Migrowanie z narzędzia Formularze 2.5

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta wersja programu Microsoft Office Groove nie obsługuje narzędzi Formularze programu Groove utworzonych za pomocą programu Groove 2.5. Jeśli zostanie wybrane narzędzie Formularze programu Groove 2.5, pojawi się monit o wyeksportowanie projektu i rekordów narzędzia w celu zaimportowania ich do nowego narzędzia Formularze. Po operacji eksportu zostanie utworzony plik typu Forms Database Template (fdt), zawierający projekt narzędzia Formularze, i binarny plik XML, zawierający rekordy danych.

Należy zwrócić uwagę na poniższe ograniczenia związane z procesem migracji:

 • Oprócz braku obsługi narzędzia Formularze programu Groove 2.5, w tej wersji programu Groove nie jest też obsługiwane dodawanie do obszaru roboczego nowych narzędzi Formularze programu Groove 2007. Do migracji narzędzia Formularze programu Groove 2.5 będzie zatem potrzebny inny uczestnik obszaru roboczego, który jeszcze nie zaktualizował programu do wersji nowszej niż Office Groove 2007.

 • Aktualizacje projektu wykonane w zewnętrznym edytorze HTML nie są zachowywane. Jeśli na przykład za pomocą zewnętrznego edytora HTML zostały wprowadzone zmiany w układzie pól formularzy, zmiany te nie zostaną zachowane podczas importowania projektu do narzędzia Formularze 3.0.

  W procesie migracji zostaną zachowane wszystkie obiekty projektu, w tym wszystkie pola, formularze i widoki. Można więc przywrócić oryginalny projekt, zaznaczając i wprowadzając stosowne zmiany w polach w narzędziu Formularze programu Microsoft Office Groove 2007.

 • Skrypty formularzy mogą nie działać prawidłowo i może być konieczne ich ponowne utworzenie.

Importowanie projektu narzędzia Formularze 2.5 do nowego narzędzia Formularze

 1. Tworzenie nowego obszaru roboczego.

 2. Przygotuj się do dodania narzędzia Formularze do nowego obszaru roboczego i zaimportowania projektu.

  Należy poprosić uczestnika, który nadal używa programu Groove 2007, aby dodał narzędzie Formularze programu Groove 2007. Jeśli w obszarze roboczym nie ma uczestnika używającego wcześniejszych wersji programu Groove, trzeba znaleźć takiego użytkownika i zaprosić go do obszaru roboczego.

  Ten uczestnik obszaru roboczego będzie musiał też zaimportować wyeksportowany plik fdt. Plik ten można wysłać jako załącznik lub dany uczestnik może wyeksportować projekt i utworzyć nowy.

 3. Aby zaimportować projekt, uczestnik udzielający pomocy musi kliknąć menu Plik, kliknąć pozycję Użyj szablonu 2.5, a następnie zaznaczyć i otworzyć wyeksportowany plik fdt.

Importowanie rekordów danych narzędzia Formularze 2.5 do nowego narzędzia Formularze

Od momentu dodania nowego narzędzia Formularze i zaimportowania projektu narzędzia przez innego uczestnika obszaru roboczego można już importować rekordy danych.

 1. Przejdź do narzędzia Formularze, które zawiera zaimportowany projekt w wersji 2.5.

 2. Kliknij kartę Obszary robocze, kliknij pozycję Importuj, kliknij pozycję Formularze w wersji 2.5 (format XML/binarny), a następnie wybierz plik XML wyeksportowany z narzędzia Formularze 2.5.

  Wszystkie oryginalne rekordy danych powinny być widoczne w widoku danych.

Teraz można ponownie zaprosić uczestników do nowego obszaru roboczego. Należy zauważyć, że wszyscy uczestnicy zachowują skojarzenia z rekordami, które utworzyli lub zaktualizowali.

Ograniczenia związane z importowaniem rekordów narzędzia Formularze 2.5 do nowego narzędzia Formularze

Jeśli importowany projekt narzędzia Formularze 2.5 zawiera pola, których nie ma w obecnym projekcie narzędzia Formularze, brakujące pola zostaną automatycznie utworzone. „Pola oparte na tekście” (takie jak Tekst, Przyciski opcji, Pole wyboru, Pole listy i Pole listy rozwijanej) zostaną ponownie utworzone jako Wielowierszowe pola tekstowe.

Ponadto, jeśli importowane pole ma taką samą nazwę jak pole już istniejące w projekcie narzędzia Formularze 3.0, a zawiera dane innego typu, pojawi się komunikat o błędzie i dane narzędzia Formularze nie zostaną zaimportowane.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×