Microsoft Visual Basic .NET mapowanie kodu do informacje UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas odtwarzania elementom UML odpowiadają poniższych konstrukcji kod języka Visual Basic .NET.

Namespace

Namespace w języku Visual Basic jest odtwarzany jako UML pakiet i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Przycisk Członkowie

Klasa

Klasa języka Visual Basic jest odtwarzany jako UML klasa i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Dziedziczone klasy i interfejsy wdrożony

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Operacje składowe / funkcje (zmienne)

Poniższych konstrukcji klasy języka Visual Basic nie są obsługiwane w UML programu Microsoft Office Visio:

 • Znajomego

 • Cienie

Interfejs

Interfejs w języku Visual Basic jest odtwarzany jako UML interfejs i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsLeaf

 • Interfejsach podstawowych

 • Operacje składowe

Typ wyliczenia

Typu wyliczanego w języku Visual Basic jest odtwarzany jako UML typ danych ze stereotypem << wyliczenia >> i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe

 • Przycisk Członkowie

Uwaga: W języku Visual Basic typy zintegrowane nie są odtwarzane.

Struktura

Struktura w języku Visual Basic jest odtwarzany jako klasa UML ze stereotypem << struktury >> i zawiera:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Klasy podstawowe i wdrożony interfejsów

 • Przycisk Członkowie

Właściwości

Właściwości języka Visual Basic są odtwarzane jako operacje UML i mają następujące:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Typ

 • Pobierające i ustawiające

Uwaga: W języku Visual Basic właściwość default nie jest obsługiwane.

Pełnomocnicy

Pełnomocnicy w języku Visual Basic są odtwarzane jako klasy UML ze stereotypem << pełnomocnika >> i obejmują:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Sygnatura (dodawana do klasy jako operacja)

Operacje składowe

Operacje składowe języka Visual Basic są dodawane do modelu UML jako operacje UML i obejmują:

 • Name (Nazwa)

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Zakres (statyczny lub wspólny)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Rodzaj operacji

Operacje są oznaczane zgodnie z ich typ, na przykład konstruktora, destruktora, operator lub procedury. Flagi można przeglądać w modelu UML przy użyciu okna dialogowego Właściwości operacji UML na stronie Opcje generowania kodu.

 • Zwracany typ

 • Parametry

 • mustOverride

Uwaga: Następujące operacje składowe języka Visual Basic nie są obsługiwane w UML programu Microsoft Office Visio:

 • Nie żaden — nieobsługiwana bezpośrednio, mapowane do elementu UML: operacja::IsLeaf

 • Obciążone zasoby — nie jest obsługiwane

 • Obsługuje — nie jest obsługiwane

Zdarzenia

Zdarzenia języka Visual Basic są dodawane do modelu jako operacje i obejmują:

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Parametry

Stałe

Stałe w języku Visual Basic są odtwarzane jako atrybuty UML i obejmują:

 • Widoczność (publiczną lub prywatną)

 • Typ

 • Wartość początkowa

Stałe są dodawane do modelu jako atrybuty z zablokowanym polem Ustaw zablokowane.

Na przykład wiersz języka Visual Basic:

Const str As String = "some text"

otrzyma wartość początkową:

"some text"

Podczas

Const x As Integer = 1

zostanie zwrócona wartość początkową 1.

Uwaga: W kodzie elementy tylko do odczytu są odtwarzane jako stałe.

Zmienne składowe

Zmienne składowe języka Visual Basic są dodawane do modelu UML jako atrybuty UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Widoczność (publiczna, chroniony lub prywatnych)

 • Zakres (statyczny lub wspólny)

 • Zmiany (zablokowane lub włączone)

 • Wartość początkowa

Parametry metody

Parametry metody języka Visual Basic są dodawane do modelu UML jako parametry UML i obejmują:

 • Nazwa

 • Typ

 • Kierunek (wartość, wartość i wynik, out lub zwrotu)

 • Wartość domyślna

Uwaga: Poniższych konstrukcji parametru języka Visual Basic nie są obsługiwane w UML programu Microsoft Office Visio:

 • Opcjonalny

 • ParamArray

Konstrukcji kod języka Visual Basic nie są obsługiwane w języku UML

Poniższych konstrukcji kod języka Visual Basic nie będą mapowane do elementów UML podczas odtwarzania z programu Visual Studio. NETTO do programu Microsoft Office Visio.

 • Klasy: Znajomego, chronionych znajomego, cienie.

 • Zmienne składowe: Dim, New, WithEvents.

 • Typy wyliczane: typy zintegrowane nie są odtwarzane.

 • Operacje składowe: obciążone zasoby, uchwyty, nie żaden (mapowane do elementu UML: operacja::IsLeaf).

 • Parametr: paramArray opcjonalne.

 • Właściwość: domyślne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×