Którego widoku użyć: widoku układu czy widoku projektu?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Widok układu i widok projektu są dwa widoki, w których można wprowadzić zmiany w projekcie do formularzy. Za pomocą widoku albo do wykonywania wielu samej projekt i układ zadań, ale niektóre zadania są łatwiejsze przeprowadzanie w jednym widoku nie znajdują się w innym. Ten artykuł zawiera opis podobieństwa i różnice między widoku układu i w widoku projektu i przedstawiono sposób wykonywania niektórych typowych zadań projektu formularza w każdym widoku.

Uwaga : Mimo że w tym artykule są zapisywane w formularzach pamiętaj, również zastosować wiele pomysłów Modyfikowanie raportów.

Co chcesz zrobić?

Opis widoku układu i w widoku projektu

Modyfikowanie formularza w widoku układu

Modyfikowanie formularza w widoku projektu

Opis widoku układu i w widoku projektu

Widok układu    Widok układu jest bardziej wizualnie zorientowane na widok niż widoku projektu. Podczas wyświetlania formularza w widoku układu, każdej kontrolki wyświetla dane. W wyniku jest bardzo przydatne widoku ustawianie rozmiaru formantów lub wykonywanie wielu zadań, które mają wpływ na wygląd i działanie formularza.

Niektóre zadania nie można wykonać w widoku układu i wymagają przełączenie do widoku projektu. W niektórych sytuacjach program Access wyświetli komunikat z informacją, że musisz przełączyć się w widoku projektu, aby zmiany określonego.

Widok projektu    Widok projektu umożliwia bardziej szczegółowy widok struktury formularza. Widać sekcji nagłówka, szczegóły i stopka formularza. Nie widać danych podczas wprowadzania zmian w projekcie; Istnieją jednak pewne zadania, które mogą wykonywać łatwiej w widoku projektu niż w widoku układu. Można:

 • Dodać większą liczbę typów kontrolek formularza, takie jak etykiety, obrazy, linie i prostokąty.

 • Edytowanie źródła w polach tekstowych, bez korzystania z arkusza właściwości.

 • Zmienianie rozmiaru sekcji formularza, takich jak nagłówek formularza lub sekcji szczegółów.

 • Zmienianie niektórych właściwości formularza, których nie można zmienić w widoku układu (na przykład Widok domyślny lub Zezwalanie na widok formularza).

Początek strony

Modyfikowanie formularza w widoku układu

Po utworzeniu formularza, można łatwo dostosować jej projekt przy pracy w widoku układu. Przy użyciu danych rzeczywistych formularza jako instrukcji, można zmienić rozmieszczenie kontrolek i Dostosuj ich rozmiary. Możesz dodać nowe kontrolki w formularzu i ustawianie właściwości formularza i jego formantów.

Aby przełączyć się do widoku układu, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę formularza w okienku nawigacji, a następnie kliknij przycisk Widok układu Obraz przycisku .

Program Access wyświetli formularz w widoku układu.

Arkusz właściwości służy do modyfikowania właściwości formularza i jego formantów i sekcji. Aby wyświetlić arkusz właściwości, naciśnij klawisz F4.

Okienko Lista pól umożliwia dodawanie pól z tabeli lub kwerendy źródłowej do projektowania formularzy. Aby wyświetlić okienko Lista pól, użyj jednej z następujących metod:

 • Na karcie Formatowanie w grupie formanty kliknij pozycję Dodaj istniejące pola Obraz przycisku .

 • Naciśnij klawisze ALT+F8.

Można następnie przeciągnij pola bezpośrednio z okienka Lista pól do formularza.

 • Aby dodać pojedyncze pole, kliknij go dwukrotnie lub przeciągnij go z okienka Lista pól do sekcji w formularzu miejsce, w którym ma być wyświetlana.

 • Aby dodać kilka pól jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij pola, które chcesz dodać. Następnie przeciągnij zaznaczone pola do formularza.

Początek strony

Modyfikowanie formularza w widoku projektu

Można także dostosować projektu formularza pracować w widoku projektu. Możesz dodać nowe formanty i pola do formularza, dodając je do siatki projektu. Arkusz właściwości umożliwia dostęp do wielu właściwości, które można ustawić, aby dostosować formularz.

Aby przełączyć się do widoku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę formularza w okienku nawigacji, a następnie kliknij Widok projektu Obraz przycisku .

Program Access wyświetli formularz w widoku projektu.

Arkusz właściwości służy do modyfikowania właściwości formularza i jego formantów i sekcji. Aby wyświetlić arkusz właściwości, naciśnij klawisz F4.

Okienko Lista pól umożliwia dodawanie pól z tabeli lub kwerendy źródłowej do projektowania formularzy. Aby wyświetlić okienko Lista pól, użyj jednej z następujących metod:

 • Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola. Obraz przycisku

 • Naciśnij klawisze ALT+F8.

Można następnie przeciągnij pola bezpośrednio z okienka Lista pól do formularza.

 • Aby dodać pojedyncze pole, kliknij go dwukrotnie lub przeciągnij go z okienka Lista pól do sekcji w formularzu miejsce, w którym ma być wyświetlana.

 • Aby dodać kilka pól jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij pola, które chcesz dodać. Następnie przeciągnij zaznaczone pola do formularza.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×