Kształt Stan

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W diagramie stanów lub działanie stan Ikona kształtu stanów UML jest warunek, w którym obiekt spełnia warunek, wykonuje akcję lub oczekuje na zdarzenie. Stan jest obraz moment z życia obiektu, który odzwierciedla wartości, które znajdują się w atrybutach obiektu i zawiera łącza obiekt względem innych obiektów.

Każdy stan posiada dwa przedziały na informacje opcjonalne. Górny przedział zawiera nazwę, a dolny zawiera listę akcji i aktywności wewnętrznych wykonywanych w odpowiedzi na zdarzenia. Gdy stan odpowiada bieżącej aktywności, aktywność ta jest przedstawiona jako zagnieżdżony automat stanów lub jako para złożona z akcji wejściowej i wyjściowej.

Określ nazwę kształtu stan i dodawanie wartości innych właściwości

Otwórz okno dialogowe Właściwości UML elementu, klikając dwukrotnie ikonę oznaczającą element w widok drzewa lub kształt oznaczający element diagramu.

Porada

Aby określić, które wartości właściwości kształtu mają być wyświetlane na diagramie, należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML należy zaznaczyć lub wyczyścić żądane pola wyboru, aby wyświetlić lub ukryć odpowiednie wartości właściwości.

Sterowanie wyświetlaniem nazwę kształtu stan

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nazwa, aby wyświetlić lub ukryć nazwę.

Wyświetlanie przedziału przejścia wewnętrznego kształtu stan

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść pole wyboru Przejście.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×