Kształt Podsystem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podsystemu Ikona kształtu Podsystem UML jest pakiet zawierający zawartość całego systemu lub całego modelu w systemie. Przeciąganie kształtu podsystemu na stronę rysunku automatycznie tworzy nowy diagram struktury statycznej na nowej stronie rysunku. Możesz umieścić elementy należące do pakietu podsystemu na stronę, aby utworzyć widok.

Określ nazwę kształtu podsystemu i dodawanie wartości innych właściwości

Otwórz okno dialogowe Właściwości UML elementu, klikając dwukrotnie ikonę oznaczającą element w widok drzewa lub kształt oznaczający element diagramu.

Porada

Aby określić, które wartości właściwości kształtu mają być wyświetlane na diagramie, należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML należy zaznaczyć lub wyczyścić żądane pola wyboru, aby wyświetlić lub ukryć odpowiednie wartości właściwości.

Określanie wartości właściwości wyświetlanych na kształcie podsystemu

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie zaznacz lub wyczyść pola wyboru w celu wyświetlenia lub ukrycia odpowiednich wartości.

Tworzenie diagramu wewnątrz kształtu podsystemu

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij polecenie Diagramy, kliknij polecenie Nowy, wybierz żądany typ diagramu, a następnie kliknij przycisk OK.

Przeglądanie diagramów znajdujących się w kształcie podsystemu

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i kliknij polecenie Diagramy.

Przechodzenie do innych widoków podsystemu

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Widoki, wybierz żądany widok, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie relacji między podsystemu i innymi elementami w widoku

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Pokaż relacje.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×