Migrowanie do programu Access 2007

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office Access 2007 oferuje zestaw niezwykle efektywnych narzędzi, które pomagają szybko rozpocząć śledzenie, raportowanie i udostępnianie informacji w łatwym do zarządzania środowisku. Dzięki nowym funkcjom interakcyjnego projektowania, bibliotece gotowych szablonów aplikacji do śledzenia oraz możliwości pracy z wieloma źródłami danych, w tym z programem Microsoft SQL Server, program Office Access 2007 umożliwia błyskawiczne tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych aplikacji do śledzenia — bez gruntownej znajomości baz danych. Można szybko tworzyć aplikacje i raporty oraz dostosowywać je do zmieniających się potrzeb biznesowych, a ściślejsza integracja programu Office Access 2007 z programem Windows SharePoint Services 3.0 upraszcza udostępnianie, kontrolowanie i tworzenie kopii zapasowych informacji, a także zarządzanie nimi.

W tym artykule

Migrowanie z programów Microsoft Office Access 2003, Access 2002 i Access 2000

Migrowanie z programu Access 97

Migrowanie z programu Access 95

Migrowanie z programu Access 2.0

Migrowanie z programów Microsoft Office Access 2003, Access 2002 i Access 2000

Migrowanie do programu Access 2007 jest łatwe w przypadku używania programów Microsoft Office Access 2003, Access 2002 i Access 2000. Program Access 2007 obsługuje formaty plików mdb programów Access 2002–2003 i Access 2000, dlatego w większości przypadków wystarczy zainstalować program Access 2007 i otworzyć bazy danych programów Access 2002–2003 lub Access 2000 — potem można ich używać tak samo jak baz danych programu Access 2007. Program Access 2007 oferuje jednak wiele nowych i przydatnych funkcji, takich jak załączniki i pola wielowartościowe, wymagających nowego formatu pliku accdb, dlatego należy używać nowego formatu, gdy tylko jest to możliwe. Jeśli nadal będzie używany format pliku mdb, nie będzie można skorzystać z tych nowych funkcji.

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych wyłącznie w formacie pliku mdb oraz funkcji dostępnych tylko w formacie pliku accdb zawiera artykuł Który format pliku powinien być używany w programie Access 2007?

Niektóre funkcje poprzednich wersji programu Access nie są już obsługiwane, takie jak zabezpieczeń na poziomie użytkownika i replikacji. Aby uzyskać więcej informacji o tych funkcjach zobacz artykuł Zagadnienia migracji w programie Access 2007.

Początek strony

Migrowanie z programu Access 97

Po otwarciu bazy danych programu Access 97 w programie Access 2007 zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozszerzanie bazy danych. Aby przekonwertować bazę danych na format pliku programu Access 2007, należy kliknąć przycisk Tak. Następnie w programie Access zostanie utworzona kopia bazy danych w formacie accdb.

Uwaga: Nie można używać formatu pliku accdb we wcześniejszych wersjach programu Access.

W przypadku kliknięcia przycisku Nie w oknie dialogowym Rozszerzanie bazy danych (czyli wybrania opcji niekonwertowania bazy danych) można nadal otworzyć bazę danych w formacie pliku mdb. Przy użyciu programu Access 2007 można wyświetlać obiekty i modyfikować rekordy, ale zmiany wprowadzone w projekcie nie zostaną zapisane.

Początek strony

Migrowanie z programu Access 95

Jeśli jest używana istniejąca baza danych w formacie programu Access 95 (mdb), to tabele, kwerendy i makra z tej bazy danych można zaimportować do bazy danych w formacie programu Office Access 2007 (accdb). Można także zaimportować formularze i raporty, które nie zawierają kodu języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Aby zaimportować formularze i raporty zawierające VBA kod (i również moduły), najpierw przekonwertuj bazę danych programu Access 95 formatu Access 2002 – 2003 pliku lub w formacie programu Access 2000 przy użyciu programu Microsoft Office Access 2003, Access 2002 lub 2000, a następnie użyj Access 2007 przekonwertować tego pliku na format pliku Access 2007. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Importowanie programu Access 2.0 i baz danych programu Access 95 do bieżącej wersji.

Początek strony

Migrowanie z programu Access 2.0

Jeśli jest używana istniejąca baza danych w formacie programu Access 2.0 (mdb), to tabele, kwerendy i makra z tej bazy danych można zaimportować do bazy danych w formacie programu Office Access 2007 (accdb).

Aby zaimportować formularze, raporty lub moduły do programu Office Access 2007, należy najpierw przekonwertować bazę danych za pomocą wcześniejszej wersji programu Access, otworzyć ją w programie Access 2007, a następnie przekonwertować na format bazy danych programu Access 2007. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Importowanie bazy danych programu Access 2.0 do pliku programu Access 2007.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×