Logowanie się do aplikacji Outlook Web App

Dowiedz się, jak zalogować się do aplikacji Outlook Web App i jej używać, aby za jej pomocą uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza.

Przy użyciu aplikacji Outlook Web App możesz uzyskać dostęp do poczty e-mail, kontaktów i kalendarza na swoim koncie e-mail opartym na usłudze Office 365 dla firm lub programie Microsoft Exchange za pośrednictwem przeglądarki sieci Web. Adres internetowy służący do logowania się do aplikacji Outlook Web App zależy od typu konta. Jeśli na przykład korzystasz z usługi Office 365 dla firm, przejdź do strony logowania w usłudze Office 365.

Uwaga    Aplikacja Outlook Web App to wersja programu Outlook obsługiwana w przeglądarce sieci Web i używana przez firmy i organizacje. Za pomocą aplikacji Outlook Web App można tylko uzyskiwać dostęp do kont usługi Office 365 dla firm i innych kont hostowanych na serwerze z programem Microsoft Exchange Server 2013. Jeśli Twój adres e-mail kończy się ciągiem @outlook.com, @hotmail.com, @live.com lub @msn.com, korzystasz z bezpłatnej usługi poczty e-mail Outlook.com (dawniej Hotmail) i nie korzystasz z aplikacji Outlook Web App. Aby zalogować się do bezpłatnego konta e-mail Outlook.com, przejdź do witryny Outlook.com.

Jeśli masz pytania dotyczące logowania się do aplikacji Outlook Web App, zobacz sekcję Często zadawane pytania w tym artykule.

Jak zalogować się do aplikacji Outlook Web App?

 1. Otwórz przeglądarkę sieci Web, a jeśli jest już otwarta, otwórz nowe okno przeglądarki.

 2. Przejdź do strony logowania odpowiadającej typowi używanego konta.

  Konto

  Typ

  Informacje dotyczące logowania

  Office 365 dla firm (Office 365 Small Business, Office 365 Midsize Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium)

  Oparte na chmurze

  Przejdź do strony logowania w usłudze Office 365.

  usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet

  Oparte na chmurze

  Przejdź do strony usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet.

  Firmowa poczta e-mail oparta na programie Exchange, która nie korzysta z usługi Office 365

  Lokalna (serwer Microsoft Exchange Server)

  Przejdź do adresu internetowego uzyskanego od osoby, która zarządza Twoim kontem e-mail. Na przykład w przypadku firmy o nazwie Contoso adres mógłby wyglądać następująco: https://mail.contoso.com.

 3. Wpisz pełny adres e-mail (na przykład osoba@contoso.com) swojego konta e-mail opartego na usłudze Office 365 dla firm lub Office 365 Education bądź programie Exchange. Jeśli nie znasz swojego adresu e-mail i hasła, skontaktuj się z osobą, która zarządza Twoim kontem e-mail.

 4. Wprowadź hasło.

 5. Kliknij pozycję Zaloguj.

 6. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 dla firm, zaloguj się do niej, a następnie na pasku nawigacji wybierz pozycję Outlook, Kontakty lub Kalendarz. Możesz też wybrać pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 > Outlook, Kontakty lub Kalendarz.

  Opcje nawigacji usługi Office 365

  Lub

  Jeśli korzystasz z firmowej poczty e-mail, wybierz pozycję Poczta, Kontakty lub Kalendarz na pasku nawigacji.

Często zadawane pytania

Czym różni się usługa Outlook.com od aplikacji Outlook Web App?

Aplikacja Outlook Web App to wersja programu Microsoft Outlook obsługiwana w przeglądarce sieci Web i używana przez firmy i organizacje. Za pomocą aplikacji Outlook Web App można tylko uzyskiwać dostęp do kont usługi Office 365 dla firm i innych kont hostowanych na serwerze z programem Microsoft Exchange Server 2013.

Outlook.com (dawniej Hotmail.com) to nowoczesna usługa poczty e-mail zapewniająca bezpłatną obsługę poczty e-mail do użytku osobistego. Adresy e-mail usługi Outlook.com to @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com i @live.com. Aplikacja Outlook Web App nie służy do logowania się do konta usługi Outlook.com. Aby zapoznać się z informacjami o uzyskiwaniu dostępu do istniejącego konta usługi Outlook.com lub tworzeniu nowego konta usługi Outlook.com, przejdź do witryny Outlook.com.

Początek strony

Jakich przeglądarek można używać z aplikacją Outlook Web App?

Dostęp do skrzynki pocztowej możesz uzyskać przy użyciu większości popularnych przeglądarek sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych przeglądarek, zobacz Obsługiwane przeglądarki dla aplikacji Outlook Web App.

Początek strony

Jak używać aplikacji Outlook Web App?

Aby uzyskać informacje dotyczące używania aplikacji Outlook Web App w przypadku korzystania z usługi Office 365, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App dla usługi Office 365. Jeśli nie używasz usługi Office 365, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App.

Początek strony

Jak inaczej mogę połączyć się z moją pocztą e-mail opartą na usłudze Office 365 dla firm lub programie Exchange?

Aplikacja Outlook Web App doskonale nadaje się do uzyskiwania dostępu w przeglądarce sieci Web do poczty e-mail opartej na usłudze Office 365 dla firm lub programie Exchange. Aby uzyskać informacje o łączeniu się z kontem za pomocą urządzenia przenośnego (np. telefonu iPhone lub urządzenia z systemem Android), klasycznej wersji programu Outlook (np. Outlook 2013 lub Outlook 2010) bądź innego programu poczty e-mail (np. Mac Mail lub Mozilla Thunderbird), zobacz Informacje dotyczące konfigurowania programu poczty e-mail.

Początek strony

Co zrobić, jeśli jest używana usługa Office 365 dla Użytkowników Domowych w wersji Premium?

W przypadku korzystania z usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych w wersji Premium nie można uzyskiwać dostępu do poczty e-mail przy użyciu aplikacji Outlook Web App. Usługa Office 365 dla Użytkowników Domowych w wersji Premium nie obejmuje usługi poczty e-mail.

Początek strony

Co muszę wiedzieć, jeśli korzystam z uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App?

Aby uzyskać informacje na temat tej wersji, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light.

Początek strony

Jak wylogować się z aplikacji Outlook Web App, jeśli korzystam z usługi Office 365?

Aby wylogować się z usługi Office 365, w tym z aplikacji Outlook Web App, wybierz swój obraz na pasku nawigacji, a następnie kliknij pozycję Wyloguj.

Początek strony

Jak wylogować się z aplikacji Outlook Web App, jeśli nie korzystam z usługi Office 365?

Aby wylogować się z aplikacji Outlook Web App wybierz swój obraz na pasku nawigacji, a następnie kliknij pozycję Wyloguj.

Początek strony

Jak zresetować hasło?

Jeśli korzystasz z usługi Office 365, zobacz Zmienianie hasła.

Jeśli nie korzystasz z usługi Office 365, zobacz Zmienianie hasła w aplikacji Outlook Web App.

Początek strony

Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy w logowaniu?

Jeśli potrzebujesz pomocy w logowaniu, skontaktuj się z osobą, która skonfigurowała konto służbowe używane w usłudze Office 365 dla firm lub Office 365 Education. Możesz także odwiedzić Społeczność Pomocy technicznej: Office 365 dla firm.

Jeśli Twoja firma korzysta z poczty e-mail opartej na programie Exchange i nie korzysta z usługi Office 365, skontaktuj się z osobą, która zarządza pocztą e-mail Twojej firmy.

Początek strony

Mój adres e-mail kończy się ciągiem @outlook.com, @hotmail.com lub @msn.com. Dlaczego nie mogę zalogować się do aplikacji Outlook Web App?

Aby móc używać aplikacji Outlook Web App, musisz korzystać z płatnej usługi poczty e-mail dostępnej dla subskrybentów usługi Office 365 dla firm lub konta e-mail opartego na programie Exchange. Jeśli Twój adres e-mail kończy się ciągiem @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com, musisz zalogować się do swojego konta w witrynie Outlook.com w sieci Web.

Początek strony

Mogę zalogować się w witrynie usługi Office 365, ale nie mogę uzyskać dostępu do aplikacji Outlook Web App. Dlaczego na mojej stronie sieci Web usługi Office 365 nie widzę pozycji Outlook?

Możliwe, że osoba, która konfigurowała Twoje konto usługi Office 365 dla firm lub Office 365 Education, skonfigurowała dla Ciebie konto, ale jeszcze nie przypisała do Ciebie licencji usługi Exchange Online, która jest potrzebna do korzystania z usług poczty e-mail. Możesz skontaktować się z administratorem, aby sprawdzić, czy masz licencję usługi Exchange Online na swoim koncie.

Początek strony

Dotyczy: Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365, Outlook on the web for Office 365 Business, Outlook on the web for Exchange Server 2016, Outlook Web App for Office 365 Small BusinessCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język