Która wersja programu SharePoint jest używany?

Która wersja programu SharePoint jest używany?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli potrzebujesz pomocy w trybie online, należy często wiedzieć wersji SharePoint, którego używasz. W tym temacie ułatwiające można określić, że.

Uwaga : Jeśli masz tutaj od innego tematu po znalezieniu, jaka wersja programu SharePoint używasz, kliknij przycisk Poprzedni w przeglądarce, aby powrócić do tego tematu.

Aktualizacja 2 maja 2017 dzięki opinii klientów.

Znajdź wersję SharePoint, którego używasz

Gdy SharePoint nie ma przycisku wersji lub o pole z informacji o wersji, istnieje kilka charakterystycznych funkcji w każdej wersji. Niestety nie będą zawsze widoczne są ze względu na Stopień dostosowania administrator i projektant witryny została utworzona. Jeśli nie widzisz ich, poproś menedżera, administratora lub działu identyfikator.

Jeśli zauważysz coś, co jest znane, kliknij obraz, aby przejść do informacji na temat tej wersji SharePoint.

Usługa SharePoint Online

SharePoint Online lewym górnym rogu ekranu głównego.

Jeśli widzisz

 1. Nie ma żadnych wstążki, a ikonę uruchamianie aplikacji.

 2. Treść zawiera Frequent i Sugerowane witryny

 3. Na pasku Szybkie uruchamianie zawiera następujące, ostatnie i łącza proponowane jako opcje.

Korzystasz z SharePoint Online

Środowisko programu SharePoint Online klasyczny

SharePoint Online klasyczny tryb lewym górnym rogu ikony uruchamianie aplikacji i tytułu

Jeśli widzisz

 1. Tytuł środowiska jest Office 365

 2. Tytuł aplikacji jest program SharePoint. Istnieje wstążki.

Korzystasz z usługi SharePoint Online klasycznego środowiska

Program SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 lewym górnym rogu ekranu uruchamiania aplikacji i tytułu

Jeśli widzisz

 1. Tytuł środowiska jest SharePoint

 2. Tytuł aplikacji jest witryn. Ten tytuł pojawia się też na Uruchamianie aplikacji w następujący sposób. Istnieje wstążki.

Korzystasz z SharePoint 2016

Program SharePoint Server 2013

Program SharePoint 2013 górnym lewym rogu

Jeśli widzisz

 1. Istnieje Wstążkę, ale nie uruchamiania aplikacji* i tylko "SharePoint na pasku tytułu.

  * Na 2016 lipca uruchamianie aplikacji jest teraz dostępny w instalacjach hybrydowego programu SharePoint Server 2013. Aby uzyskać więcej informacji zobacz hybryda programu SharePoint

 2. Aby przełączyć się między aplikacjami, istnieje górnym pasku menu.

Korzystasz z SharePoint 2013

Program SharePoint Server 2010

SharePoint 2010 lewym górnym rogu ekranu.

Jeśli widzisz

 1. Przycisk Akcje witryny służy do uzyskiwania dostępu do ustawień programu SharePoint 2010 wszystkie.

 2. Dla użytkowników domowych jest przycisk zamiast łącza.

 3. Na pasku Szybkie uruchamianie jest wstępnie z biblioteki, listy i Dyskusje.

Korzystasz z SharePoint 2010

Uwaga : Możliwe problemem z opisami na następujących stronach jest jeśli ma swoją wersję SharePoint został dostosowany przez administratora lub witryny Zarządzanie. SharePoint jest bardzo można konfigurować administratora można zmienić lub modyfikowanie niemal wszystkich aspektów wygląd witryny i masz odpowiednie opcje. Jeśli witryny nie pasują do żadnego z tych wskazówek, może być konieczne poproś menedżera witryny lub administratora.

Powrót do początku

SharePoint Online

SharePoint Online jest często aktualizowana, jeśli używasz usługi Office 365 lub usługi SharePoint Online autonomicznego ma nadal wskazywać najnowszą wersję.

SharePoint Online mogą działać w trybie interfejsu użytkownika SharePoint Online lub środowisko Klasyczny SharePoint.

Interfejs użytkownika SharePoint Online jest łatwe rozpoznanie. Tryb interfejsu użytkownika SharePoint Online mogą zawierać autonomicznego SharePoint lub witryny połączony grupy SharePoint usługi Office 365. Różnica jest połączone z grupy witryny "Grupy publicznej" jako nazwę pomocniczą pod tytułem witryny.

SharePoint połączone grupy witryny w usłudze Office 365

Nagłówek dla grupy, połączone witryny

Wyświetla przeprojektowana strona główna często odwiedzonych witryn, najnowszą aktywności obserwowane witryny i zalecane witryny. Istnieje także nie wstążki.

Widok nowoczesny strona główna

Zaktualizowano również strony zawartość witryny. Można teraz dodawać listy, biblioteki dokumentów, aplikacji lub podwitryny, bezpośrednio z poziomu menu pierwszego.

Kliknięcie pozycji Nowy link, gdy jest wyróżniona lista

Biblioteki dokumentów oferują listy lub kafelka widoki, z możliwością pliki numeru pin, obrazy, klipy wideo, audio lub dowolne na wyciągnięcie ręki w górnej części strony.

Biblioteka dokumentów nowoczesny z obrazami

Biblioteki dokumentów umożliwiają przenoszenie lub kopiowanie plików między folderami w bibliotece przy użyciu polecenia Przenieś do i Kopiuj do.

Przycisk Kopiuj do w menu głównym
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

List także zostaną zaktualizowane przy użyciu nowego wyglądu i w interfejsie użytkownika SharePoint Online jest nie wstążki.

Widok listy w programie SharePoint

Okienko szczegółów. Kliknij pozycję Otwórz szczegóły okienko Okienko szczegółów biblioteki dokumentów i wyświetlać informacje kontekstowe na listy, biblioteki lub pojedyncze pliki.

Otwórz wyróżnionym przyciskiem okienko szczegółów
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

W bibliotece dokumentów można wyświetlić operacje na plikach. Wybierz plik i wyświetlanie lub edytowanie właściwości, takie jak nazwa, tytuł lub hashtags.

Okienko szczegółów wybranego jednego pliku.
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Wiersz polecenia powyżej biblioteka ma wielokropek (... ) kliknij, aby uzyskać więcej opcji. Polecenia są wyświetlane na pasku poleceń w trybie pełnoekranowym lub w menu wielokropek w rozmiarze ograniczona. Pasek poleceń powoduje także, czy masz zaznaczone lub nie.

Wielokropek z zapoznaj się z menu z zapoznaj się z wyróżnionym
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

W nowym interfejsie użytkownika listy masz nowe funkcje przepływu i PowerApps na pasku poleceń.

Menu przebieg listy z dodać przepływ wyróżnione
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Szybkie edytowanie i Eksportuj do programu Excel są również dostępna bezpośrednio na pasku.

Lista usługi SharePoint Online z wyróżnioną funkcją Eksportuj do programu Excel
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

SharePoint Server 2016 i SharePoint Online środowisko klasyczny   

środowisko Klasyczny SharePoint Server 2016 i SharePoint Online są bardzo podobne. Istnieją dwa łatwe wyjątki miejsca, w lewym górnym rogu ekranu. Oto szybki sposób sprawdzania. Jeśli używasz SharePoint Online środowisko klasyczny, możesz użyć określone dla SharePoint 2016 tematy Pomocy.

SharePoint Online Klasyczny obsługi

SharePoint Online klasyczny tryb lewym górnym rogu ikony uruchamianie aplikacji i tytułu
 1. Tytuł środowiska jest Office 365

 2. Tytuł aplikacji jest SharePoint

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 lewym górnym rogu ekranu uruchamiania aplikacji i tytułu
 1. Tytuł środowiska jest SharePoint

 2. Tytuł aplikacji jest witryn. Ten tytuł pojawia się też na r Uruchamianie aplikacjiw następujący sposób.

Zasoby   

Co nowego w usłudze SharePoint Online

Pomoc programu SharePoint

Powrót do początku

SharePoint Server 2016

SharePoint Server 2016 jest podobna do SharePoint 2013. Polecenie wyśrodkowanie oba elementy to Wstążki i wiele ustawień i zawartości ekranów są takie same. Istnieją jednak pewne różnice.

Jeśli masz SharePoint Online, ale znajdują się w klasycznym środowisko, bardzo duże wszystko będzie wyglądać SharePoint 2016 z dwoma wyjątkami:

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 lewym górnym rogu ekranu uruchamiania aplikacji i tytułu
 1. Tytuł środowiska jest SharePoint

 2. Tytuł aplikacji jest witryn. Ten tytuł pojawia się też na Uruchamianie aplikacji w następujący sposób.

SharePoint Online Klasyczny obsługi

SharePoint Online klasyczny tryb lewym górnym rogu ikony uruchamianie aplikacji i tytułu
 1. Tytuł środowiska jest Office 365

 2. Tytuł aplikacji jest SharePoint

W tym miejscu niektórych visual wskazówek na temat identyfikowania SharePoint 2016. SharePoint 2016 jest pierwsza wersja SharePoint do ikony Uruchamianie aplikacji . SharePoint 2016 udostępnia to SharePoint Online, a jest miejsce, w którym można uruchomić SharePoint, OneDrive, kanał aktualności lub innych aplikacji w zależności od tego, jak administrator skonfigurował go.

Ikona Uruchamianie aplikacji programu SharePoint 2016 z kafelkami
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Przycisk Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. w SharePoint 2016 jest po lewej stronie logowania identyfikator i Pomoc ikonie (?), gdzie jest SharePoint 2013 po prawej stronie nazwę użytkownika. Przycisk Ustawienia udostępnia wiersz z okna Uruchamianie aplikacji, nazwę środowiska i tytuł aplikacji znajduje się na pasku tytułu.

Ustawienia programu SharePoint 2016 menu rozwijane
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

W bibliotekach dokumentów SharePoint 2016 jest pasek poleceń. Pozwala utworzyć Nowy dokument, przekazywanie, synchronizacji i wykonywać inne zadania biblioteki. Elementy, które nie mieszczą się w wierszu polecenia są wymienione w obszarze więcej poleceń.

Okno dialogowe Biblioteka dokumentów programu sharepoint z kilku plików.
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Polecenia dostępne na pasku poleceń Określanie, czy patrzy listy lub biblioteki dokumentów. Aby uzyskać listę tylko dwie opcje zostanie zaoferowana, Nowe i edytować, tak wygląda inaczej.

Pasek poleceń listy 2016 programu SharePoint
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Widoki, po prostu znajdują się tuż poniżej paska poleceń. Kliknij wielokropek (...) dla listy rozwijanej menu, aby zmodyfikować lub utworzyć widok.

Zasoby   

Co nowego w programie SharePoint 2016

Co to jest wycofane w programie SharePoint 2016

Program SharePoint Server 2016 — pomoc

Powrót do początku

SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2013 ma wstążki z przyciskami służącymi do uruchamiania zadania. Różnica między tą, a SharePoint 2016 to, że nie istnieje żadna ikona Uruchamianie aplikacji .

Wstążka programu SharePoint 2013 w lewym górnym rogu ekranu
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Na pasku menu SharePoint, kanałów aktualności Yammer i OneDrive (lub SkyDrive ) jest w prawym górnym rogu. Jeśli istnieją dodatkowe zainstalowane aplikacje, one być wyświetlane również.

Górny pasek menu programu SharePoint 2013
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Przycisk Ustawienia SharePoint 2013 znajduje się na górnym pasku łączy, po prawej stronie swój identyfikator logowania. To różni się od SharePoint 2016 znajdujący się po lewej stronie swój identyfikator logowania.

Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2013 z menu rozwijanego
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Zasoby   

Co nowego w programie SharePoint 2013

Co to jest wycofane w programie SharePoint 2013

Program SharePoint Server 2013 — pomoc

Powrót do początku

SharePoint Server 2010

Menu Akcje witryny programu SharePoint 2010
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

SharePoint Server 2010 bardzo różni się od nowszych wersjach SharePoint. Nie jest dostępny przycisk Ustawienia, ale przycisk Menu Akcje witryny Akcje witryny w prawym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny można uzyskać opcji do tworzenia nowych stron, witryn, bibliotek dokumentów, wyświetlanie i aktualizowanie uprawnień i uzyskać dostęp do wszystkich ustawień witryny i zawartości.

Na pasku Szybkie uruchamianie w lewej części strony, opisano skróty bibliotek, list i dyskusji jako nagłówków. Można również otworzyć Kosz lub Wyświetl całą zawartość witryny.

Pasek programu SharePoint 2010 Szybkie uruchamianie
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Po otwórz list lub bibliotek i kliknij przycisk Utwórz, wybór typów są przedstawiane za pomocą ikony kolorowy i stosunkowo szczegółowe. Nowsze wersje SharePoint Użyj więcej uproszczone ikon. Ponadto z biblioteki lub listy można filtrować typy ze wszystkich do tylko określonego typu, który ma.

Strona lista lub biblioteka programu SharePoint 2010 — tworzenie z anonsy wyróżnione
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Po kliknięciu Całą zawartość witryny, możesz uzyskać listę elementów, które zawiera witryny, w tym opis i godzina ostatniej modyfikacji.

Zawartość witryny programu SharePoint 2010 wszystkie strony
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Zasoby   

Co nowego w programie SharePoint 2010

Co to jest wycofane w programie SharePoint 2010

Powrót do początku

Informacje o na pasku Szybkie uruchamianie

Na pasku Szybkie uruchamianie jest okienka, które zostanie wyświetlone po lewej stronie ekranu, której można przejść bezpośrednio do strony, bibliotek i innych obszarów witryny.

Można ustawić wyświetlanie list i bibliotek, a także na stronach, podwitryny witryny typu wiki i innych obszarów witryny SharePoint. Na pasku Szybkie uruchamianie jest metodą stałej nawigacji za pomocą wersji SharePoint, chociaż wyglądu i zawartości zmienić między wersjami.

Na pasku Szybkie uruchamianie za pomocą ustawień można dodać niemal dowolnego elementu witryny SharePoint. W przypadku list i bibliotek, użyj Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki i kliknij przycisk Nazwa, opis i nawigacja listy lub biblioteki nazwa, opis i nawigacja i poszukaj wyświetlić tę bibliotekę dokumentów na pasku Szybkie uruchamianie?

Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania na pasku Szybkie uruchamianie zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie zespołu.

SharePoint Online QuickLaunchBar

Usługi SharePoint_Online Pasek Szybkie uruchamianie

Pasek programu SharePoint 2016 usługi SharePoint Online klasyczny Szybkie uruchamianie

SharePoint 2016 Klasyczny SharePoint_Online obsługę Szybkie uruchamianie

Pasek programu SharePoint 2013 Szybkie uruchamianie

SharePoint 2013Pasek Szybkie uruchamianie

Pasek programu SharePoint 2010 Szybkie uruchamianie

SharePoint 2010Pasek Szybkie uruchamianie

Na pasku Szybkie uruchamianie można też wyświetlić w widoku drzewa. Aby uzyskać więcej informacji na tym zobacz Wyświetlanie widoku drzewa na pasku Szybkie uruchamianie.

Pasek Szybkie uruchamianie z widokiem drzewa
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Powrót do początku

Informacje o uruchamianie aplikacji

Uruchamianie aplikacji jest ikonę typ siatki, która otwiera miniatur menu aplikacji.

Ikona Uruchamianie aplikacji programu SharePoint 2016 z kafelkami
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w programie SharePoint 2016 z menu miniatur

Znajduje się w lewym górnym rogu SharePoint Online, Office 365 i SharePoint 2016. Od lipca 2016 uruchamianie aplikacji jest dostępna dla administratorom wdrażanie w instalacjach hybrydowych SharePoint Server 2013. W zależności od aplikacje są zainstalowane i czy subskrybuje menu aplikacji może być różna.

Otwarta, z wyróżnionym przyciskiem Uruchom uruchamianie aplikacji dla programu SharePoint Online
Otwórz ikonę uruchamianie aplikacji w usłudze SharePoint Online z menu miniatur

Powrót do początku

W przypadku wyrazu na dostosowanie i znajdowanie wersji inne sposoby

SharePoint można dostosować w taki sposób, aby punkt, który nie jest już wygląda Przykłady pokazano poniżej. Wysoce dostosowana, trudno określanie wersji. W tym miejscu ma ustalanie wersję w inny sposób.

Przy użyciu Pomocy do pomocy Na stronie głównej SharePoint naciśnij przycisk Pomoc ?. Spowoduje to wyświetlenie okienko pomocy dla wersji. Jedynym wyjątkiem jest SharePoint Online, który powoduje wyświetlenie standardowej stronie sieci Web. SharePoint produktami serwerowymi w każdym mieć własne okienko pomocy i strony, który określa wersję pochodzi z.

SharePoint Serwer 2016

Nagłówek okienka Pomocy 2016 programu SharePoint

SharePoint Server 2013

Nagłówek okienka Pomoc programu SharePoint 2013

SharePoint Server 2010

Nagłówek okienka programu SharePoint 2010 — pomoc

SharePoint Server 2007

Nagłówek okienka Pomoc programu SharePoint 2007

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×