LOSOWA.TABLICA, funkcja

Funkcja LOSOWA.TABLICA zwraca tablicę liczb losowych. Możesz określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne i czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne.

W poniższym przykładzie utworzono tablicę o wysokości 5 wierszy i szerokości 3 kolumn. Pierwszy zwraca losowy zestaw wartości od 0 do 1, czyli domyślne wartości funkcji LOSOWA.TABLICA. Następny zwraca serię losowych wartości dziesiętnych między 1 a 100. Trzeci przykład zwraca serię losowych liczb całkowitych między 1 a 100.

Funkcja LOSOWA.TABLICA w programie Excel. Funkcja LOSOWA.TABLICA(5;3) zwraca losowe wartości od 0 do 1 w tablicy o wysokości 5 wierszy i szerokości 3 kolumn.

Funkcja LOSOWA.TABLICA z argumentami Minimum, Maksimum oraz Liczba dziesiętna

Funkcja LOSOWA.TABLICA z argumentami Minimum, Maksimum oraz Liczba całkowita

Uwaga: 14 stycznia 2019 r.: funkcja LOSOWA.TABLICA to jedna z kilku funkcji w wersji beta i w tej chwili jest dostępna tylko dla niektórych niejawnych testerów pakietu Office. Będziemy nadal optymalizować te funkcje przez kilka kolejnych miesięcy. Gdy będą gotowe, udostępnimy je wszystkim niejawnym testerom pakietu Office i subskrybentom usługi Office 365.

=LOSOWA.TABLICA([wiersze];[kolumny];[min];[max];[liczba_całkowita])

Argument

Opis

[wiersze]

Liczba wierszy do zwrócenia

[kolumny]

Liczba kolumn do zwrócenia

[min]

Wartość minimalna oczekiwanej liczby

[max]

Wartość maksymalna oczekiwanej liczby

[liczba_całkowita]

Zwraca liczbę całkowitą lub wartość dziesiętną

  • PRAWDA dla liczby całkowitej.

  • FAŁSZ dla liczby dziesiętnej.

Uwagi: 

  • Jeśli nie wprowadzisz argumentów wiersza lub kolumny, funkcja LOSOWA.TABLICA zwróci pojedynczą wartość z przedziału od 0 do 1.

  • Jeśli nie wprowadzisz argumentów wartości minimalnej lub maksymalnej, funkcja LOSOWA.TABLICA domyślnie ustawi je odpowiednio na wartość 0 i 1.

  • Argument liczby minimalnej musi być mniejszy niż liczba maksymalna, w przeciwnym razie funkcja LOSOWA.TABLICA zwróci błąd #ARG! .

  • Jeśli nie wprowadzisz argumentu liczba_całkowita, funkcja LOSOWA.TABLICA domyślnie ustawi wartość FAŁSZ lub wartość dziesiętną.

  • Funkcja RANDARRAY zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

  • Funkcja LOSOWA.TABLICA różni się od funkcji LOS, ponieważ funkcja LOS nie zwraca tablicy, więc należałoby ją skopiować dla całego zakresu.

  • Tablicę można traktować jako wiersz wartości, kolumnę wartości lub połączenie wierszy i kolumn wartości. W powyższym przykładzie tabela formuły LOSOWA.TABLICA to zakres D2:F6, czyli 5 wierszy na 3 kolumny.

  • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcja FILTER

Funkcja SEQUENCE

Funkcja POJEDYNCZE

Funkcja SORTUJ

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Funkcja UNIKATOWE

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×