Kształt Typ danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych Ikona kształtu Typ danych jest wystąpieniem metaklasy Typ danych zdefiniowany w metamodelu UML. Typ danych jest deklaracją typu atrybutów klasy. Typ jest dostępna w postaci ciągu możesz umieścić podczas definiowania atrybutów innych elementów w modelu.

Za pomocą typu danych można na przykład zadeklarować typ Waluta. Dzięki temu do klasy o nazwie Zamówienie można będzie dodać atrybut „cena : Waluta”. Szablon Diagram modelu UML programu Microsoft Office Visio zawiera typy danych dla języków C++, VB, IDL i C#; możliwe jest też dodawanie własnych typów.

Określ nazwę kształtu Typ danych i dodawanie wartości innych właściwości

Otwórz okno dialogowe Właściwości UML elementu, klikając dwukrotnie ikonę oznaczającą element w widok drzewa lub kształt oznaczający element diagramu.

Porada

Aby określić, które wartości właściwości kształtu mają być wyświetlane na diagramie, należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML należy zaznaczyć lub wyczyścić żądane pola wyboru, aby wyświetlić lub ukryć odpowiednie wartości właściwości.

Ukrywanie sekcji operacji kształtu Typ danych

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie w obszarze Pomijanie zaznacz pole wyboru Operacje.

Określanie wartości właściwości wyświetlanych dla kształtu Typ danych

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie zaznacz lub wyczyść pola wyboru w celu wyświetlenia lub ukrycia odpowiednich wartości.

Przechodzenie do innych widoków typu danych

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Widoki, wybierz żądany widok, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie relacji między typem danych i innymi elementami w widoku

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Pokaż relacje.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×