Lista kontrolna planowania wdrożenia usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po umieszczeniu przedsiębiorstwie do usługi Office 365 należy zaplanować dokładnie kroków, których chcesz skorzystać, kiedy należy wykonać, a kto będzie przeprowadzał je. Ta lista kontrolna może pomóc Twojej organizacji, jak planowanie i przygotowywanie do migracji do usługi Office 365. Faz i kroków z listy kontrolnej są wyrównane ze wskazówkami dostarczony przez Centrum ułatwiającej rozpoczęcie korzystania. Zachęcamy do dostosowania tej listy kontrolnej przeznaczonej do potrzeb danej organizacji.

Użytkownicy

Potrzebujesz pomocy podczas wdrażania w Twojej organizacji?

Jeśli masz więcej niż 50 użytkowników, przejdź do Centrum ułatwiającej rozpoczęcie korzystaniamożna zalogować się i używanie doradców wdrażania usługi Office 365.

Telefon

Chcesz, aby ktoś przeprowadził Cię przez ten proces lub odpowiedział na pytania?

Kontaktowanie się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm

Przykładowa lista kontrolna wdrażania w przedsiębiorstwie

Zadania/zdarzenia wdrażania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zasoby

Zależności

Określenie celów wdrożenia

Z wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami projektu:

 • Uzgodnij zakres i oś czasu

 • Uzgodnij mechanizm śledzenia projektu

 • Można opracowywać kryteriów sukcesu i komunikacji - planu szkolenia

 

 

 

Inwentaryzacja bieżącego środowiska i podjęcie kluczowych decyzji dotyczących wdrożenia

 

 

 

Inwentaryzacja bieżącego środowiska

 

 

 

 • Zbierz liczbę kont użytkowników (nazwy logowania, adresy e-mail)

 • Zbierz liczbę i rozmiar skrzynek pocztowych (w tym udostępnionych skrzynek pocztowych i sal konferencyjnych)

 

 

 

 • Zbierz wersje i konfiguracje klientów (przeglądarki, systemy operacyjne, aplikacje biurowe, wersje mobilne itd.)

 

 

 

 • Zbierz szczegółowe informacje o ustawieniach sieciowych (hosty DNS, konfiguracja serwera proxy i/lub zapory, łączność z Internetem)

 

 

 

 • Zbierz informacje o lokalizacjach magazynów plików (udziały plików, magazyny plików w sieci intranet)

 

 

 

 • Zbierz szczegółowe informacje o wszystkich witrynach intranetowych, które zamierzasz migrować

 

 

 

 • Zbierz systemy spotkań online i obsługi wiadomości błyskawicznych, które zamierzasz migrować

 

 

 

 • Zbierz szczegółowe informacje o wszystkich aplikacjach, które są zintegrowane z istniejącymi systemami (aplikacje z obsługą poczty, przepływ pracy, CRM itd.)

 

 

 

Podjęcie kluczowych decyzji dotyczących wdrożenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Będą migrowane jakiekolwiek dane, i jak tej migracji wystąpi (e-mail i pliki)?

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie potencjalnych problemów blokujących wdrożenie

 

 

 

Korzystając z narzędzi i wskazówek firmy Microsoft:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Aktualizowanie wersji oprogramowania klienta (wytyczne)

Konfigurowanie usług Office 365 do pracy w Twojej organizacji

 

 

 

Skonfiguruj subskrypcję usługi Office 365

 • Konfigurowanie ustawień aplikacji (poczta e-mail, wiadomości błyskawiczne, spotkania online, współpracy w sieci web, Magazyn plików w usłudze Yammer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotuj organizację

 • Przetestuj wdrożenie i opcjonalny proces migracji

 

 

 

Wdrożenie u użytkowników

 

 

 

Skonfiguruj konta i skrzynki pocztowe

 

 

 

 • Opcjonalnie można przeprowadzić migrację danych (e-maili plikówitd.)

 

 

 

Sprawdź funkcjonalność, a następnie wykonaj ostatnie czynności

 • Migrowanie ustawień DNS, aby wskazywały usługę Office 365

 

 

 

 • Poinstruuj swoich użytkowników, gdy ich można rozpocząć korzystanie z usługi Office 365

 

 

 

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/deploy365checklist

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Integracja usługi Office 365 ze środowiskami lokalnymi

Konfigurowanie usługi Office 365 dla firm

Zabezpieczenia w usłudze Office 365 dokument

Punkty końcowe Zarządzanie usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×