.com do innych usług magazynowania lub udostępniania plików.

Co stanie się z zawartością w witrynie Docs.com po migrowaniu jej z tej witryny?

Zawartość w witrynie Docs.com zostanie migrowana do usługi OneDrive, z wyjątkiem ewentualnych notesów programu OneNote, które użytkownicy mogli wcześniej opublikować w witrynie Docs.com.

Na koncie każdego użytkownika w usłudze OneDrive zostanie utworzony specjalny folder Docs.com, w którym będzie przechowywana cała jego migrowana zawartość z witryny Docs.com.

Typ zawartości

Miejsce docelowe migracji

 • Dokumenty programu Word

 • Skoroszyty programu Excel

 • Prezentacje programu PowerPoint

 • Pliki PDF

 • Kolekcje witryny docs.com

 • Światy gry Minecraft

 • Pliki tekstowe (.c, .cs, .css, .cpp, .h, .htm, .html, .php, .js,

  .java, .m, .mm, .perl, .pl, .py, .rb, .sql, .ts, .txt, .xml)

OneDrive.com

 • Prezentacje aplikacji Sway

 • Dzienniki witryny Docs.com

 • Strony Informacje witryny Docs.com

Sway.com

Przestroga: Po przeprowadzeniu migracji zawartości użytkownika z witryny Docs.com jego strona w witrynie Docs.com stanie się stroną tylko do odczytu. Użytkownik nie będzie już mógł aktualizować ani publikować zawartości w witrynie Docs.com, ale nadal będzie mógł pobrać zawartość oraz usunąć konto w witrynie Docs.com.

Jak rozpocząć migrację zawartości organizacji w witrynie Docs.com?

Aby migracja automatyczna działała poprawnie, organizacja musi mieć subskrypcję usługi OneDrive dla Firm, a użytkownicy muszą mieć przydzielone osobne konta usługi OneDrive.

Jeśli jej jeszcze nie masz, rozważ zakup subskrypcji usługi OneDrive dla Firm. Możesz też przeprowadzić alternatywny proces migracji opisany w dalszej części tego artykułu.

Ważne: Opcja automatycznego migrowania zawartości użytkowników z witryny Docs.com do usługi OneDrive będzie dostępna tylko do 14 grudnia 2017.

Po ukończeniu tego procesu wszystkie pliki i zawartość będą migrowane na konta poszczególnych użytkowników w usłudze OneDrive. Linki do zawartości pierwotnej w witrynie Docs.com będą przekierowane do usługi OneDrive.

Aby rozpoczęć migrację automatyczną, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie Migrowanie zawartości witryny Docs.com dla organizacji kliknij pozycję Rozpocznij migrację.

 2. Postępuj zgodnie z monitami w celu zweryfikowania uprawnień administratora dzierżawy, a następnie potwierdź migrację.

Proces migracji automatycznej jest teraz włączony dla organizacji. W większości przypadków ten proces powinien zostać przeprowadzony w ciągu około 48 godzin. Stan i wyniki procesu migracji można śledzić, wracając w dowolnej chwili na stronę Migrowanie zawartości witryny Docs.com dla organizacji.

Porada: Jeśli chcesz sprawdzić użycie witryny Docs.com w dzierżawie przed uruchomieniem migracji automatycznej, kliknij pozycję Przejrzyj użytkowników i dokumenty, aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników witryny Docs.com oraz ich zawartości.

Jak migrować zawartość użytkowników z witryny Docs.com bez subskrypcji usługi OneDrive dla Firm?

Jeśli organizacja nie ma subskrypcji usługi OneDrive dla Firm, rozważ jej zakup, aby móc automatycznie migrować zawartość wszystkich użytkowników z witryny Docs.com.

W celu migrowania zawartości z witryny Docs.com bez subskrypcji usługi OneDrive dla Firm musisz poinstruować użytkowników, aby samodzielnie migrowali swoją zawartość.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że dla organizacji włączono usługę Docs.com. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu wybierania tej usługi, zobacz Zarządzanie używaniem witryny Docs.com w organizacji.

 2. Poinformuj każdego użytkownika, że powinien zalogować się na swoje konto w witrynie Docs.com przy użyciu konta organizacji i pobrać zawartość do wybranej przez niego usługi przechowywania i udostępniania. Aby uniknąć utraty danych, ten proces należy ukończyć do 14 grudnia 2017 r. Poszczególni użytkownicy mogą również w dowolnym momencie przed tą datą usunąć swoje konta i zawartość w witrynie Docs.com.

Jak rozwiązywać ewentualne problemy z błędami migracji zawartości?

Stan i wyniki procesu migracji zawartości organizacji możesz w dowolnej chwili sprawdzić na stronie Migrowanie zawartości witryny Docs.com dla organizacji. Na tej stronie możesz śledzić, w przypadku ilu użytkowników i dokumentów pomyślnie ukończono migrację.

Aby wyświetlić błędy dotyczące jakichkolwiek dokumentów lub plików, kliknij przycisk Wyświetl dziennik błędów. Na osobnej karcie w przeglądarce zostanie otwarta lista plików i powiązane z nimi błędy. Poniżej wymieniono zalecenia dotyczące poszczególnych typów błędów, które mogą wystąpić:

Typ błędu

Sugerowane czynności

Usługa OneDrive nie jest skonfigurowana

Wykonaj następujące czynności:

Zaraz po skonfigurowaniu usługi OneDrive dla Firm dla organizacji kliknij pozycję Ponownie rozpocznij migrację.

Przekroczono limit przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive

Wykonaj następujące czynności:

 • Zwiększ przydział na kontach usługi OneDrive dla Firm dla użytkowników, którzy będą migrować zawartość z witryny Docs.com.

 • Poproś użytkownika, w przypadku którego jest wyświetlany błąd, o usunięcie zbędnych plików, które mogą być już przechowywane na koncie usługi OneDrive, tak aby cały przydział przestrzeni dyskowej był mniejszy od limitu obowiązującego w organizacji.

Gdy limit przestrzeni dyskowej obowiązujący w organizacji nie będzie już przekroczony, kliknij pozycję Ponownie rozpocznij migrację.

Konto nie istnieje

Co najmniej jedno konto organizacji używane z witryną Docs.com nie jest już dostępne. W takim przypadku zawartości związanej z takimi kontami nie można migrować automatycznie. Możesz ręcznie pobrać i wykonać kopię zapasową dowolnej zawartości, którą opublikowano wcześniej w witrynie Docs.com z opcją Zezwalaj innym osobom na pobieranie dokumentu. Jeśli pierwotny właściciel danego konta nie umożliwił wcześniej pobierania, nie można już utworzyć kopii zapasowej zawartości.

Migracja już trwa

Jeśli użytkownik indywidualny już samodzielnie rozpoczął migrację zawartości do usługi OneDrive i ten proces migracji nie został jeszcze ukończony, migracja automatyczna nie zostanie zainicjowana dla tego użytkownika.

Nieznany błąd

Przyczyną błędów migracji zawartości mogą być tymczasowe problemy z siecią. Kliknij pozycję Ponownie rozpocznij migrację, aby spróbować ponownie. Ewentualnie spróbuj zainicjować migrację ponownie później.

Jeśli problem będzie nadal występować, zwróć się do użytkowników indywidualnych, w przypadku których nie można wykonać migracji automatycznej, o ręczne zainicjowanie migracji zawartości zgodnie z procedurą podaną w artykule Migrowanie zawartości osobistej z witryny Docs.com.

Potrzebuję dodatkowej pomocy

Jeśli nie masz pewności, co należy zrobić przed wycofaniem usługi Docs.com, lub napotykasz problemy podczas migrowania zawartości, skontaktuj się z nami pod adresem docssupport@microsoft.com. (może być konieczne udzielenie przeglądarce uprawnienia do otwarcia klienta poczty e-mail po kliknięciu tego linku).

Jesteśmy bardzo wdzięczni za korzystanie z naszej usługi i chętnie zaoferujemy dodatkową pomoc dotyczącą tej zmiany.


Zobacz też

Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com

Migrowanie zawartości osobistej z witryny Docs.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×