Lista kontrolna gotowości technicznej usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na początku swojej społecznościowej podróży z firmą Microsoft i usługą Yammer, które odmienią Twoje podejście do pracy, skorzystaj z następującej listy kontrolnej, aby upewnić się, że Twoje zasoby są gotowe do właściwej obsługi usługi Yammer.

Ten artykuł jest częścią Przewodnika administratora usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer

Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer

Monitorowanie danych usługi Yammer

Dodatkowe funkcje usługi Yammer

Często zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń usługi Yammer

Lista kontrolna gotowości technicznej usługi Yammer    

Wstępne uruchomienie w celu włączenia usługi

Podstawowa konfiguracja sieci

 • Spełnienie wymagań dotyczących przeglądarki i systemu

 • Zdefiniowanie opcji konfiguracji

 • Zaprojektowanie układu graficznego

 • Wyznaczenie i przeszkolenie administratorów

 • Opracowanie zasad użycia

 • Określenie ustawień bezpieczeństwa

Sieci w usłudze Yammer — architektura i struktura grup

 • Scalenie domen

 • Zarządzanie sieciami zewnętrznymi

 • Wypełnienie grup przy użyciu list dystrybucyjnych:

  • Zbiorcze aktualizacje grup

 • Zarządzanie użytkownikami

  • Zbiorcze aktualizacje użytkowników

Model obsługi

 • Zdefiniowanie przepływu obsługi: Użytkownik końcowy ↔ Pomoc techniczna klienta ↔ Pomoc techniczna w usłudze Yammer

 • Korzystanie z sieci klientów usługi Yammer (Yammer Customer Network)

 • Zarządzanie powiadomieniami dotyczącymi usługi wysyłanymi do użytkowników końcowych

 • Subskrybowanie witryny https://status.yammer.com

Integracje

Ważne : 

 • Logowanie jednokrotne usługi Yammer i funkcja Yammer DSync są wycofywane i przestaną działać po 1 grudnia 2016. Po 1 kwietnia 2016 nie będzie można ustanawiać nowych konfiguracji przy użyciu logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

 • Aby uzyskać więcej informacji o wycofywaniu i sposobie przejścia z logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji Yammer DSync, zobacz Planowanie na wypadek wycofania logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

 • Integracja z narzędziem do synchronizacji katalogów

 • Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer (zalecane) lub logowanie jednokrotne usługi Yammer

 • Integracja z programem SharePoint

 • Składnik Yammer Embed dla sieci intranet i portali

 • Strumień aktywności z aplikacji branżowych (LOB)

 • Użycie interfejsu API do integracji niestandardowych

Urządzenia przenośne

 • Sformalizowanie użycia aplikacji

 • Wdrożenie aplikacji na urządzeniach

 • Rozeznanie się w możliwościach zarządzania sesjami

Konfigurowanie w normalnych warunkach pracy

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Przewodnik administratora usługi Yammer

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×