Kształt Wystąpienie węzła

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podobnie jak na diagramie implementacji wdrożenia, węzły są fizycznymi obiektami aktywnymi w czasie pracy programu i reprezentującymi zasoby przetwarzania. Węzły mogą reprezentować zasoby przetwarzania mechanicznego lub zasoby ludzkie, przeważnie jednak odpowiadają one urządzeniom obliczeniowym.

Węzeł można zdefiniować jako typ (z nazwą typu węzła, na przykład PC lub Komputer1) lub jako wystąpienie (z nazwą i typem węzła, na przykład Komputer Jana:PC lub SerwerAdmin:Komputer1).

Węzeł wystąpienia Ikona kształtu Wystąpienie węzła może zawierać obiekty i wystąpienia składników i węzły można łączyć inne węzły skojarzeń komunikacji.

Nazwa kształtu Wystąpienie węzła, wybierz pozycję węzła wystąpienie i dodawanie wartości innych właściwości

Otwórz okno dialogowe Właściwości UML elementu, klikając dwukrotnie ikonę oznaczającą element w widok drzewa lub kształt oznaczający element diagramu.

Porada

Aby określić, które wartości właściwości kształtu mają być wyświetlane na diagramie, należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML należy zaznaczyć lub wyczyścić żądane pola wyboru, aby wyświetlić lub ukryć odpowiednie wartości właściwości.

Określanie wartości właściwości wyświetlanych dla kształtu Wystąpienie węzła

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie zaznacz lub wyczyść pola wyboru w celu wyświetlenia lub ukrycia odpowiednich wartości.

Ukrywanie nazwy węzła, którego wystąpienie węzła jest wystąpieniem

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Wystąpienie węzła, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść pole wyboru Nazwa węzła.

Przechodzenie do innych widoków węzła

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Widoki, wybierz żądany widok, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie rozmiaru kształtu Wystąpienie węzła

Przeciągnij uchwyt zaznaczenia, aby zmienić wysokość lub szerokość kształtu Wystąpienie węzła. Użyj narożnego uchwytu zaznaczenia, jeśli zmiana rozmiaru kształtu ma być proporcjonalna.

Zmienianie głębokości kształtu Wystąpienie węzła

Przeciągnij uchwyt sterowania Obraz uchwytu sterującego — żółty romb maksymalnie zwiększyć lub w dół, aby zmniejszyć głębokość kształtu węzła.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×