Której wersji programu SharePoint używam?

Której wersji programu SharePoint używam?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trybie online, należy często wiedzieć wersji SharePoint, którego używasz. Ten temat pomoże Ci sprawdzić, które.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 • Jeśli masz tutaj od innego tematu po znalezieniu, jaka wersja programu SharePoint używasz, kliknij przycisk Poprzedni w przeglądarce, aby powrócić do tego tematu.

Znajdź wersję SharePoint, którego używasz

Gdy SharePoint nie ma przycisku wersji lub o pole z informacji o wersji, istnieje kilka charakterystycznych funkcji w każdej wersji. Niestety nie będą zawsze widoczne te funkcje, jeśli administrator i projektant witryny intensywnie dostosować witrynę. Jeśli nie widzisz wszystko tutaj wygląda znanych, poproś menedżera, administratora lub pracownika działu informatycznego.

Jeśli zostanie wyświetlony element, który wygląda jak środowiska SharePoint, kliknij pozycję Szczegóły znajdujących się pod nim, aby uzyskać więcej informacji na temat tej wersji.

SharePoint Online

SharePoint Online udostępnia kilka rodzajów witryn, które można tworzyć na stronie głównej. Oto niektóre typy witryn i ich rozpoznawania.

Strona główna Online programu SharePoint

Jeśli widzisz

 1. Nie ma żadnych wstążki, a ikonę uruchamianie aplikacji.

 2. W górnej części strony jest Tworzenie witryn i Tworzenie grup dyskusyjnych Publikuj.

 3. Treści zwykle zawiera wiadomości z witryn i częstych witryn.

 4. Strona główna, Szybkie uruchamianie lub lewym pasku nawigacji można wyświetlić następujące, ostatnie lub Łącza do witryny

Korzystasz z SharePoint Online

Na ekranie głównym SharePoint Online można tworzyć witryny zespołu lub witryny komunikacji. Poniżej przedstawiono sposób w celu zidentyfikowania.

Witryna zespołu

Witryna zespołu jest podłączony do grupy usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji na tym zobacz Co to jest witryna zespołu programu SharePoint.

 1. Ma nazwę pomocniczą dla grupy.

 2. Istnieje nawigacji z lewej strony na pasku (pasek Szybkie uruchamianie), ale nie górnym pasku nawigacji.

 3. Treść zawiera wiadomości, szybkie łącza aktywności i dokumentów.

Witryna do komunikacji

Witryna komunikacji nie jest połączony z grupą, że za pomocą grupy uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Co to jest witryna komunikacji programu SharePoint.

 1. Istnieje górnym pasku nawigacji, ale nawigacji z lewej strony (lub szybkie uruchamianie) pasek.

 2. Istnieje tylko tytułu, a nie subtite deklarowanie grupy.

 3. Strona główna zawiera zazwyczaj wiadomości, zdarzeń, dokumentów i komentarzy.

Środowisko programu SharePoint Online klasyczny

Jeśli widzisz

 1. Tytuł środowiska jest Office 365

 2. Tytuł aplikacji jest SharePoint. Istnieje wstążki.

Używasz środowiska usługi SharePoint Online klasyczny.

SharePoint Online jest tak zaktualizowane, często autonomicznej usługi Office 365 lub SharePoint Online zazwyczaj będzie najnowszą wersję.

Uwaga: Podczas SharePoint Online są stale aktualizowane, czasami starsze witryn będą nadal widoczne w klasycznym wyglądzie.

Pokaż strony głównej głównym SharePoint Online przez nawigacji z lewej strony z następujących czynności, ostatnie i proponowane łącza. U góry strony jest + Utwórz witrynę i + Publikowanie wiadomości tworzenie łącza. Po kliknięciu przycisku + Utwórz witrynę masz wybór witryny zespołu lub witryny komunikacji.

W witrynie zespołu SharePoint zostanie wyświetlona tytuł z "grupy publicznej" jako nazwę pomocniczą. Ma ona na pasku nawigacji z lewej strony, ale nie górnym pasku nawigacji. W jego domyślnego formularza treści strona główna zawiera wiadomości, Szybkie łączaaktywności, dokumentów i komentarzy.

Witryna komunikacji SharePoint zawiera nazwy bez pomocniczą grupy. Ma górnym pasku nawigacji, ale bez paska nawigacji z lewej strony. W jego domyślnego formularza, głównym treści wiadomości, zdarzeń, dokumentów i komentarze Pokaż strony.

Po kliknięciu przycisku Ustawienia Ikona Ustawienia oba typy witryn Pokaż spadek w dół do wyboru witryny oraz inne opcje, ale nie wybór Ustawienia witryny. Zwitryny można zmienić tytułu, logo lub opis witryny, jeśli masz odpowiednich uprawnień.

Wyświetla stronę główną przeprojektowana SharePoint często odwiedzonych witryn, najnowszą aktywności obserwowane witryny i zalecane witryny. Istnieje także nie wstążki.

Widok nowoczesny strona główna

Zaktualizowano również strony zawartość witryny. Teraz możesz dodać listy, strony, biblioteki dokumentów, aplikacji lub podwitryny, bezpośrednio w pierwszym menu poziomu.

Nowe opcje strony zawartość witryny

Biblioteki dokumentów oferują listy lub kafelka widoki, z możliwością pliki numeru pin, obrazy, klipy wideo, audio lub dowolne na wyciągnięcie ręki w górnej części strony.

Biblioteka dokumentów programu SharePoint

Biblioteki dokumentów umożliwiają przenoszenie lub kopiowanie plików między folderami w bibliotece przy użyciu polecenia Przenieś do i Kopiuj do.

Przycisk Kopiuj do w menu głównym

List także zostaną zaktualizowane przy użyciu nowego wyglądu i w interfejsie użytkownika SharePoint Online jest nie wstążki.

Widok listy w programie SharePoint

Kliknij pozycję Otwórz szczegóły okienko Okienko szczegółów biblioteki dokumentów Aby wyświetlić informacje kontekstowe do listy, biblioteki lub pojedyncze pliki.

Otwórz wyróżnionym przyciskiem okienko szczegółów

W bibliotece dokumentów można wyświetlić operacje na plikach. Wybierz plik i Wyświetl lub Edytuj właściwości, takie jak nazwa, tytuł lub kto ma dostęp.

Informacje o panelu szczegółów w dokumencie

Na pasku poleceń powyżej biblioteki zawiera wielokropek (...), które można kliknąć, aby uzyskać więcej opcji. Polecenia może się pojawić na pasku poleceń w trybie pełnoekranowym lub w menu wielokropek w rozmiarze ograniczona.

Lista rozwijana wielokropek biblioteki

Polecenie Opcje paska również zmienić, gdy masz zaznaczone elementy.

Polecenia kontekstowe listy rozwijanej

SharePoint Server 2016 i SharePoint Online środowisko klasyczny   

Administrator może wybrać do prezentowania witryny SharePoint Online w klasycznym obsługi zamiast domyślnego wyglądu. środowisko Klasyczny SharePoint Online iSharePoint Server 2016 są bardzo podobne. Istnieją dwa łatwe wyjątki miejsca, w lewym górnym rogu ekranu.

SharePoint Online Klasyczny obsługi

SharePoint Online klasyczny tryb lewym górnym rogu ikony uruchamianie aplikacji i tytułu
 1. Tytuł środowiska jest Office 365.

 2. Tytuł aplikacji jest SharePoint.

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 lewym górnym rogu ekranu uruchamiania aplikacji i tytułu
 1. Tytuł środowiska jest SharePoint.

 2. Tytuł aplikacji jest witryn. Ten tytuł pojawia się też na Uruchamianie aplikacji w następujący sposób.

Jeśli używasz SharePoint Online środowisko klasyczny, możesz użyć większość tematów pomocy określone dla SharePoint 2016.

Zasoby   

Obserwowanie najnowszych aktualizacji w usłudze SharePoint Online

Pomoc programu SharePoint

SharePoint Server

SharePoint Server 2016

Jeśli widzisz

 1. Tytuł środowiska jest SharePoint

 2. Tytuł aplikacji jest witryn. Ten tytuł pojawia się też na Uruchamianie aplikacji w następujący sposób. Istnieje wstążki.

Korzystasz z SharePoint 2016

SharePoint Server 2013

Jeśli widzisz

 1. Istnieje Wstążkę, ale nie uruchamiania aplikacji* i tylko "SharePoint na pasku tytułu.

  * Na 2016 lipca uruchamianie aplikacji jest teraz dostępny w instalacjach hybrydowego programu SharePoint Server 2013. Aby uzyskać więcej informacji zobacz hybryda programu SharePoint

 2. Aby przełączyć się między aplikacjami, istnieje górnym pasku menu.

Korzystasz z SharePoint 2013

SharePoint Server 2010

Jeśli widzisz

 1. Przycisk Akcje witryny służy do uzyskiwania dostępu do ustawień programu SharePoint 2010 wszystkie.

 2. Dla użytkowników domowych jest przycisk zamiast łącza.

 3. Na pasku Szybkie uruchamianie jest wstępnie z biblioteki, listy i Dyskusje.

Korzystasz z SharePoint 2010

Uwaga: Możliwe problemem z opisami na następujących stronach jest jeśli ma swoją wersję SharePoint został dostosowany przez administratora lub witryny Zarządzanie. SharePoint jest bardzo można konfigurować administratora można zmienić lub modyfikowanie niemal wszystkich aspektów wygląd witryny i masz odpowiednie opcje. Jeśli witryny nie pasują do żadnego z tych wskazówek, może być konieczne poproś menedżera witryny lub administratora.

Jeśli masz SharePoint 2016 duża interfejsu wygląda SharePoint Online z dwoma wyjątkami:

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 lewym górnym rogu ekranu uruchamiania aplikacji i tytułu
 1. Tytuł środowiska jest SharePoint

 2. Tytuł aplikacji jest witryn. Ten tytuł pojawia się też na Uruchamianie aplikacji w następujący sposób.

SharePoint Online Klasyczny obsługi

SharePoint Online klasyczny tryb lewym górnym rogu ikony uruchamianie aplikacji i tytułu
 1. Tytuł środowiska jest Office 365

 2. Tytuł aplikacji jest SharePoint

W tym miejscu niektórych visual wskazówek na temat identyfikowania SharePoint 2016. SharePoint 2016 jest pierwsza wersja SharePoint do ikony Uruchamianie aplikacji . SharePoint 2016 udostępnia to SharePoint Online, a jest miejsce, w którym można uruchomić SharePoint, OneDrive, kanał aktualności lub innych aplikacji w zależności od tego, jak administrator skonfigurował go.

Ikona Uruchamianie aplikacji programu SharePoint 2016 z kafelkami

Przycisk Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. w SharePoint 2016 jest po lewej stronie logowania identyfikator i Pomoc ikonie (?), gdzie jest SharePoint 2013 po prawej stronie nazwę użytkownika. Przycisk Ustawienia udostępnia wiersz z okna Uruchamianie aplikacji, nazwę środowiska i tytuł aplikacji znajduje się na pasku tytułu.

Ustawienia programu SharePoint 2016 menu rozwijane

W bibliotekach dokumentów SharePoint 2016 jest pasek poleceń. Pozwala utworzyć Nowy dokument, przekazywanie, synchronizacji i wykonywać inne zadania biblioteki. Elementy, które nie mieszczą się w wierszu polecenia są wymienione w obszarze więcej poleceń.

Okno dialogowe Biblioteka dokumentów programu sharepoint z kilku plików.

Polecenia dostępne na pasku poleceń Określanie, czy patrzy listy lub biblioteki dokumentów. Aby uzyskać listę tylko dwie opcje zostanie zaoferowana, Nowe i edytować, tak wygląda inaczej.

Pasek poleceń listy 2016 programu SharePoint

Widoki, po prostu znajdują się tuż poniżej paska poleceń. Kliknij wielokropek (...) dla listy rozwijanej menu, aby zmodyfikować lub utworzyć widok.

Zasoby   

Co nowego w programie SharePoint 2016

Co to jest wycofane w programie SharePoint 2016

Pomoc programu SharePoint Server 2016

SharePoint Server 2013 ma wstążki z przyciskami służącymi do uruchamiania zadania. Różnica między tą, a SharePoint 2016 to, że nie istnieje żadna ikona Uruchamianie aplikacji .

Wstążka programu SharePoint 2013 w lewym górnym rogu ekranu

Na pasku menu SharePoint, kanałów aktualnościYammer i OneDrive (lub SkyDrive ) jest w prawym górnym rogu. Jeśli istnieją dodatkowe zainstalowane aplikacje, one być wyświetlane również.

Górny pasek menu programu SharePoint 2013

Przycisk Ustawienia SharePoint 2013 znajduje się na górnym pasku łączy, po prawej stronie swój identyfikator logowania. To różni się od SharePoint 2016 znajdujący się po lewej stronie swój identyfikator logowania.

Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2013 z menu rozwijanego

Zasoby   

Co nowego w programie SharePoint 2013

Co to jest wycofane w programie SharePoint 2013

Pomoc programu SharePoint Server 2013

Menu Akcje witryny programu SharePoint 2010

SharePoint Server 2010 dość różni się od nowszych wersjach SharePoint. Nie jest dostępny przycisk Ustawienia, ale przycisk Menu Akcje witryny Akcje witryny w prawym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny można uzyskać opcji do tworzenia nowych stron, witryn, bibliotek dokumentów, wyświetlanie i aktualizowanie uprawnień i uzyskać dostęp do wszystkich ustawień witryny i zawartości.

Na pasku Szybkie uruchamianie w lewej części strony, opisano skróty bibliotek, list i dyskusji jako nagłówków. Można również otworzyć Kosz lub Wyświetl całą zawartość witryny.

Pasek programu SharePoint 2010 Szybkie uruchamianie

Po Otwórz bibliotekę lub listę i kliknij przycisk Utwórz zaznaczenie typów, takie jak listy kontaktów, są przedstawiane za pomocą ikony kolorowy i stosunkowo szczegółowe. Nowsze wersje SharePoint Użyj więcej uproszczone ikon. Ponadto z biblioteki lub listy można filtrować typy ze wszystkich do tylko określonego typu, który ma.

Strona lista lub biblioteka programu SharePoint 2010 — tworzenie z anonsy wyróżnione

Po kliknięciu Całą zawartość witryny, możesz uzyskać listę elementów, które zawiera witryny, w tym opis i godzina ostatniej modyfikacji.

Zawartość witryny programu SharePoint 2010 wszystkie strony

Zasoby   

Elementy programu SharePoint

Poruszanie się po SharePoint Online, SharePoint Server i usługi Office 365 witryn za pomocą kilku metod. Poniżej przedstawiono informacje o nich.

Na pasku Szybkie uruchamianie jest okienka, które zostanie wyświetlone po lewej stronie ekranu, której można przejść bezpośrednio do strony, bibliotek i innych obszarów witryny.

Możesz dodać list i bibliotek, które mają być wyświetlane, a także stron, podwitryn, witryny typu wiki i innych obszarów witryny SharePoint. Na pasku Szybkie uruchamianie jest wyświetlany we wszystkich wersjach systemu SharePoint metodę stałej nawigacji, chociaż wyglądu i zawartości zmian między wersjami.

Na pasku Szybkie uruchamianie za pomocą ustawień można dodać niemal dowolnego elementu witryny SharePoint. Dla list i bibliotek za pomocą Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki i kliknij przycisk Nazwa, opis i nawigacja listy lub biblioteki nazwa, opis i nawigacja i poszukaj wyświetlania tę bibliotekę dokumentów na pasku Szybkie Uruchamianie?

Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania na pasku Szybkie uruchamianie zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie zespołu.

SharePoint Online QuickLaunchBar

SharePoint Online  Pasek Szybkie uruchamianie

Pasek programu SharePoint 2016 usługi SharePoint Online klasyczny Szybkie uruchamianie

SharePoint 2016SharePoint Online klasyczny obsługę Szybkie uruchamianie

Pasek programu SharePoint 2013 Szybkie uruchamianie

SharePoint 2013  Pasek Szybkie uruchamianie

Pasek programu SharePoint 2010 Szybkie uruchamianie

SharePoint 2010  Pasek Szybkie uruchamianie

W widoku drzewa, można również wyświetlić pasek Szybkie uruchamianie. Aby uzyskać więcej informacji na tym zobacz Wyświetlanie widoku drzewa na pasku Szybkie uruchamianie.

Pasek Szybkie uruchamianie z widokiem drzewa

Uruchamianie aplikacji jest siatki Typ ikona Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 otwartym miniatur menu aplikacji.

Uruchamianie aplikacji znajduje się w lewym górnym rogu SharePoint Online, Office 365 i SharePoint 2016. Od lipca 2016 uruchamianie aplikacji jest dostępna dla administratorom wdrażanie w instalacjach hybrydowych SharePoint Server 2013. W zależności od aplikacje są zainstalowane i czy subskrybuje menu aplikacji może być różna.

Lista aplikacji usługi Office 365 z przycisk uruchamianie aplikacji

Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

W przypadku wyrazu na dostosowanie i znajdowanie wersji inne sposoby

SharePoint można dostosować w taki sposób, aby punkt, który nie jest już wygląda Przykłady pokazano poniżej. Wysoce dostosowana, trudno określanie wersji. W tym miejscu ma ustalanie wersję w inny sposób.

Przy użyciu Pomocy do pomocy Na stronie głównej SharePoint naciśnij przycisk Pomoc ?. Spowoduje to wyświetlenie okienko pomocy dla wersji. Jedynym wyjątkiem jest SharePoint Online, który powoduje wyświetlenie standardowej stronie sieci Web. SharePoint produktami serwerowymi w każdym mieć własne okienko pomocy i strony, który określa wersję pochodzi z.

SharePoint Serwer 2016

Nagłówek okienka Pomocy 2016 programu SharePoint

SharePoint Server 2013

Nagłówek okienka Pomoc programu SharePoint 2013

SharePoint Server 2010

Nagłówek okienka programu SharePoint 2010 — pomoc

SharePoint Server 2007

Nagłówek okienka Pomoc programu SharePoint 2007

Zostaw komentarz

Zaktualizowane 26 lutego 2018.

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×