Logowanie się do aplikacji Outlook w sieci Web dla firm

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Przejdź do strony logowania do usługi Office 365.

  Nie używasz usługi Office 365 dla firm? Wybierz jedną z następujących opcji:

  Konto e-mail

  Informacje dotyczące logowania

  Jeśli Twój adres e-mail kończy się ciągiem @outlook.com, @hotmail.com, @live.com lub @msn.com

  Przejdź do witryny Outlook.com. Pomiń pozostałą część tego tematu.

  Firmowa poczta e-mail oparta na programie Exchange, która nie korzysta z usługi Office 365

  Musisz uzyskać adres internetowy od osoby, która zarządza pocztą e-mail w firmie. Na przykład w firmie o nazwie Contoso może być wymagane logowanie do poczty e-mail w witrynie https://poczta.contoso.com.

 3. Wprowadź pełny adres e-mail (na przykład tomasz@contoso.com). Jeśli nie znasz swojego adresu e-mail i hasła, skontaktuj się z osobą w firmie, która zarządza Twoim kontem e-mail.

 4. Wprowadź hasło.

 5. Wybierz pozycję Zaloguj się.

 6. Wybierz przycisk Uruchamianie aplikacji w prawym górnym rogu Ikona uruchamiania aplikacji Office 365, a następnie wybierz pozycję Poczta, Kalendarz lub Kontakty (lista kontaktów i adresów e-mail).

  Ikona Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyświetlonymi kafelkami aplikacji Poczta, Kalendarz, Kontakty, Yammer i OneDrive

Często zadawane pytania

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. W lewym górnym rogu strony wybierz pozycję Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji > Poczta.

  Wybierz przycisk Uruchamianie aplikacji, a następnie pozycję Poczta.

 3. Na pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Opcje > Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Mało istotne.

 4. Wyczyść pozycję Oddziel elementy uznane za mało istotne > Zapisz Zapisywanie .

  Aby wyłączyć funkcję oznaczania elementów jako mało istotnych, wyczyść opcje wybrane na tej stronie, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Jeśli natomiast Twoja strona wygląda jak ta, którą przedstawiono poniżej, wybierz pozycję Nie oddzielaj elementów uznanych za mało istotne.

  Opcje funkcji oznaczania elementów jako mało istotnych
 5. Folder Mało istotne pozostanie w programie Outlook nawet po wyłączeniu funkcji oznaczania jako mało istotne.

Aplikacja Outlook w sieci Web to wersja programu Microsoft Outlook obsługiwana w przeglądarce internetowej i używana przez firmy i organizacje. Za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web można tylko uzyskiwać dostęp do kont usługi Office 365 dla firm i innych kont hostowanych na serwerze z programem Microsoft Exchange Server.

Outlook.com (dawniej Hotmail.com) to nowoczesna usługa poczty e-mail zapewniająca bezpłatną obsługę poczty e-mail do użytku osobistego. Adresy e-mail usługi Outlook.com to @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com i @live.com. Aplikacja Outlook w sieci Web nie służy do logowania się do konta usługi Outlook.com. Aby zapoznać się z informacjami o uzyskiwaniu dostępu do istniejącego konta usługi Outlook.com lub tworzeniu nowego konta usługi Outlook.com, przejdź do witryny Outlook.com.

Dostęp do skrzynki pocztowej możesz uzyskać przy użyciu większości popularnych przeglądarek internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych przeglądarek, zobacz Obsługiwane przeglądarki dla aplikacji Outlook w sieci Web.

W przypadku korzystania z usługi Office 365 zobacz Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App dla usługi Office 365. Jeśli nie używasz usługi Office 365, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Outlook w sieci Web dla firm.

W przypadku korzystania z usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych w wersji Premium nie można uzyskiwać dostępu do poczty e-mail przy użyciu aplikacji Outlook w sieci Web. Usługa Office 365 dla Użytkowników Domowych w wersji Premium nie obejmuje usługi poczty e-mail.

Uproszczona wersja aplikacji Outlook w sieci Web zawiera uproszczony interfejs oparty na języku HTML, dostosowany do pracy z czytnikami ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uproszczona wersja aplikacji Outlook w sieci Web.

Aby wylogować się z aplikacji Outlook w sieci Web wybierz swój obraz na pasku nawigacji, a następnie wybierz pozycję Wyloguj.

Jeśli korzystasz z usługi Office 365, zobacz Zmienianie hasła.

Jeśli nie korzystasz z usługi Office 365, zobacz Zmienianie hasła w aplikacji Outlook Web App.

Jeśli potrzebujesz pomocy w logowaniu, skontaktuj się z osobą, która skonfigurowała konto służbowe używane w usłudze Office 365 dla firm lub Office 365 Education. Możesz także odwiedzić Społeczność Pomocy technicznej: Office 365 dla firm.

Jeśli Twoja firma korzysta z poczty e-mail opartej na programie Exchange i nie korzysta z usługi Office 365, skontaktuj się z osobą, która zarządza pocztą e-mail Twojej firmy.

Aby móc używać aplikacji Outlook w sieci Web, musisz korzystać z płatnej usługi poczty e-mail dostępnej dla subskrybentów usługi Office 365 dla firm lub konta e-mail opartego na programie Exchange. Jeśli Twój adres e-mail kończy się ciągiem @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com, musisz zalogować się do swojego konta w witrynie Outlook.com.

Możliwe, że osoba, która konfigurowała Twoje konto usługi Office 365 dla firm lub Office 365 Education, skonfigurowała dla Ciebie konto, ale jeszcze nie przypisała do Ciebie licencji usługi Exchange Online, która jest potrzebna do korzystania z usług poczty e-mail. Możesz skontaktować się z administratorem, aby sprawdzić, czy masz licencję usługi Exchange Online na swoim koncie.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×