Makra lub kodu języka VBA można odnaleźć

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Inspektor dokumentów znaleźć jedną lub więcej z następujących elementów, które mogą zawierać ukryte dane w dokumencie pakietu Office (Word, Excel lub PowerPoint):

 • Makra (w tym makr WordBasic w dokumentach programu Word lub arkusze makr programu Excel w 4.0 (XLM) w skoroszytach programu Excel)

 • Moduły VBA

 • Kontrolki COM lub ActiveX

 • Formularze użytkownika (w tym wszystkie formularze programu Excel 5.0 w skoroszytach programu Excel)

 • Zdefiniowane przez użytkownika funkcje (UDF) w skoroszytach programu Excel

Problem

Inspektor dokumentów nie można usunąć te elementy, ponieważ usunięcie tych elementów może spowodować dokument może przestać działać prawidłowo.

Zalecane rozwiązanie

 1. Zamknij Inspektora dokumentów.

 2. Ręcznie usuń wszystkie makra, moduły VBA, kontrolki COM lub ActiveX, formularze użytkownika lub funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą zawierać ukryte dane z dokumentu.

  Poniżej przedstawiono, jak znaleźć makra i moduły VBA w dokumencie:

  • W programie Word lub Excel kliknij pozycję Widok > makra > Wyświetl makra.

   W programie PowerPoint kliknij pozycję Widok > makra.

   W polu makra wybierz makro, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Naciśnij klawisze Alt + F11, aby znaleźć makra w edytorze języka VBA.

 3. Aby sprawdzić, problem został rozwiązany, kliknij pozycję plik > informacje > Wyszukaj problemy i kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×