Lista kodów pól w programie Word

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola w programie Word są używane jako symbole zastępcze danych mogących podlegać zmianom oraz służą do tworzenia listów seryjnych i etykiet w dokumentach korespondencji seryjnej.

Program Word wstawia pola automatycznie podczas używania niektórych poleceń, takich jak wstawianie numeru strony, wstawianie bloku konstrukcyjnego dokumentu (na przykład strony tytułowej) lub tworzenie spisu treści. Można także wstawiać pola ręcznie, aby automatyzować niektóre aspekty dokumentu, takie jak scalanie danych ze źródła danych lub wykonywanie obliczeń.

W bieżącej i niedawnych wersjach programu Word rzadko występuje konieczność ręcznego wstawiania pól, ponieważ wbudowane polecenia i kontrolki zawartości oferują większość możliwości pól z wcześniejszych wersji. Pola występują częściej w dokumentach utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Word.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wstawiania i edytowania kodów pól, używania przełączników, ustawiania i zmieniania właściwości, wyświetlania wyników względem kodów pól, blokowania pól i innych typowych zadań, zobacz powiązany artykuł Wstawianie kodów pól w programie Word.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Ponieważ każda osoba czytająca dokument może zobaczyć kody pól, upewnij się, że informacje umieszczone w kodach pól nie są informacjami prywatnymi.

W tym artykule

Składnia kodu pola

Lista kodów pól

Składnia kodu pola

Kody pól są wyświetlane w nawiasach klamrowych ( { } ). Pola zachowują się jak formuły programu Microsoft Excel — kod pola jest podobny do formuły, natomiast wynik pola przypomina wartość, którą zwraca formuła. Możesz przełączać się między wyświetlaniem w dokumencie kodów i wyników pól, naciskając klawisze ALT+F9.

Podczas wyświetlania kodu pola w dokumencie składnia wygląda tak:

{  NAZWA POLA  Instrukcje  Przełączniki opcjonalne }

  • NAZWA POLA     Nazwa wyświetlana na liście nazw pól w oknie dialogowym Pole.

  • Instrukcje    Instrukcje i zmienne używane w danym polu. Nie wszystkie pola mają parametry, a w niektórych polach parametry nie są wymagane, lecz opcjonalne.

  • Przełączniki opcjonalne    Wszelkie ustawienia opcjonalne dostępne dla danego pola. Przełączniki mogą być niedostępne dla niektórych pól (oprócz przełączników służących do formatowania wyników pola).

Początek strony

Lista kodów pól

A

Pole AddressBlock

Pole Advance

Pole Ask

Pole Author

Pole AutoNum

Pole AutoNumLgl

Pole AutoNumOut

Pole AutoText

Pole AutoTextList

B

Pole Bibliography

C

Pole Citation

Pole Comments

Pole Compare

Pole CreateDate

D

Pole Database

Pole Date

Pole DocProperty

Pole DocVariable

E

Pole Embed

F

Pole FileName

Pole FileSize

Pole Fill-In

Pole = (Formula)

G

Pole GoToButton

Pole GreetingLine

H

Pole Hyperlink

I

Pole If

Pole IncludePicture

Pole IncludeText

Pole Index

Pole Info

K

Pole Keywords

L

Pole LastSavedBy

Pole Link

Pole ListNum

M

Pole MacroButton

Pole MergeField

Pole MergeRec

Pole MergeSeq

N

Pole Next

Pole NextIf

Pole NoteRef

Pole NumChars

Pole NumPages

Pole NumWords

P

Pole Page

Pole PageRef

Pole Print

Pole PrintDate

Pole Private

Q

Pole Quote

R

Pole RD (dokument, do którego prowadzi odwołanie)

Pole Ref

Pole RevNum

S

Pole SaveDate

Pole Section

Pole SectionPages

Pole Seq (kolejność)

Pole Set

Pole SkipIf

Pole StyleRef

Pole Subject

Pole Symbol

T

Pole TA (wpis wykazu źródeł)

Pole TC (wpis spisu treści)

Pole Template

Pole Time

Pole Title

Pole TOA (wykaz źródeł)

Pole TOC (spis treści)

U

Pole UserAddress

Pole UserInitials

Pole UserName

X

Pole XE (wpis indeksu)

Początek strony

Zobacz też

Wstawianie i formatowanie kodów pól w programie Word

Tworzenie formularzy do wypełniania lub drukowania przez użytkowników w programie Word

Tworzenie listy kontrolnej w programie Word

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×