Migracja IMAP w centrum administracyjnym usługi Office 365

Po dodaniu użytkowników do usługi Office 365 można za pomocą protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol) migrować pocztę e-mail tych użytkowników z ich serwerów poczty e-mail obsługujących protokół IMAP.

Aby rozpocząć migrację poczty e-mail z obsługą protokołu IMAP, otwórz centrum administracyjne usługi Office 365 i przejdź do pozycji Użytkownicy > Migracja danych. Strona migracji poczty e-mail jest wstępnie skonfigurowana pod kątem migracji z usług Gmail, Outlook, Hotmail i Yahoo. Możesz także wprowadzić nazwę serwera IMAP i parametry połączenia samodzielnie, aby przeprowadzić migrację z usługi poczty e-mail, która nie znajduje się na liście.

Ważne: Zanim będzie możliwe przeprowadzenie migracji IMAP dla użytkowników, należy najpierw dodać ich do dzierżawy usługi Office 365. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dodawanie użytkowników do usługi Office 365 dla firm.

Przed przystąpieniem do migracji przeczytaj Co należy wiedzieć o migrowaniu skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365.

Aby przeprowadzić migrację IMAP, wykorzystując Centrum administracyjne programu Exchange (EAC), zobacz Migrowanie innych typów skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365.

Aby migrować pocztę programu Exchange do usługi Office 365, zobacz Migrowanie skrzynek pocztowych programu Exchange do usługi Office 365 przy użyciu migracji ekspresowej.

Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. Przejdź do pozycji Użytkownicy > Migracja danych.

  Pulpit nawigacyjny migracji danych

  Zostanie otwarty pulpit nawigacyjny Wybierz usługę danych.

  Wybieranie usługi poczty e-mail
 3. Jeśli Twój dostawca znajduje się na liście:   

  • Wybierz dostawcę usługi poczty e-mail, z której przeprowadzasz migrację.

   Ważne: 

   • Jeśli przeprowadzasz migrację poczty e-mail z usługi Gmail, zwróć się do użytkowników o utworzenie hasła aplikacji, którego użyjesz zamiast ich hasła do konta.

   • Jeśli przeprowadzasz migrację z usługi Outlook.com lub Hotmail.com, zwróć się do użytkowników o skonfigurowanie weryfikacji dwuetapowej i uzyskanie hasła aplikacji. Podczas ustanawiania połączenia między usługą Outlook.com lub Hotmail.com a usługą Office 365 użyjesz hasła aplikacji zamiast hasła do konta.

  • Po wybraniu dostawcy zostanie wyświetlona strona Wybierz użytkowników, aby rozpocząć migrowanie wiadomości e-mail z listą wszystkich użytkowników i wstępnie uzupełnionym źródłowym adresem e-mail.

   Wszyscy użytkownicy są wyświetlani ze wstępnie wypełnionymi adresami e-mail

  Jeśli Twój dostawca nie znajduje się na liście:   

  1. Wybierz pozycję Inne źródła poczty e-mail:

  2. Na stronie Wybierz usługę danych wprowadź odpowiednie dane połączenia IMAP, aby przetestować połączenie. W tym celu możesz użyć dowolnego konta.

   W poniższym przykładzie użyto domeny usługi Google Apps o nazwie contoso.com, w związku z czym nazwa serwera IMAP to imap.gmail.com.

   Zwróć uwagę, że ponieważ w przykładzie użyto konta usługi Google Apps, jako hasła użyto 16-znakowego hasła aplikacji do konta e-mail wprowadzonego w celu weryfikacji połączenia z serwerem.

   Ważne: Jeśli przeprowadzasz migrację poczty e-mail z usługi Google Apps, w której jesteś właścicielem domeny, zwróć się do użytkowników o utworzenie hasła aplikacji, którego użyjesz zamiast ich hasła do konta.

   Wypełnij informacje dotyczące serwera IMAP i konta, aby nawiązać połączenie
  3. Kliknij pozycję Zapisz, aby przetestować połączenie. Po zweryfikowaniu połączenia zostanie wyświetlona strona Stan migracji poczty e-mail, zawierająca listę wszystkich dodanych użytkowników z określonym przez Ciebie adresem e-mail.

 4. Poniższe kroki mają zastosowanie zarówno do dostawców poczty e-mail znajdujących się na liście, jak i do „Innych”:   

  Zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których pocztę e-mail chcesz przenieść, a następnie wprowadź alias poczty e-mail i hasło (w przypadku migracji poczty z usługi Gmail lub Google Apps — hasło aplikacji).

 5. Po wprowadzeniu wymaganych informacji wybierz polecenie Rozpocznij migrację.

  Wybierz pozycję Rozpocznij migrację
 6. Stan migracji może być następujący:

  • Rozpoczynanie

  • W kolejce

  • Synchronizowanie

  • Zsynchronizowano

  Gdy migracja IMAP ma stan Zsynchronizowano, synchronizacja ze źródłową usługą poczty e-mail będzie nadal okresowo wykonywana do momentu wybrania polecenia Zatrzymaj migrację.

  Po zakończeniu wybierz polecenie Zamknij połączenie. To umożliwi też rozpoczęcie nowej migracji, jeśli chcesz przeprowadzić migrację poczty e-mail również od innych dostawców.

 7. Jeśli przeprowadzasz migrację z usługi Google Apps, w której jesteś właścicielem domeny, po zakończeniu migracji poczty e-mail będzie konieczne zaktualizowanie rekordów MX w systemie DNS, aby poczta była przesyłana do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365, a nie do usługi Google Apps. Jeśli przeprowadzasz migrację od innego dostawcy IMAP i jesteś właścicielem domeny, zapoznaj się z tymi instrukcjami, aby znaleźć dostawcę domeny.

  Jeśli migrację przeprowadzono w ramach środowiska konfiguracji, możesz powrócić do konfiguracji. Kroki konfiguracyjne przeprowadzą Cię przez proces aktualizacji rekordów DNS.

Tematy pokrewne

Przygotowywanie konta Gmail lub konta Google Apps do łączenia się z programem Outlook i usługą Office 365
Przygotowywanie konta usługi Outlook.com lub Hotmail.com do migracji IMAP

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×