Miary w dodatku Power Pivot

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Środki, nazywane także miar w dodatku PowerPivot w programie Excel 2013 są obliczenia używane w analizy danych. W biznesowe przykładami sumy, średnie, wartości minimalnej lub maksymalnej, liczby lub bardziej zaawansowanych obliczeń tworzonych przy użyciu formuły Data Analysis Expressions (DAX) .

W formie wykresu przestawnego, tabeli przestawnej lub raportu miara zostanie umieszczony w obszarze wartości, gdzie etykiety wierszy i kolumn, otaczające go ustalenia kontekstu wartości. Na przykład jeśli pomiarów sprzedaży według roku (w kolumnach) i regionu (w wierszach), wartość środka jest obliczana oparte na danego roku i regionu. Wartość miary zawsze zmienia w odpowiedzi na pozycje w wiersze, kolumny i filtry, umożliwiających badań spontanicznych danych.

Gdy miary i kolumny obliczeniowe są podobne są oparte na formule, różnią się w ich używania. Miary są najczęściej używane w obszarze wartości w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Kolumny obliczeniowe są używane, gdy chcesz umieścić obliczonych wyników w obszarze innej tabeli przestawnej (na przykład w kolumnie lub wierszu w tabeli przestawnej lub na osi w formie wykresu przestawnego). Jest bardzo ważne dowiedzieć się, kiedy należy używać miary zamiast kolumny obliczeniowej i na odwrót. Aby uzyskać więcej informacji zobacz obliczeń w dodatku Power Pivot i Kolumny obliczeniowe w dodatku Power Pivot.

Wyjaśnienie miar

Środki są niejawna albo jawna, co wpływa, jak używać ich w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego i inne aplikacje, które używają Power Pivot modelu danych jako źródła danych.

Niejawne pole obliczeniowe

Niejawne miary jest tworzona przez program Excel, podczas przeciągania pola, na przykład Sales Amount do obszaru wartości na liście pól tabeli przestawnej. Ponieważ miary niejawne są generowane przez program Excel, może nie być pamiętać, że utworzono nowej miary. Ale jeśli lista wartości jest zbadać w dół, że pole Kwota sprzedaży jest faktycznie miarą o nazwie Suma Sales Amount i pojawi się o tej nazwie w obu obszarze wartości listy pól tabeli przestawnej, a następnie na samej tabeli przestawnej będą widoczne.

Niejawne miary utworzone w tabeli przestawnej

Niejawne pole obliczeniowe

Niejawne miary można używać tylko standardowej agregacji (Suma, licznik, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT lub średnia) i należy użyć formatu danych zdefiniowanych dla tej agregacji. Ponadto niejawne miary tylko mogą być używane przez tabelę przestawną lub wykres, dla której zostały utworzone.

Niejawne miary jest ściśle związane z polem, na podstawie którego zostało utworzone, wpływających na możliwości usuwania i modyfikowania mierzone później.

Jawne pole obliczeniowe

Jawne miary jest tworzona, gdy wpisz lub wybierz formuły w komórce w obszarze obliczeń albo za pomocą funkcji Autosumowanie w oknie Power Pivot. Większość miar, które można tworzyć będą jawne.

Jawne miary utworzone w Power Pivot obszar obliczeń

Jawne pole obliczeniowe

Jawne miar mogą być używane przez dowolnego tabeli przestawnej raportów i wykresów przestawnych w skoroszycie i programu Power View. Ponadto może zostać wydłużony zostać kluczowego wskaźnika wydajności lub sformatowane przy użyciu jednego z wielu ciągów dostępne dla danych liczbowych. Polecenia w menu kontekstowym Tworzenie kluczowego wskaźnika wydajności i Formatowanie są dostępne tylko w przypadku, gdy używasz jawne pole obliczeniowe.

Uwaga: Gdy używasz miara jako kluczowego wskaźnika wydajności, nie można jej używać w innych obliczeniach; Jeśli chcesz użyć formuły w obliczeniach także, musisz wprowadzić kopię. Aby uzyskać więcej informacji na temat kluczowych wskaźników wydajności Zobacz Kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) w dodatku Power Pivot.

Początek strony

Przykład

Kierowniczka sprzedaży w firmie Adventure Works została poproszona o przygotowanie projekcji sprzedaży w kanale odsprzedawców na następny rok obrachunkowy. Postanowiła oprzeć swoje szacunki na kwotach sprzedaży z zeszłego roku oraz sześcioprocentowym rocznym wzroście sprzedaży, który ma być wynikiem różnych promocji zaplanowanych na następne sześć miesięcy.

Aby przygotować oszacowania, Anna importuje dane dotyczące sprzedaży odsprzedawców ostatni rok i dodaje tabeli przestawnej. Użytkownik wyszukuje pole Kwoty sprzedaży w tabeli Reseller Sales i przeciągnięcia go do obszaru wartości na liście pola tabeli przestawnej. Pole znajduje się w tabeli przestawnej jako pojedyncza wartość, która jest sumą wszystkich odsprzedawców w poprzednim roku. Powiadomienia osoba, która nawet jeśli użytkownik nie określi obliczeń sobie obliczeń dostarczono automatycznie, a pole została zmieniona na sumę kwot Sprzedaży na liście pól i w tabeli przestawnej. Wbudowane agregacji, dodane przez program Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]) zawiera obliczeń. Anna umożliwia zmianę nazwy miary niejawne Sprzedaż w ostatnim roku.

Obliczanie następnego jest rzut sprzedaży dla nadchodzącym roku będą oparte na sprzedaży ostatni rok pomnożoną przez 1,06 uwzględniania oczekiwanego wzrostu 6 procent w firmie odsprzedawcy. Do tych obliczeń Anna musisz utworzyć mierzone jawnie tworzenia obliczeń o nazwie Planowana sprzedażprzy użyciu przycisku Nowe pole obliczeniowe. Użytkownik wypełnia następującej formuły: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Nowej miary są dodawane do obszaru wartości na liście pól tabeli przestawnej. Jest także dodawany do tabeli, która jest obecnie aktywne na liście pól tabeli przestawnej. W tabeli przedstawiono lokalizację, w której mierzone w skoroszycie. Ponieważ użytkownik chce się mierzone w innej tabeli, osoba edytuje miary, aby zmienić jego skojarzenia tabeli.

Bardzo szybko i przy minimalnym nakładzie pracy kierowniczka sprzedaży umieszcza podstawowe informacje w odpowiednim miejscu. Teraz może dokonać dalszych ocen swoich projekcji, wykonując filtrowanie według określonych odsprzedawców lub dodając informacje o liniach produktów w celu zweryfikowania, czy zaplanowane na przyszłość promocje dotyczą produktów sprzedawanych przez odsprzedawców.

Nadawanie nazw miary

Można zmienić rozmieszczenie i zmienić miary, po ich utworzeniu. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące zmian miary:

  • Miary są wyświetlane na liście pól tabeli przestawnej (o ile nie są one ukryte) wraz z innymi obiektami. Należy rozważyć, czy nadawanie im nazw w taki sposób, aby łatwo Określa akcję, którą wykonują będzie.

  • Każda nazwa miary musi być unikatowa w tabeli.

  • Unikaj nazw, które już zostały użyte dla kolumn obliczeniowych w tym samym skoroszycie. Mimo że możliwe jest miarą i kolumnę obliczeniową, aby mieć taką samą nazwę, jeśli nazwy nie są unikatowe, możesz uzyskać błędy obliczeń.

  • Po zmianie nazwy środek, należy można aktualizować formuły, które go wywołać w formule. Jeśli nie masz w trybie ręczna aktualizacja, aktualizowanie wyników formuł odbywa się automatycznie. Jednak operacja może zająć trochę czasu.

  • Ponieważ nazwa jest części formuły środka, istnieje kilka znaków, których nie można używać wewnątrz nazwy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Nazewnictwa wymagania", "w składni języka DAX.

Początek strony

Porada: Można grupy miar z wielu tabel w jedną tabelę, tworząc pustą tabelę, a następnie przenieść lub tworzenie nowych miar w niego. Zachowaj w zdanie, może być konieczne uwzględnienie nazw tabel w formułach języka DAX przy odwoływaniu się do kolumn w innych tabelach.

Zadania

W poniższym dokumencie znajdują się instrukcje tworzenia jawnych i niejawnych pól obliczeniowych.

Tworzenie miary w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×