Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer pozwala użytkownikom uzyskiwać dostęp do usługi Yammer przy użyciu ich tożsamości usługi Office 365. Jest to preferowany model uwierzytelnienia w usłudze Yammer, ponieważ w razie używania tej samej tożsamości:

 • Umożliwia łatwe zarządzanie usługą Yammer w Office 365. Na przykład można zarządzać usługi Yammer użytkowników w jego cyklu życia z usługi Office 365i możesz zarządzać administratorów Yammer w Office 365.

 • Użytkownicy mogą używać bezproblemowo Yammer z Office 365. Mogą również używać Yammer bez konieczności logowania się przy użyciu oddzielnych nazwę użytkownika i hasło, a ich szybkie przełączanie się i z powrotem między Yammer i innych usług Office 365, takich jak Outlook, SharePoint Online witryn i OneDrive dla Firm przez za pomocą ikony uruchamianie aplikacji usługi Office 365.

Poniżej przedstawiono zrzut ekranu: uruchamianie aplikacji Office 365, który zawiera Yammer.

Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnionym aplikacji Yammer

Usługi Yammer Enterprise nadal obsługuje tożsamości starsze Yammer (Zaloguj się przy użyciu poczty e-mail, hasło) dla tych użytkowników, którzy nie zostali dodani do Office 365. Zdecydowanie zalecamy dodać wszystkich użytkowników Yammer do Office 365.

Jak to działa

Gdy użytkownicy Office 365 odwiedzić Yammer po raz pierwszy z Office 365, Yammer próbuje nawiązać swojego konta Office 365 istniejących kont Yammer, jeśli to możliwe. W tym celu adres e-mail konta użytkownika Office 365 musi odpowiadać istniejący adres e-mail konta Yammer. Gdy użytkownik zaloguje się przy użyciu Office 365, Yammer najpierw próbuje mapowanie użytkownika Office 365 podstawowy adres e-mail, a następnie wiadomości e-mail z serwera proxy, a następnie głównej nazwy użytkownika (UPN). Jeśli istnieją żadne dopasowania, zostanie utworzony nowy użytkownik Yammer.

Jeśli użytkownik jest odwiedzania Yammer za pośrednictwem www.yammer.com, Yammer sprawdza, czy użytkownik zalogował się do Office 365 co najmniej raz. Ten test służy do zapewnienia, że poświadczenia Office 365 zostały dołączone do użytkownika i uniknąć użytkownikom zablokowane wylogowywanie się z istniejącą sieć Yammer podczas wdrażania Office 365 jest w toku. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do Office 365, następnie są nadal będzie korzystać jego tożsamości starsze Yammer Aby uzyskać dostęp do Yammer. Występuje opóźnienie kilka godzin między razem, gdy użytkownik pomyślnie zalogowany i czas Yammer może wykryć go. Jeśli chcesz od razu za pomocą logowania Office 365 dla Yammer, poproś użytkowników, najpierw zaloguj się do Office 365, a następnie Uzyskuj dostęp do Yammer przy użyciu kafelka Yammer na ikonie uruchamiania aplikacji.

Poniższy schemat blokowy obrazuje, jak to działa:

Diagram schematu blokowego przedstawiający drzewo decyzyjne dotyczące tego, czy użytkownika można zalogować za pomocą jego tożsamości w usłudze Office 365, za pomocą jego tożsamości w usłudze Yammer, czy też zostanie utworzony nowy użytkownik usługi Yammer.

Gdy użytkownik nawiąże połączenie, korzystając z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer, nie może on już logować się za pomocą dotychczasowej tożsamości usługi Yammer. Od tej pory będziesz zarządzać cyklem życia tego użytkownika z poziomu usługi Office 365.

Jak włączyć logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer?

Aby włączyć logowania w usłudze Office 365 dla usługi Yammer jest wymagana żadna akcja.

Wymuszanie logowania usługi Office 365 dla wszystkich użytkowników w sieci

Możesz wymusić logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer u wszystkich użytkowników sieci, w rezultacie wyłączając dotychczasową tożsamość usługi Yammer (gdzie użytkownicy logowali się za pomocą adresu e-mail i hasła). Gdy to zrobisz, wszyscy użytkownicy w sieci będą musieli logować się za pomocą kont usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.

Używanie portalu Yammer z innych usług Office 365

Yammer bezproblemowo integruje się z innymi usługami w Office 365. Na przykład możesz współpracować nad dokumentami z Delve przy użyciu Yammer.

Ustawianie usługi Yammer domyślnej sieci społecznościowej przedsiębiorstwa w programie SharePoint

Domyślnie, kiedy użytkownicy wybrać konwersacje w programie SharePoint, widzą ich aktualności programu SharePoint (grupy programu Outlook), a nie konwersacje usługi Yammer. Istnieje możliwość Yammer domyślnej sieci społecznościowej przedsiębiorstwa w programie SharePoint. Dzięki temu po zaznaczeniu konwersacje w programie SharePoint, widzą ich konwersacje usługi Yammer, a nie z aplikacji SharePoint newsfeed (grup programu Outlook).

Uwaga: Aby wprowadzić tę zmianę, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień, zobacz Uprawnienia w usłudze Office 365.

 1. W usłudze Office 365, przejdź do pozycji Administrator > SharePoint.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia.

 3. W obszarze Współpraca w społeczności przedsiębiorstwa wybierz pozycję Użyj usługi Yammer.com.

  Centrum administracyjne programu SharePoint, opcje w obszarze Współpraca w społeczności przedsiębiorstwa
 4. Wybierz pozycję Zapisz.

  Uwaga: Wprowadzenie tej zmiany może potrwać do 30 minut.

Obsługa użytkowników bez adresu e-mail

Nazwa użytkownika i hasło w usłudze Yammer wymagały posiadania ważnego adresu e-mail, natomiast logowanie do usługi Office 365 obsługuje użytkowników bez adresów e-mail. Upewnij się, że główna nazwa użytkownika ma format adresu e-mail (na przykład uzytkownik@contoso.com), a domena skojarzona z tym adresem należy do sieci usługi Yammer.

Często zadawane pytania

 1. Czy mogę uzyskiwać dostęp do usługi Office 365 i usługi Yammer na telefonie przy użyciu tylko jednego konta logowania?

  Tak! Za pomocą tożsamości usługi Office 365 można uzyskiwać dostęp do usługi Yammer z dowolnych urządzeń i aplikacji. Możesz jej używać do uzyskiwania dostępu do usługi Yammer z przeglądarki, usługi Yammer Embed, aplikacji Yammer innych firm i aplikacji Yammer dla telefonu lub tabletu. Tej samej tożsamości usługi Office 365 będziesz też używać do uzyskiwania dostępu do innych usług Office 365, takich jak OneDrive dla Firm lub Outlook.

 2. Czy użytkownicy muszą coś robić, aby to działało?

  Użytkowników sieci powinien uzyskiwać dostęp do Yammer raz z jego tożsamości Office 365 (Ta akcja umożliwia nawiązywanie połączeń tożsamości Office 365Yammer ). Dzięki temu użytkownicy należy logować się do Yammer ponownie na wszystkich swoich urządzeń i aplikacji.

 3. Korzystam z logowania jednokrotnego usługi Office 365 i logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer. Co się stanie, jeśli usługa Office 365 jest w federacji ze środowiskiem lokalnym?

  Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer automatycznie będzie uznawać wszystkie ustawienia federacji usługi Office 365.

 4. Czy można łączyć sieci usługi Yammer, aby móc skorzystać z nowego logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer?

  Tak, zalecamy takie postępowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja sieci: konsolidowanie wielu sieci usługi Yammer.

Zobacz też

SharePoint sieć społecznościową: grup usługi Yammer i Outlook

Wymuszanie usługi office 365 tożsamości dla użytkowników usługi Yammer

Zarządzanie usługi Yammer użytkowników w jego cyklu życia z usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×