Metoda obliczania wartości wypracowanej, pole zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Wyliczane

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis    Pole Metoda obliczania wartości wypracowanej udostępnia opcje umożliwiające wybór pola Wykonano % lub Wykonano fizycznie %, które będzie używane w celu obliczenia budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Metoda obliczania wartości wypracowanej do widoku zadania umożliwia zmianę podstawy wartości wypracowanej dla zestawu zadań. Jeśli podstawą wartości wypracowanej zadania ma być rzeczywiście wykonana praca, a nie nakład pracy rozumiany jako ukończony procent, w tym polu należy wybrać opcję Wykonano fizycznie %.

Przykład    Większość zadań w projekcie używa opcji Wykonano % jako metody obliczania wartości wypracowanej w celu obliczenia BKPW. Istnieje jednak około dziesięciu zadań, dla których podstawą dla metody obliczania wartości wypracowanej jest wartość Wykonano fizycznie %. W takim przypadku pole Metoda obliczania wartości wypracowanej należy dodać do wykresu Gantta, a następnie dla tych zadań zmienić metodę na Wykonano fizycznie %.

Uwagi     Domyślnym ustawieniem dla pola Metoda obliczania wartości wypracowanej jest Wykonano %.

Wartość budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH) nie ulega zmianie po wybraniu opcji w polu Metoda obliczania wartości wypracowanej, ponieważ jest ona obliczana przy uwzględnieniu daty stanu i wartości kosztów według planu bazowego.

Metodę obliczania wartości wypracowanej można także ustawić dla zadania w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Domyślną metodę obliczania wartości wypracowanej można ustawić dla wszystkich nowych zadań w oknie dialogowym Opcje programu Project. Za pomocą tego okna dialogowego można także wybrać, który spośród 11 dostępnych planów bazowych będzie używany do obliczania wartości wypracowanej.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×