Kształt Przypadek użycia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W diagram przypadków użycia przypadków użycia Ikona kształtu przypadków użycia UML reprezentuje zestaw zdarzeń występuje, gdy aktor używa systemu do ukończenia procesu. Zazwyczaj przypadek użycia jest duży proces, a nie poszczególnych krok lub transakcji.

Określ nazwę kształtu przypadek użycia i dodawanie innych wartości właściwości

Otwórz okno dialogowe Właściwości UML elementu, klikając dwukrotnie ikonę oznaczającą element w widok drzewa lub kształt oznaczający element diagramu.

Porada

Aby określić, które wartości właściwości kształtu mają być wyświetlane na diagramie, należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML należy zaznaczyć lub wyczyścić żądane pola wyboru, aby wyświetlić lub ukryć odpowiednie wartości właściwości.

Ukrywanie nazwy lub stereotypu kształtu przypadek użycia

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij przycisk Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść nazwy lub stereotypu.

Dodawanie punktów rozszerzenia do kształtu przypadek użycia

  1. Na diagram przypadków użycia przeciągnij kształt Przypadek użycia na stronę rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt Przypadek użycia, a następnie kliknij kategorię Punkty rozszerzenia.

  3. Kliknij polecenie Nowy, wpisz żądaną nazwę punku rozszerzenia i kliknij przycisk OK.

  4. Powtórz krok 3 dla każdego tworzonego punktu rozszerzenia, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada

Aby ukryć przedział punktów rozszerzenia kształtu Przypadek użycia, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść pole wyboru Punkt rozszerzenia. Aby zastosować zmianę tylko w zaznaczonym kształcie, wyczyść opcję Zastosuj do wszystkich podobnych kształtów UML na bieżącej stronie w oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu.

Wyświetlanie dokumentacji i innych wartości oznakowanych skojarzonych z przypadków użycia

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Przypadek użycia, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu i wybierz opcję Właściwości.

Przechodzenie do innych widoków przypadków użycia

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Widoki, wybierz żądany widok, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×