Liczenie wierszy w arkuszu danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule wyjaśniono, jak policzyć liczbę rekordów (wierszy) w arkuszu danych za pomocą wiersza sumy. Wiersz sumy jest nowa funkcja Microsoft Office Access 2007 upraszcza proces liczenia wierszy. We wcześniejszych wersjach programu Access trzeba było użyć funkcji Count lub DCount w kwerendzie lub wyrażenie do zliczenia wierszy. Teraz może je policzyć za pomocą polecenia na Wstążce część interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

Wiersz sumy przypomina wiersz sum, które znajdziesz w list programu Microsoft Office Excel 2003 lub Microsoft Office Excel 2007 tabel. Po wyświetleniu wiersza sum, możesz wybrać z funkcji ile.liczb lub innej typowych funkcji agregującej, takich jak Suma, Średnia, minimumlub Maksimum, z listy rozwijanej. Aby uzyskać informacje o korzystaniu z innych funkcji agregujących udostępnianych przez wiersz sum zobacz artykuł Wyświetlanie sum kolumn w arkuszu danych.

Uwaga: W tym artykule opisano, jak policzyć rekordy za pomocą kwerendy lub wyrażenia ani jak policzyć rekordów w raporcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat liczenia rekordów w raporcie zobacz artykuł Tworzenie raportu pogrupowanego lub podsumowującego. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z kwerendy do obliczającymi sumę i danych zobacz artykuł Sumowanie danych przy użyciu kwerendy.

W tym artykule

Informacje o za pomocą wiersza sumy

Dodawanie wiersza sumy do arkusza danych

Ukrywanie wiersza sum

Informacje o za pomocą wiersza sumy

Liczenie wierszy w bloku danych jest zadaniem typowe i często bardzo ważne bazy danych. Na przykład konieczne może ustalić, ile sprzedaż danego brokera się ostatni miesiąc oprócz Suma sprzedaży.

Office Access 2007 udostępnia nowy, prostszy sposób liczenia elementów w arkuszu danych — wiersz sum. We wcześniejszych wersjach programu Access trzeba było użyć funkcji Count lub DCount w kwerendzie lub wyrażenie w celu zliczenia wierszy. Wiersz sum teraz zautomatyzowanie tego procesu. Wiersz sumy można dodać do dowolnego arkusza danych — tabeli, zestawu wyników kwerendy lub arkusza danych w formularzu dzielonym. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access, siatki w arkuszu danych jest podobna do arkusza programu Excel.

Uwaga: Za pomocą wiersza sumy można także szybko obliczyć inne wartości, takie jak średnie i w celu znalezienia minimalnej lub maksymalnej wartości w kolumnie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z innych funkcji w wierszu sum zobacz artykuł Wyświetlanie sum kolumn w arkuszu danych.

Jak policzyć elementy w danej kolumnie w arkuszu danych za pomocą wiersza sumy można znaleźć w poniższych sekcjach.

Początek strony

Dodawanie wiersza sumy do arkusza danych

W tej sekcji omówiono sposób zliczania wierszy w arkuszu danych. W tym przypadku arkusza danych można tabelę, zestaw wyników kwerendy lub część arkusza danych w formularzu dzielonym.

 1. Otwórz tabelę lub kwerendę w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij pozycję Sumy.

  Obraz wstążki programu Access

  Wiersz sum zostanie wyświetlony poniżej wiersza gwiazdki (*). Ilustracja przedstawia pusty wiersz sum.

  Pusty wiersz sum

  Należy zauważyć, że Strzałka w dół znajduje się na stronie przeciwnej komórki. Przycisk znajduje się w celu uniknięcia zmian wyrównania tekstu i liczb.

 3. W wierszu sum kliknij strzałkę w dół w kolumnie, którą chcesz zliczyć, a następnie z listy wybierz pozycję liczność.

  Program Access oblicza liczbę pozycji (wierszy) w kolumnie i wyświetla wyniki.

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z innych funkcji w wierszu sum zobacz artykuł Wyświetlanie sum kolumn w arkuszu danych.

Początek strony

Ukrywanie wiersza sum

Nigdy nie możesz usunąć wiersza sumy w arkuszu danych. Zamiast tego możesz ukryć wiersz. Ponownie wyświetlić wiersz dostępu zapamiętuje funkcję zastosowane do każdej kolumny w arkuszu danych i wiersz jest wyświetlana w poprzedniego stanu.

 1. Otwórz tabelę lub kwerendę w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij pozycję Sumy.

  Obraz wstążki programu Access

  Program Access usunie wiersz sum.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×