Kształtowanie danych (Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query można przekształcać dane z wielu źródeł danych przez edytowanie kroków zapytania zgodnie z wymaganiami analizy danych.

Wprowadzenie

Zasoby, aby uzyskać informacje o kształtowanie danych

Następujące zasoby ułatwi zapoznanie się z Dodatku Power Query.

Wprowadzenie do dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel

Za pomocą okna Edytor zapytań można definiować i wykonywać operacje przekształcania danych w źródle danych oraz nawigować po nich.

Jak to zrobić?

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel pozwala importować do programu Excel dane z wielu różnych źródeł danych. Za pomocą okna Edytor zapytań można przekształcać dane, edytując kroki zapytań.

Kształtowanie lub przekształcanie zapytania

Kształtowanie danych z wielu źródeł danych może się odbywać przez dodawanie, usuwanie lub edytowanie kroków zapytania zgodnie z wymaganiami analizy danych.

Odświeżanie zapytania

Odświeżenie zapytania umożliwia zaimportowanie do tabeli najnowszych danych bez konieczności ponownego tworzenia zapytania.

Łączenie danych z wielu źródeł danych

Dane z różnych źródeł danych można łączyć.

Filtrowanie tabeli

Filtrowanie tabeli powala zmniejszyć rozmiar wyników zapytania przez wykluczenie wierszy lub kolumn na podstawie wielkości, wartości lub warunku.

Sortowanie tabeli

Sortować można wiersze tabeli w wynikach zapytania ustawionych według takich kryteriów, jak wartość alfabetyczna lub liczbowa jednej lub wielu kolumn i według kolejności rosnącej lub malejącej.

Grupowanie wierszy w tabeli

Wartości z wielu wierszy można grupować w jedną wartość, grupując wiersze na podstawie wartości jednej lub wielu kolumn.

Rozwijanie kolumny zawierającej skojarzoną tabelę

Rozwijać można kolumnę zawierającą tabelę skojarzoną w celu pokazania danych pokrewnych. Można wyodrębnić wszystkie lub wybrane wartości kolumny w tabeli pokrewnej.

Agregowanie danych z kolumny

Agregować można dane z dowolnej kolumny zawierającej skojarzoną tabelę w celu pokazania wyników operacji grupowej, takiej jak m.in. Suma, Liczność, Średnia, Minimum i Maksimum.

Wstawianie kolumny niestandardowej do tabeli

W bieżącym zapytaniu można wstawić indeks lub kolumnę niestandardową (ze zdefiniowaną przez siebie formułą).

Edytowanie ustawień kroków zapytania

W okienku Kroki można dodawać, edytować lub usuwać kroki zapytania oraz zmieniać ich kolejność, aby zmodyfikować sposób przekształcania danych.

Łączenie wielu zapytań

W celu połączenia wielu zapytań można je scalać lub dołączać. Operacje Scal i Dołącz są wykonywane w przypadku wszelkich zapytań mających kształt tabeli, niezależnie od źródła, z którego pochodzą dane.

Scalanie kolumn

W zapytaniu można scalać wartości w dwóch lub większej liczbie kolumn.

Usuwanie kolumn

W zapytaniu można usuwać wybrane kolumny lub używać polecenia Usuń inne kolumny.

Usuwanie wierszy z błędami

Z zapytania można usuwać wiersze z błędami.

Podwyższanie poziomu wiersza do poziomu nagłówków kolumn

Poziom wiersza można podnieść do poziomu nagłówków kolumn.

Dzielenie kolumny tekstu

Kolumnę tekstu można podzielić na wiele kolumn na dwa sposoby: według ogranicznika lub liczby znaków.

Wstawianie zapytania do arkusza

Dane z zapytania można wstawić w arkuszu programu Excel. Wstawiając dane z zapytania, można wybrać opcję ładowania zapytania do modelu danych programu Excel.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×