Której wersji usługi OneDrive używam?

Jeśli nie masz pewności, z której wersji aplikacji OneDrive korzystasz lub jakiej wersji aplikacji OneDrive potrzebujesz, możesz wykonać opisane poniżej czynności, aby to sprawdzić.

Ten artykuł dotyczy aplikacji OneDrive dla systemu Windows. Jeśli masz komputer Mac, możesz używać tylko jednego klienta synchronizacji. Pomiń ten temat i przejdź do artykułu Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Mac OS X.

Sprawdzanie na pasku zadań

Spójrz na pasek zadań na komputerze i umieść wskaźnik myszy na ikonie chmury usługi OneDrive, która nie przeprowadza synchronizacji. Jakiego koloru jest ikona i wyświetlany tekst aktywowany?

W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony ( Przycisk Pokaż ukryte ikony. lub Strzałka Pokaż ukryte ikony w systemie Windows 8. ) obok obszaru powiadomień.

Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na białej ikonie usługi OneDrive z tekstem OneDrive — Osobiste.

Widoczny element:

 • Biała ikona z tekstem aktywowanym: „OneDrive — Osobiste” lub tylko „OneDrive

Używany system:

 • Windows 10, 8, 7 lub Vista

Korzystasz z wersji nowy klient synchronizacji usługi OneDrive.

Zrzut ekranu przedstawiający białą ikonę usługi OneDrive w systemie Windows 8.1.

Widoczny element:

 • Biała ikona z tekstem aktywowanym: „Pliki są aktualne

Używany system:

 • Windows 8.1 lub RT 8.1

Korzystasz z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive — Osobiste.

Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na niebieskiej ikonie usługi OneDrive na pasku zadań z tekstem OneDrive — Contoso.

Widoczny element:

 • Niebieska ikona z tekstem aktywowanym: „OneDrive — <Twoja firma>

Synchronizacja dotyczy:

 • OneDrive dla Firm w ramach subskrypcji usługi Office 365 Business

Korzystasz z wersji nowy klient synchronizacji usługi OneDrive.

Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na niebieskiej ikonie usługi OneDrive z tekstem OneDrive dla Firm.

Widoczny element:

 • Niebieska ikona z tekstem aktywowanym: „OneDrive dla Firm

Synchronizacja dotyczy:

 • lokalne wystąpienie usługi OneDrive dla Firm na serwerze SharePoint

 • LUB bibliotek witryn programu SharePoint

Korzystasz z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm.

Jeśli nie widzisz żadnej z tych ikon na pasku zadań, to ta wersja aplikacji OneDrive nie jest uruchomiona lub mogła nie zostać zainstalowana na komputerze. Aby sprawdzić, czy ta wersja jest zainstalowana, ale nie została uruchomiona, otwórz menu Start i wpisz ciąg OneDrive na pasku wyszukiwania, a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję OneDrive (w przypadku nowego klienta synchronizacji) lub OneDrive dla Firm (w przypadku starego klienta synchronizacji).

Uwaga : Jeśli w obszarze nawigacyjnym paska zadań jest widoczna szara ikona aplikacji OneDrive Klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm , to korzystasz z wersji Klient synchronizacji usługi OneDrive, która jednak nie została jeszcze skonfigurowana przy użyciu konta służbowego. Wybierz tę ikonę i zaloguj się na swoje osobiste lub firmowe konto, korzystając z informacji o koncie służbowym.

Sprawdzanie w Eksploratorze plików

Innym sposobem określenia używanej wersji aplikacji OneDrive jest sprawdzenie nazwy klienta synchronizacji usługi OneDrive w Eksploratorze plików.

 1. Otwórz menu Start, w polu wyszukiwania wpisz ciąg OneDrive i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive lub OneDrive dla Firm.

 2. Wybierz polecenie Otwórz lokalizację pliku.

  Zrzut ekranu pokazujący menu, które jest wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy polecenia w menu Start, z wybranym poleceniem Otwórz lokalizację pliku.

 3. W Eksploratorze plików kliknij aplikację OneDrive prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

  Zrzut ekranu pokazujący aplikacje OneDrive w Eksploratorze plików.

 4. Na karcie Skrót sprawdź wartość w polu Element docelowy:

  Zrzut ekranu pokazujący menu właściwości aplikacji OneDrive.

  • Jeśli na jej końcu jest ciąg OneDrive.exe, to znaczy, że korzystasz z wersji Klient synchronizacji usługi OneDrive.

  • Jeśli natomiast ta wartość kończy się ciągiem Groove.exe, używasz poprzedniej wersji klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm.

  • Jeśli z kolei ta wartość kończy się ciągiem SkyDrive.exe, używasz poprzedniej wersji osobistego klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Który klient synchronizacji jest mi potrzebny?

Jeśli chcesz synchronizować swoje pliki z osobistego konta usługi OneDrive albo firmowe lub szkolne pliki z subskrypcji usługi Office 365 dla firm, musisz użyć programu Klient synchronizacji usługi OneDrive. Jeśli chcesz synchronizować pliki z witryn programu SharePoint, możesz potrzebować poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm. Wszystko zależy od sposobu skonfigurowania witryn przez organizację.

Jeśli jest taka potrzeba, możesz korzystać z obu klientów synchronizacji. Do synchronizowania plików z osobistego konta usługi OneDrive nie jest wymagany poprzedni klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm. Poniżej znajdziesz podsumowanie klientów synchronizacji potrzebnych do obsługi poszczególnych typów danych:

Aby synchronizować

Użyj tego klienta synchronizacji

Pliki zapisane na osobistych kontach usługi OneDrive i kontach usługi OneDrive powiązanych z osobistymi subskrypcjami usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub Office 365 Personal

Klient synchronizacji usługi OneDrive (chyba że korzystasz z systemu Windows 8.1 — patrz początek tego artykułu).

Pliki zapisane w witrynach usługi OneDrive dla Firm lub programu SharePoint powiązanych z subskrypcjami usługi Office 365 dla firm lub instytucji edukacyjnych.

Klient synchronizacji usługi OneDrive

Pliki zapisane w bibliotekach witryny programu SharePoint lub w usłudze OneDrive dla Firm w ramach serwera programu SharePoint (nie jako część subskrypcji usługi Office 365 dla firm lub instytucji edukacyjnych).

Poprzedni klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Aby dowiedzieć się, jak pobrać program Klient synchronizacji usługi OneDrive, przeczytaj temat Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows.

Jeśli dane, które chcesz synchronizować, obejmują co najmniej jedną lokalizację lokalną programu SharePoint, musisz użyć poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm, nawet jeśli korzystasz też z programu Klient synchronizacji usługi OneDrive. Aby pobrać poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm, zobacz Konfigurowanie na komputerze synchronizowania lokalnych plików programu SharePoint Server.

Porada : Jeśli synchronizujesz pliki z usługi OneDrive na komputerze Mac, to znaczy, że używasz już programu Klient synchronizacji usługi OneDrive. Zobacz temat Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Mac OS X.

Potrzebujesz pomocy?

Te zasoby mogą ułatwić Ci rozwiązywanie napotkanych problemów z synchronizacją:

Możesz też uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×